Kiskőrös kulturális életében meghatározó szerepet tölt be a SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola, mely fennállásának 50. évfordulóját ünnepli. Fontos és jelentős est előtt álltak február 21-én, amikor is bemutatásra került az elmúlt időszak történéseit, emlékeit tartalmazó emlékkönyv. Az iskola színvonalához méltó módon járult hozzá az igényes és szép este. Az intézmény tanárainak mini hangversenye adott megnyugvást, lelki feltöltődést a jelenlévőknek.

Sáfár Andrea, Soltiné Samu Zsuzsanna és Albert József
-Hirdetés-

Turán István történész segítségével emlékeztek azokra, akik a múltban letették azt az alapot, amire a mai napig biztosan építkezhet az iskola. Az 1969 előtti időszakot mutatta be a századforduló világának változásaitól kezdve, ahol még autodidakta módon folyt a hangszeres képzés, vagy épp csak a vagyonosabbak tehették, hogy magánoktatást vegyenek igénybe.

Turán István

“Az 1910-es években stabilizálódik az oktatás és a polgári oktatás általánossá válik, felmerült az igény a szervezett hangszeres képzésre. Egy érdekesség, hogy a könyvbemutató véletlenül egybe esik azzal, hogy Szamossy Ferenc zenetanár pontosan 100 éve 1919 februárjában zeneiskolát nyitott, amely sajnos nem volt hosszú életű. Az 1920-as, 1930-as években intézményi keretekről nem tudunk. A Baptista Gyülekezetben viszont igen élénk zenei élet folyt. Fóti Ferenc (Franci bácsi) tevékenységének köszönhetően megalakul a Levente Fúvószenekar és az Iparos Egylet vonószenekara. Az 1941-ben már működött Wilhelmus Henry állami engedéllyel működő zeneiskolája a Gróf Bethlen (ma Mészáros Lőrinc) u. 3. szám alatt. A háború alatt az intézmény megszűnt. A magán zeneoktatás tovább folyt az 1950-es években. A magántanárok valamiféle intézményes keretet próbálnak alkotni, és 1960-ban létrejött a Fekete Sándor vezetésével a Zeneoktatói munkaközösség, ahol már elméleti oktatás is folyt, volt tandíj. Az év végén bizonyítványt kaptak a gyerekek. Kisebb növendék hangversenyeket tartottak. Fekete Sándor 1967-től a Kiskunhalasi Zeneiskola igazgatója lett és anyagi szervezeti kereteket tudott biztosítani az új Kiskőrösi Fiókiskolához. A kiskőrösi községi tanács vezetése szintén támogatta az iskolaalapítást. 1969-ben megindulhatott az oktatás dr. Pethő István és felesége Fodor Katalin vezetésével….” – A történet folytatásához keressék az 50 éves kottafüzet emlékkönyvét.

A könyv kiadása óriási csapatmunka volt kreatív és szolgálatkész emberekkel. Soltiné Samu Zsuzsanna az intézmény igazgatója köszönetét fejezte ki annak a remek csapatnak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez az emlékkönyv, akikre bármiben, bármikor számíthatott.

Az est folytatásában Furák Attila nyitotta meg Babucsikné Zeikfalvy Anna grafikusművész kiállítását. Hivatásának lényege a magba rejtett tudás és élet, a fejlődés elősegítése.

Babucsikné Zeikfalvy Annához írt szöveget olvassa fel Furák Attila

Több évtizede foglalkozik Kiskőrösön vizuális neveléssel különböző iskolatípusokban. Országos elismertségi szintre emelte az alapfokú művészeti iskola grafika tanszakát. Maga az iskola galériája is neki köszönheti létrejöttét. A korábban itt nevelkedett kiállítók is az ő szakmaiságát dicsérik. A mai napig élettel tölti meg a grafika termet. Hivatásában és alkotásaiban megmutatkozó életereje és kitartása, a minden és mindenki irányában tanúsított igaz értelembe vett alázata, és a természetéből fakadó szerénysége mindannyiunkban csak tiszteletet ébreszthet. Anna néni egész lényével megtestesíti József Attila tanácsát: „Légy egy fűszálon a pici él. S nagyobb leszel a világ tengelyénél.”

B.M

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (27 db kép)