Írta: vira
Turán Istvánné 41 éve, 1981 óta dolgozik könyvtárosként a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban, melynek vezetését 2000-ben vette át. A könyvtári beiratkozók száma az ő igazgatása alatt elérte a 18%-ot, ami országos viszonylatban kiemelkedőnek számít. 

„Margó mindig azt vallotta és vallja, a könyvtár elsősorban értéket őrző és közvetítő műhelyként volt, van és lesz, mégpedig nem másért, mint az olvasó emberért. A könyvtár szolgáltatásainak szervezését ugyanakkor a tanulás szolgálatába állította. Sokat tett azért, hogy az intézmény mindig tárt karokkal várja a gyermeket, akár csoportos formában, akár egyéni látogatóként. Legjobban azt szerette, ha az egész család együtt ment könyvtárba” – mondta Domonyi László polgármester szerdán délután a Városháza Dísztermében. 

-Hirdetés-

Turán Istvánné 2022. október 12. napján kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, azzal az indoklással, hogy igénybe kívánja venni a nők 40 éves nyugdíjba vonulási lehetőségét. A munkáltató a 2020. október 29. napján létrejött jogviszonyát a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján 2022. november 30. napján közös megegyezéssel megszünteti. Ennek megfelelően a képviselő-testület intézményvezetői feladatokkal a Petőfi Sándor Városi Könyvtár alkalmazásában álló Szabados Annát bízza meg 2022.12.01. napjától 2023. március 31. napig terjedő határozott időre

A testületi ülésen Domonyi László megköszönte a város szolgálatában eltöltött 41 évet, áldozatos munkáját és az elért eredményeket, majd egy csokor virágot nyújtott át a nyugdíjba vonuló igazgatónak, nyugdíjas éveihez pedig jó egészséget kívánt.

Szabados Anna helyére az önkormányzat nem vesz fel új könyvtárost, a meglévő létszámmal kell megoldaniuk a könyvtári feladatokat. 

MEGOSZTÁS