Írta: vira

A tiszteletre méltó keceli hagyomány szerint október hónap harmadik vasárnapján idén is a katolikus templomi házasságkötésük jubileumát ünneplő házaspárokért tartottak ünnepi szentmisét a beltéri Szentháromság-plébániatemplomban.

-Hirdetés-

Ez alkalommal 24 szentségi házasságban élő házaspár részesült ünnepélyes áldásban a liturgia keretében: egy 70. évfordulót, öt 60. évfordulót, hét 50. évfordulót, három 40. évfordulót és nyolc 25. évfordulót ünneplő hitvesi kötelék.

Az ünnepi szentmisét vezető plébános mellett – személyes, rokoni vagy baráti érintettségből fakadóan – két vendég atya is emelte a szertartás fényét: a Kalocsáról érkező Bergmann János nagyprépost-apát, nyugalmazott plébános és a magyarországi missziós központjukból Kecelre látogató Mawasala M’bela Fabien verbita szerzetes, misszionárius atya.

A szertartás kezdetén a Pap Józsefné hitoktató által felkészített katolikus iskolás gyermekek szavalattal, az Illésné Márin Éva ének-zene pedagógus által vezetett énekkarosok pedig hangszerrel kísért énekekkel köszöntötték az ünneplőket.

Az evangéliumot követően a középre felsorakozott házaspárok egymás kezét fogva újították meg hitvesi fogadalmukat és adtak hálát az együtt eltöltött évekért, majd személyes papi áldásban részesültek és az egyházközség ajándékaként egy-egy szál rózsát, emléklapot, keceli templomokat ábrázoló emlékplakettet és gyertyát kaptak.

Ez alkalommal a Miatyánkot a hívő közösség az ünneplőkért imádkozta, majd pedig a meggyújtott gyertyák fényénél részesültek a jubiláló házaspárok áldásában – hasonlatosan a házasságkötésükkor kapott nászáldáshoz. A szertartáson a régi menyegzők hangulatát az egykori esküvők repertoárjából választott énekekkel idézte fel Kiss Mihály kántor.

A plébános örömét fejezte ki az ünnepeltek nagy számban megjelent családtagjai, leszármazottjai felé is, akik a jubiláló házaspároknak köszönhetik életüket és boldogságukat.

A szentmise végén a jubiláló hitvesek élén Fekete Szabolcs plébános a legidősebb – 70 esztendeje katolikus házasságban élő – párt vezette, Mawasala M’bela Fabien atya és Pap József diakónus gyémántlakodalmas párokat, Bergmann János atya pedig aranylakodalmas párt kísért ki a templomból – a korabeli templomi esküvőről történő kivonulás ünnepélyességét újra átélve.

 

Összeállította: Fekete Szabolcs plébános
Forrás: Keceli Hírek 2022 októberi lapszám  

 

MEGOSZTÁS