Kiskőrös Város Önkormányzata gondoskodott az illegális hulladéklerakó azonnali megszüntetéséről

Január 12-én jelent meg a Kiskőrösön hallottam Facebook csoportban egy lakossági bejelentés egy illegális szeméttelepről.

-Hirdetés-

A hulladéklerakót Kiskőrös- Öregszőlőben ismeretlen tettesek létesítették, mely nagy felháborodást váltott ki a közösségi média felületén. A tettesek az út kellős közepére borították le a vegyes állagú, de főként fémekből álló hulladékhegyet, így a környéken gépjárművel haladók a szomszéd kaszálón voltak kénytelenek kikerülni azt.

Közmunkások takarítják el az illegális szemétlerakót

A szemétdombon főként háztartási hulladékok voltak elhelyezve, mint például hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép. A fém alapú tartozékokat a tettesek előzetesen kinyerték a gépekből. 

Kiskőrös Város Önkormányzata haladéktalanul döntött a lerakó azonnali megszüntetéséről. Január 16-án 5, a közmunkaprogramban résztvevő munkás megszüntette az áldatlan állapotokat. A fagyos talaj tovább nehezítette a terület megtisztítását, hiszen a fagyos földről fel kellett feszíteni a fémtárgyakat.

Főként háztartási hulladékok voltak elhelyezve

Az önkormányzat a megkeresésünkre elmondta,

A hatályos jogszabályoknak megfelelően (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) hulladéktól csak a kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.

Minden ingatlanhasználó köteles közszolgáltatási szerződést kötni a hulladékgazdálkodást végző vállalkozással, ezen közszolgáltatást igénybe venni és azért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. Ennek megfelelően rendelkeznie kell saját hulladéktároló edénnyel és az ingatlanán illetve háztartásában képződött háztartási hulladékot ezen edényben köteles gyűjteni.

Azon személy, aki nem köt kötelező közszolgáltatási szerződést, engedély nélkül rakja le a hulladékot, és nincs joga hulladéktároló edényét az utcára kirakni annak elszállítása céljából.

A lakosok az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a város területén működő hulladékgyűjtő udvarban is leadhatják, illetve a hulladékgyűjtő pontokon lévő gyűjtőedényekben is elhelyezhetik, de csak abban az esetben, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizették. Fontos szempont viszont, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a lakosok csak az arra megfelelő tárolóedényben helyezhetik el, ugyanis amennyiben a hulladékot a hulladékgyűjtő edényen kívül vagy a mellé helyezik el, szabálysértést követnek el.

Azon személy, aki a hulladékától nem a fentieknek megfelelően válik meg, jogszabálysértés követ el, mivel a hatályos jogszabály egyértelműen tiltja a hulladék elhagyását, a – gyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő – felhalmozását, ellenőrizetlen körülmények közötti elhelyezését. Ezen felelősség elsődlegesen az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék korábbi birtokosát illetve tulajdonosát, vagyis a hulladék elhelyezőjét terheli. Amennyiben viszont a hulladék korábbi birtokosa illetve tulajdonosa ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagy kiléte nem állapítható meg, úgy a hulladék kezeléséről, annak elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. Az ingatlanhasználó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha az eljáró hatóság előtt megnevezi a hulladékot elhelyező személyt, és bizonyítja annak jogellenes magatartását.

A jegyző hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére is kötelezheti a jogszabálysértőt, melynek összege függ a kötelezettség megszegésének a típusától, súlyától, és összege akár több millió forintig is terjedhet.       

Amennyiben a telepháztartási hulladék közterületen kerül engedély nélkül lerakása, illetve elhelyezésre, abban az esetben az eljárásra már nem Kiskőrös Város Jegyzője, hanem a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala (2020. március 1-től pedig a rendőrség), mint általános szabálysértési hatóság rendelkezik hatáskörre.

Az önkormányzatnak nem feladata az illegális hulladéklerakók felszámolása közpénzen, de a forrásai és kapacitásai figyelembevételével igyekszik összefogottan kezelni a problémát.

Kiss Tamás