Tegnap tartotta soron következő rendes ülését Kiskőrös Város Képviselő testülete, amelyen 24 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

-Hirdetés-

Tájékoztatók érkeztek a háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi szakmai tevékenységekről, a Kiskőrösön praktizáló orvosoktól, amelyekben nagyrészt statisztikai adatokkal találkozhattak a döntéshozók.

Ezt követően több beszámolót is végigtárgyaltak a jelenlévők. Elsőként a Kiskőrös Városért Alapítvány 2016. évi beszámolóját tárgyalták meg és fogadták el a 2016. évi számviteli beszámolóval, valamint a felügyelőbizottság beszámolójával együtt. A Kiskőrös Városért Alapítvány immár másfél évtizede segít  a város nagy rendezvényeihez a támogatói források összegyűjtését, helyi tehetségeket és sok civil kezdeményezést is támogat. 2016-ban 53 vállalkozó segítette a Szüreti Napok és a Városalapítók Napja megrendezését anyagi támogatással. Az alapítvány kezdeményezése rendezik meg az idei évben is a Városi Gyermeknapot, amelynek programjait több civil szervezet is színesíti saját programjaikkal. A Kiskőrös Városért Alapítvány kezdeményezte azt a hagyományt is, hogy Kiskőrösön a ballagó középiskolás diákok névre szóló képeslapot kapnak búcsúzóul. Az előző évben 310 ezer forint összeggel támogatták tehetséges kiskőrösi fiatalokat. Suba Róbert paralimpikont Kiskőrös címerével hímzett magyar zászlóval ajándékozták meg, valamint buszos utazást szerveztek a sportoló Rióból történő hazaérkezésekor. Az alapítvány kezdeményezte az Adventi Kórustalálkozó megrendezését miden év decemberében.

Ezt követte a Kiskőrösön működő Hivatásos Tűzoltóság beszámolója. A 2016. évben 133 műszaki mentést, 2017 tűzesetet, valamint 2015 „beavatkozást igénylő eseményt” kellett megoldaniuk, amely valamelyest magasabb számú, mint a 2015. évben.

2016-ban a katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 21 alkalommal hajtott végre ellenőrzést az egységnél. A készenléti állomány 33 fővel kezdte meg a 2016. évet. Év végén 1 fő közös megegyezéssel szüntette meg szolgálati viszonyát, így továbbra is létszámhiány volt (3 fő) a készenléti szolgálat vonatkozásában. A HTP illetékességi területén található középiskolákkal az együttműködési megállapodást megkötöttek, így jelenleg érvényes magállapodásuk van több térségbeli iskolával. A kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a változó jogi, gazdasági és műszaki háttér ellenére állományával a teljesítmény követelményeket is figyelembe véve minden tervezett és akciós feladatot határidőre és jó színvonalon hajtott végre a 2016-os éve során.

Beszámolt a Petőfi Sándor Városi Könyvtár is a 2016-os év munkájáról. Turán Istvánné intézményvezető által elkészített beszámoló jól mutatja, hogy mekkora szükség és igény van a könyvtár szolgáltatásaira Kiskőrösön. A beiratkozott olvasók száma nagyságrendileg nem sokat változott, ugyanez vonatkozik a könyvtári állomány darabszámaira is. A 2016-os évben 4,8 millió forintot fordítottak könyvek, folyóiratok hang és mozgóképes anyagok beszerzésére, amely érték az utóbbi 10 év során minden évben emelkedett. A 2016. év során összesen 36418 alkalommal használták személyesen a könyvtár szolgáltatásait, és 56247 darab dokumentumot kölcsönöztek ki.

Beszámolót fogadott el a testület a 2016. évi költségvetés teljesítéséről is. Az előző költségvetési évben összesen 7,4 milliárd forintot költött el a város. Ebben a fejlesztési kiadások, üzemeltetési, valamint bér és járulékköltségek is benne vannak természetesen. Működési költséget terén hiány nem volt.

A legutóbbi képviselő testületi ülés óta megjelentek a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázatok eredményei, amelyből Kiskőrösön egy új, nagyméretű, 6 csoportszobás óvoda kerül megépítésre a Kőrisfa utcában, kiváltva az elavult Mohácsi és a Thököly utcai óvodákat.
A beruházásra 384 millió forint támogatást nyert az önkormányzat, a szükséges önerő további 570 millió forintot igényel. Ezt hitelből kívánja az önkormányzat biztosítani, amelyet az utóbbi évek igen jelentős adóbevételei alapoznak meg. A hitelfelvételhez a Kormány jóváhagyása szükséges, ez remélhetőleg néhány hónapon belül megérkezik, ezután lehet kiírni a közbeszerzést a kivitelezési munkálatokra. A hitelfelvételhez kapcsolódó korábbi határozat módosításáról is szavazott a testület, valamint emiatt a
2017. évi költségvetési rendeletet is módosították.

Beszámolt a Körőskom Kft és a Kőrösszolg Kft is az előző évi tevékenységéről. Schaffer Tamás a két cég ügyvezetője beszélt a közelmúlt eredményeiről. A Kőrösszolg Kft-nek ez az első teljes lezárt pénzügyi éve, mivel a céget 2015-ben év közben alapította az önkormányzat, így abban az évben csak az alapítása utáni időszak szerepelhetett a beszámolójában. A Kőröskom Kft 2016-os adózott eredménye 13 millió Forint.

Pályázatok beadásáról is döntött az önkormányzat. Bűnmegelőzési projektek megvalósítása címmel, valamint a Batthyány utcai óvoda fejlesztésével kapcsolatban. Az óvoda konyharészlege igencsak fejlesztésre szorul már, siker esetén ezt a beruházást is megvalósíthatja a város.

A napirendi pontokat az egyebek zárta, ahol a következő hetek programjait sorolta fel Domonyi László polgármester és invitálta a lakosokat a megnevezett programokon való részvételre.

Ezekről a programokról a Vira Magazin programajánlójában találhat a Kedves Olvasó információkat.

Kutyifa Icu 

MEGOSZTÁS