Egy picit személyesebb hangvételben szeretnék erről a témáról beszélni, mint más tudósítás esetében. Mert a Pedagógiai Szakszolgálat jelentősége napjainkban pótolhatatlan. A  BKM Pedagógiai Szakszolgálat Kiskőrösi Tagintézményét sokan még ma is Nevelési Tanácsadónak nevezik. Ez a köznyelven forgó kifejezés jelentése meg sem közelíti azt a komplex, magas szintű szakmai ellátást, amelyet a Holló János utcáról nyíló épület kapuin belül biztosítanak a szakemberek a térség támogatásra szoruló családjainak.

A XXI. század embere kritikus szemmel közelít azon támogató lehetőségek felé, amelyek ingyenesek. Gyorsabban és nagyobb bizalommal fizetnek ki óriási összegeket akár kétesnek tűnő terápiákra is, mert az árában remélik a minőséget. Kiskőrösön a Pedagógiai Szakszolgálatnál, melynek a Nevelési Tanácsadás csak az egyik szakfeladata, egyéni és csoportos terápiák érhetőek el ingyenesen, elismert szakemberek vezette foglalkozásokon.

Cikkemben ezekről a lehetőségekről beszélgettem Nagy Éva, tagintézmény-vezetővel, és Majoros Alíz Edit,tagintézményvezető-helyettessel.
-Hirdetés-

A Nevelési Tanácsadó szakfeladatának két fő területe a pedagógiai és a pszichológiai megsegítés. Pedagógiai segítő csoportjainkat azoknak a gyerekeknek szervezzük – preventív céllal -, akiknek a szülei, pedagógusai valamilyen nehézséget fedeznek fel a fejlődésükben, de még nem rendelkeznek szakértői véleménnyel. Az egyéni és csoportos foglalkozások lehetővé teszik, hogy megtámogassák a lassabban kialakuló képességeket, megelőzve az iskolai tanulási nehézségeket. Amennyiben ezek a segítségek nem bizonyulnak elégnek, hogy a gyermekek a korosztályuknak megfelelő szinten teljesítsenek, akkor természetesen azonnal további szakembereket tudnak bevonni a közös munkába.

Milyen pedagógiai csoportokról beszélünk?

RZIBIZI: három évesnél fiatalabb kisgyermekek számára létrehozott csoport, akiknél a szülő vagy a védőnő valamilyen elmaradást tapasztal a különböző képességek fejlődésében

MOZGOVI: az óvodás korú gyermekekkel foglalkozó csoport, melyben a mozgás- és beszédfejlődés van a fókuszban

ALAPOZÓ TORNA, TSMT: 5 évesnél fiatalabb gyermekek számára működő mozgásfejlesztő csoport

ISKOLÁBA LÉPTETŐ: olyan nagycsoportosok járhatnak ebbe a csoportba, akiknek a szülei, óvodapedagógusa úgy látja, az iskolába kerülés előtt támogatásra van szükségük, hogy az első osztály kihívásainak megfeleljenek

ISKOLÁBAN LÉPKEDŐ: amennyiben az első osztályban sejteni lehet, hogy bizonyos készségek hiányoznak, amelyek lehetővé teszik az olvasás, írás elsajátítását, akkor azok ebben a csoportban kialakíthatók

SZÁMVÁR: itt második osztályos gyermekek számára nyílik lehetőség a 100-as számkör, a négy alapművelet megszilárdítására

TANULÁSTECHNIKA: felső tagozatos diákok esetében gyakran az ötödik osztályba lépve beragadnak azok a képességek, amelyeken alsó tagozatban még sokat formálhatunk. Ám megfelelő tanulási technikák elsajátításával nem kell elbúcsúzniuk a remélt érdemjegyektől

Milyen pszichológiai csoportok közül választhatnak a családok?

Ebben az ellátási formában is lehetőség van egyéni és csoportos foglalkozásokra. Sajnos szakemberhiánnyal küzdünk, ha ez megoldódna, még több szolgáltatást tudnánk nyújtani.

Nagyon fontos, ezekbe a csoportokba helyet kaphatnak olyan gyermekek is, akik intézményükben fejlesztőpedagógiai megsegítésben részesülnek (SNI, BTMN) és szakértői vélemény nélkül is lehet jelentkezni.

Az érzelmi intelligenciát fejlesztő mesecsoportba 10-12 éves, az önismereti csoportba 12-14 éves gyermekeket várunk. Mielőtt ezeket a csoportokat kialakítjuk, a jelentkezőkkel 5 alkalmas diagnosztikai munkát végzünk. Ennek tapasztalatai segítenek a megfelelő csoportalakításban.

Valamennyi ellátási formára jelentkezni személyesen (szülő) vagy az alábbi telefonszámon lehet 06/78511-993.

A BKM Pedagógiai Szakszolgálat Kiskőrösi Tagintézményének magas színvonalú szakmai közössége biztosítja, hogy a születéstől gyakorlatilag felnőtt korig érezhetik úgy a családok, nincsenek egyedül az oktatási rendszer kihívásaival szemben.  A munkájuk egyformán jelentős a prevenciós és a terápiás folyamatban. Különösen fontos, hogy a családok, a védőnői szolgálat, az óvodák és iskolák közötti kommunikáció gördülékeny legyen. Így a közöttük működő jelzőrendszer a hatékonyabban támogatja a családokat.

A BKM Pedagógiai Szakszolgálat Kiskőrösi Tagintézménye nagy szeretettel várják pszichológus kolléga jelentkezését is!

A képeket a Szakszolgálat munkatársai készítették.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (13 db kép)
MEGOSZTÁS