Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) felülvizsgálta a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletet. A felülvizsgálat eredményeként a testület megállapította, hogy a rendelet a jogszabályi előírásoknak megfelel, így azt nem módosította, változatlan tartalommal hatályban hagyta.

-Hirdetés-

Jogszabályi előírásnak eleget téve a Képviselő-testület megvitatta a Jegyző által előkészített, 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv tervezetét, majd határozattal jóváhagyta azt.

A Képviselő-testület 2015. évben jóváhagyta a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az előírások szerint az elfogadott Programot kétévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat megtörtént, a szükséges módosításokkal a Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot helybenhagyta.  

Csengőd Község Önkormányzata tagja a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak. A közelmúltban létrehozott társuláshoz további tagok (önkormányzatok) is csatlakozni kívánnak. Az új tagok csatlakozását a Képviselő-testület támogatta és felhatalmazta a Polgármestert Társulási Megállapodás módosításának aláírására.

A Képviselő-testület 2017. október 17-i ülésén módosította a Família Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát. A törzskönyvi bejegyzés módosítása előtt a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást adott ki. A Képviselő-testület a hiánypótlásnak megfelelően ismételten módosította az intézmény alapító okiratát.

A település arculatának javítása érdekében rendeletet alkotott a Képviselő-testület a reklámok elhelyezéséről. A rendelet megalkotása, betartása elősegíti, hogy a reklámelhelyezések tekintetében érvényesüljenek a településképi szempontok és előnybe kerüljenek a közösségi rendezvények.

Ugyancsak rendeletben szabályozta a képviselő-testület a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló előírásokat.

Korábbi ülésén a Képviselő-testület módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. A módosítás során újabb bizottság, a 3 tagú Környezetvédelmi Bizottság létrehozásáról is döntött. A Környezetvédelmi Bizottság feladata többek közt a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról történő döntés. A testület a korábbi döntéséhez kapcsolódva, önkormányzati rendelettel létrehozta a Környezetvédelmi Alapot, majd megválasztotta a Környezetvédelmi Bizottság tagjait.

Egy korábbi pályázatnak köszönhetően létrejöhet a településen egy biomassza erőmű. Ezen erőmű elhelyezéséhez telekalakításra volt szükség, indokolt volt a csengődi 33 hrsz-ú ingatlan megosztása. A képviselő-testület a telekalakítást a megosztási vázrajznak megfelelően elfogadta.

A közvilágítás biztosításához az önkormányzat ajánlattételi felhívást tett közzé. Az ülés keretében a Képviselő-testület a beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek ítélte, kiválasztotta a nyertes ajánlattevőt és megbízást adott a polgármesternek a közvilágítási célú eszközök üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződés aláírására.

A Klebesberg Kiskőrösi Tankerületi Központ a tagintézmények, így a csengődi általános iskola tekintetében is napelemes háztartási kiserőmű létesítéséhez pályázat benyújtását határozta el. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásával egyetértette, és hozzájárult a napelemes kiserőmű önkormányzati ingatlanon történő létesítéséhez és felhatalmazta a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

A Képviselő-testület által, művelődésszervező állás betöltésére kiírt pályázat benyújtási határideje lejárt. A kiírásra beékezett pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület megállapította, hogy a pályázók az előírt képesítéssel nem rendelkeztek, ezért a pályázati eljárást érvényesnek, de eredménytelennek értékelték.

MEGOSZTÁS