Na, ez azért jóval több ennél és természetesen pozitív értelemben véve: Soltvadkerten a megyei belvízmegtartó projekt keretében a település több pontján zajlanak kisebb-nagyobb ásások és fúrások. A legszembeötlőbb — különösen az átutazók szemével nézve — a Kiskőrös felé vezető Kossuth utca mentén zajló árokásás.

-Hirdetés-

Mint Temerini Ferenc alpolgármestertől megtudtuk, a megyei TOP pályázati keretből nyert 400 millió forint sok mindenre elegendő kell, hogy legyen. Ilyen a főutca menti árkok rendezése is, mely december közepén fejeződik be a tervek szerint.

Új árokrész, de bekerül az új áteresz is

Mi itt a feladat?
Mindenképpen kettős: az összegyűlő csapadékvíz elvezetése, ugyanakkor a talajba való elszivárgás elősegítése. Talán mindenki számára világos, hogy a hajdan kiásott árkok ma már nem mindig töltik be ezeket a funkciókat: sok helyen eltömődtek az átereszek, a benne lévő gaz meggátolja a víz elfolyását, megtartja a belekerült szemetet, nehezen tisztítható és adott esetben be is omlik — sőt: néhol még be is temették… Ezért aztán olyan megoldást kellett keresni, amely tartós és ellátja a fent említett kettős funkciót. Ezek pedig az un. gyephézagos kövek. Hosszú távon megmarad az árok formája és könnyen takarítható felületet alkot.

Gyephézagos kövek és megerősített támfal egy bejárónál

A konkrét Kossuth utcai felület összesen 1240 méter hosszú, ebből 960 méter nyílt árok, 280 méter pedig áteresz, azaz kocsibeálló. A munkálatok felméréssel kezdődtek, hiszen vannak például olyan átereszek, melyek jó állapotúak és jó lejtéssel rendelkeznek. Az ellenpélda az a 4-5 ház, ahol újra kell ásni az esővíz elvezető árkot. A markolónak sok munkája akad a meglévőknél is: ki kell emelni a beomlásveszélyes, füves-humuszos talajt, majd kialakítják az árkok dőlésszögét, támfalakat emelnek egyes átereszeknél és lerakják a gyephézagos kőborítást. Gépenként 6 fő dolgozik átlagosan, így tartható lesz a december közepére tett határidő.

Ne feledjük: vidékünk manapság szélsőségesebb időjárási viszonyokkal rendelkezik, mint 30-40 éve, amikor ezek az árkok még megfeleltek az elvárásoknak. Amellett, hogy hetekig egy csepp eső nem hullik, előfordul a 80-100-120 mm eső egyszerre, amely hirtelen árvizet okoz. A fölösleges vizet a két halasi út közötti záportározóba vezetik majd el. Tehát a belvíz kezelésére, de a hasznosítható víz valamilyen szintű megtartására is alkalmas lesz ez az új rendszer.

Káposzta Lajos

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (24 db kép)