Izsákon, 2018. március 15-én 10 órakor a Művelődési Házban kezdődött a városi megemlékezés az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére.

-Hirdetés-

A megjelenteket Tetézi Lajos újságíró köszöntötte. A Himnusz hangjai után, Mondok József polgármester mondott ünnepi beszédet, melynek végén kiemelte:

„Minden emlékezés arra int valamennyiünket, hogy vessünk számot, mennyire vagyunk méltó örökösei az előttünk járóknak. Azt hiszem, csak akkor mondhatjuk el, hogy valóban méltó örökösök vagyunk, ha megőrizzük az elődök munkájának eredményeit, és mellé tesszük a magunk képessége, tehetsége szerinti saját értékeinket, alkotásainkat, s mindig merünk emlékezni, és fejet hajtani mindazok előtt, akik ezt megérdemlik.

1848-49 olyan példát állított elénk, amelyből ma is merítenünk kell, ha nemzetünknek méltó jövőt szánunk. Kívánom valamennyiünknek, hogy legyen elég erőnk, és bölcsességünk e nemes örökség továbbvitelére és a ránk szabott feladatok elvégzésére.”

Emlékező műsort az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hatodik osztályos tanulói, valamint az iskola énekkara adta.

A műsort követően, a Kossuth téren lévő 1848-AS EMLÉKMŰNÉL helyezték el az emlékezés és a tiszteletadás koszorúit.

-fg-