A Kiskőrösi Óvodák intézménye részt vett az EFOP -3.1.1.14.2015.00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása képzési projektben, 2017.11.22.-24. között.

-Hirdetés-

A képzés címe:Környezettudatosságra nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba”

Répásiné Lovász Márta intézményvezető, a projektről elmondta: Nagy szakmai elismerés, hogy az Oktatási Hivatal pályáztatás útján a Kiskőrösi Óvodákat választotta a gyakorlati képzés helyszínének, elismerve a horizontális ismeretátadás eddigi eredményeit, mely a munkaközösségekben folyik. A képzés a Kiskőrösi Óvodák Mohácsi óvodában zajlott, ahol 19 óvodapedagógus, 3 napos elméleti és gyakorlati képzésben vehetett részt.

A továbbképzés egyik sajátossága, hogy az óvodapedagógusok a saját élményű gyakorlatokon, a képzésbe ágyazott hospitáláson majd az azt követő szakmai megbeszélésen keresztül sajátítják el azokat a pedagógiai ismereteket, képességeket és attitűdöket, melyek birtokában alkalmassá válnak az esélyteremtő módszerek, az Alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep pedagógia elméletének gyakorlati alkalmazására.

A bemutató foglalkozást Kerekesné Varga Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák Környezet- és természetvédelmi munkaközösségének vezetője tartotta, a Mohácsi óvoda Napraforgó csoportjában. A résztvevők megismerték a Kiskőrösi óvodák pedagógiai programját, az itt zajló környezettudatosságot kialakító tevékenységeket az óvodai nevelés folyamatában. Tájékozódtak a zöld óvoda programról, és a környezettudatosság szerepéről a hátránycsökkentő nevelőmunkában.

MEGOSZTÁS