Tegnap tartotta soron következő ülését Kiskőrös Város Képviselő testülete, melyen 17 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. Tájékoztatók érkeztek a Kiskőrösi Tankerültei Központ működéséről, az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális intézmény szakmai tevékenységéről, a Kiskőrösi Hírek 2017. évi tevékenységéről, illetve a Kiskőrös és térsége ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás tevékenységéről is.

-Hirdetés-

Az ülés kezdetén, Domonyi László polgármester úr köszöntötte a képviselőket, a tévénézőket és a sajtó képviselőit, majd a beszámolók következtek. A Kiskőrösi Tankerületi Központ Igazgatójának tájékoztatójából kiderült, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2016. december 31-ével megszűnt, az új fenntartói struktúra kétszintű lett 2017. január elsejétől. A fenntartói feladatokat országosan 59, önálló költségvetési szervként működő tankerületi központ látja el. Az átszervezéssel a döntések helyben születnek meg, a helyi igényeknek megfelelően. Bács-Kiskun megyében három tankerületi központ alakult Kecskemét, Kiskőrös, Baja székhellyel. A Kiskőrösi Tankerületi Központ 2016. november 30-án alakult meg a korábbi Kunszentmiklósi, Kiskőrösi, Kiskunhalasi és Jánoshalmi Tankerület illetékességi területén. Intézményeik száma: 41, ebből 20 általános iskola, 4 alapfokú művészeti iskola, 1 gimnázium, 1 kollégium, 3 gyógypedagógiai intézmény, 1 konduktív iskola.
A következő beszámolóban az Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szakmai tevékenységéről esett szó. A beszámolóban az intézmény vezetője bemutatta az intézmény jelenlegi szervezeti struktúráját, részletes tájékoztatást adott az intézmény szervezeti egységeiről, az intézmény elmúlt egy évi szakmai tevékenységéről. A fenntartó ellenőrizte és értékelte a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát. A képviselő-testület tagjai az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény beszámolóját a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint elfogadták.

A 3. napirendi pontban, a Kiskőrösi hírek 2017. évi működéséről hallhattak beszámolót a képviselők. Az immáron másfél éves múltra visszatekintő helyi lap 2016. júniusa óta, havonta megjelenő, politikailag független, ingyenes, tartalmában közéleti, megjelenésében igényes újság. A Kiskőrösi Hírek összefoglalja az előző hónap eseményeit, történéseit, tájékoztatja a lakosságot a legfontosabb önkormányzati döntésekről, felhívásokról, és tartalmazza a következő hónap várható eseményeit, közéleti rendezvényeit, programjait.
A következő beszámolóban a Kiskőrös és térsége ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás tevékenységéről esett szó. A Kiskőrös és Térsége Önkormányzati Társulás 2010. február 3-án jött létre Kiskőrösön azzal a céllal, hogy a Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjában eredményesen vegyenek részt. Bács-Kiskun megye Magyarországon az ivóvíz-minőségi problémák által leginkább érintett területek közé tartozik. A települési vízművek által szolgáltatott ivóvíz minősége több esetben – arzén, mangán, vas, ammónium tekintetében – meghaladja az Európai Unió által előírt mértéket. A beruházás megvalósításának köszönhetően az EU által meghatározott érték alá csökkent az ivóvíz arzén, ammónium, vas és mangántartalma. A fejlesztés eredménye, hogy a települések közel 52 ezer lakosa tisztább, egészségesebb ivóvizet fogyaszthat 2015 óta. Azonban az utóbbi időben rendszeresen érkezik panasz a szolgáltatóhoz, Kiskőrösről és környékéről is a víz minőségével kapcsolatban. Mátyus Zoltán elmondta, hogy elsődleges kötelességük, hogy a víztisztító területét elhagyó víz minősége az Európai Uniós és magyar szabályoknak is megfeleljen. Ennek ellenére minden egyes lakossági bejelentésnél kivonulnak és kivizsgálják a problémát. Véleménye szerint addig, amíg a régi 30 éven keresztül, vasbaktériummal szennyezett belső lakossági rendszerben ez nem válik le, addig időnként előfordulhat, hogy a csapvíz minőségét illetően további panaszok lesznek. Hogy mennyi idő, mire ez a folyamat lezajlik, sem ő sem más szakemberek nem tudják megmondani.

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról is döntöttek tegnap. Kiskőrösön jelenleg négy felnőtt fogorvosi körzetből három körzet tartósan betöltetlen. A képviselő-testület ennek megoldásaként pályázatot írt ki, de továbbra is csekély az érdeklődés a praxisok iránt, ezért több mint 6 hónapja helyettesítéssel tudja csak az önkormányzat a feladat ellátását megoldani.

Következő napirendi pont a befejezetlen beruházások leselejtezése volt, hisz jelenleg Kiskőrös Város Önkormányzatának számviteli nyilvántartásában szerepelnek olyan befejezetlen beruházások, melyek megvalósítására nem volt és jelenleg sincs lehetőség. Annak érdekében, hogy az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban a befejezetlen beruházások között csak a megvalósításra váró tételek szerepeljenek, szükségessé vált a már meg nem valósítható beruházások leselejtezése. A nyilvántartásokat áttekintve 5 tételről volt szó, melyek 2003 és 2010 között indított beruházások. A Képviselő-testület egyetértett ezen előterjesztéssel és egyhangúlag meg is szavazták azt.

Ezt követően lakás és ingatlan bérbeadásokról, vásárlásokról döntött a képviselő testület, majd az „egyebek” következtek, ahol szerveződő események, rendezvények kerültek felsorolásra és bemutatásra, a polgármester és a képviselők által.

Kutyifa Icu