In memoriam id. Kunhegyesi Ferenc

Megrendített és mély fájdalommal töltötte el szívünket, hogy 2017. június 27-én eltávozott a földi életből id. Kunhegyesi Ferenc, Kiskőrös meghatározó közéleti embere. Személye iránti tiszteletünket kívánjuk kifejezni ezzel az emlékezéssel.

-Hirdetés-

2017. július 1-jén 16:00 órakor kísérik utolsó útjára Kiskőrösön, a Római Katolikus Temetőben. Előtte egy cigány hagyomány szerint elbúcsúztatják a háztól, amelyben a Földön élt. 13:00 órakor indul a lovaskocsi az Evangélikus temetőtől a Vasútállomásnál lévő házat érintve, a Mező utcában lévő családi otthonuktól búcsúztatják el az édesapát, nagyapát. Innen vonulnak majd a Katolikus Temetőbe. Aki ilyen formában kívánja leróni a kegyeletét, az a család kérésére gépjárművel követheti a menetet. 

Kunhegyesi Ferenc 1952. április 03-án született Kiskőrösön; szülei vallását követve római katolikus keresztségben, régiségkereskedő, lovári cigány családban.

Gyermekként is sokat kellett neki dolgozni, azonban többször megszökött a munka elől, a munkából, hogy tanulhasson. Anyukája varrt neki egy kis tarisznyát, kisgatyában mezítláb kezdte meg az általános iskola első osztályát. E tények tudatában még nagyobb elismerés, hogy 8 éven keresztül kitűnő tanuló volt. Fiával, ifj. Kunhegyesi Ferenccel való beszélgetésemkor e mondattal jellemezte édesapja tanulmányait:

„Amikor bementem az iskolába, mindig azzal jöttek a tanárok, hogy ha olyan leszel, mint apád, akkor így rendben vagyunk.”

Ismerősei, tanárai szerény, de annál szorgalmasabb gyermeknek ismerték, akinek tehetsége és ereje volt megtenni, amit szíve diktált.

Továbbtanulásra nem volt lehetősége a kiváló tanulmányi eredmény ellenére, a szoros családi kötelék miatt édesanyja nem engedte kollégiumba. Közvetlen az általános iskola befejezése után éppen ezért Soltvadkerten kőfaragóként kezdett dolgozni. Közben hivatásos sofőr lett, így a kötelező katonai szolgálat idején Kiskőrösön sofőrként tevékenykedett. A katonaság után, mint hivatásos sofőr, lovakkal fuvarozott, majd 1984-ben magán taxisofőr lett. Feró emlékezéseiből kiderült, hogy már akkor megmutatkozott édesapja a közéleti, közjó iránti tenni akarás iránti vágya. Egy igazi, született lokálpatrióta volt.

A 1980-as években a Hazafias Népfront hatása elérte a kiskőrösi agilis fiatalembereket, így Feri bácsit is. Ő már akkor aktívan munkálkodott a roma és a nem roma párbeszéd létrehozásában, melyet a pártban való szerepe tovább erősített. A rendszerváltás után a kisebbségi önkormányzatot szervezte meg, s az első választásoktól máig ő volt a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A ’90-es években az Országos Roma Önkormányzatnak is tagja volt, majd alelnöke. Ezekben az években a soron következő Szociális Bizottságok tagjaiként, szociális ügyekben is rendkívül aktív volt, származástól függetlenül segített mindenkinek, aki csak a látókörébe került.

Hosszú évtizedeken keresztül küzdött a cigány kisebbség felemelkedéséért, az egészségesebb életvitelért, a beilleszkedési nehézségek leküzdéséért, a roma származású felnőttek munkához való jutásáért, a gyermekek iskolázottságáért.

2007-ben Dávid Károly dandártábornok megyei rendőrfőkapitány, a nagyon régóta a rendőrség és a cigányság közötti konfliktusmentes együttműködésért tevékenykedő személyeknek elismerő oklevelet adott át, így id. Kunhegyesi Ferenc számára is.

Áldozatos tevékenységéért 2008-ban megkapta a Bács-Kiskun Megye Kisebbségéért elismerést.

2015-ben A „Kiskőrös Város Közéletéért” díjat id. Kunhegyesi Ferencnek ítélte a város elöljárósága. A városban képviselői mandátumot 1998 és 2002 között töltött be, s munkája során felvállalta a kiskőrösi cigányság képviseletét is. Sokat dolgozott azon, hogy cigány és nem cigány békességben éljen, s elfogadják egymást.

Az elmúlt évtizedek során sok esetben meghallgatásra találtak javaslatai, ez látszik a város fejlődésén, s a lakosság együttgondolkodásán.

A múlt idő ma már sajnos aktuális, Feri bácsi valóban megszűnt élni, elköszönt a földi léttől. Hatvanöt évesen csendesen megpihent, ezentúl kedvenc lova egyedül legel az Mező utcában, szemlélve Feri bácsi felesége, 4 gyermeke és 5 unokája legfontosabb pillanatát.

 

Molnár Elvira

MEGOSZTÁS