2020. február 23-án vasárnap délelőtt tartotta évi rendes közgyűlését az Akasztói Sporthorgász Egyesület Kiskőrösön a Petőfi Sándor Művelődési Központban.

-Hirdetés-

Az esemény reggel kilenc órakor Hrk János titkár és egyben a közgyűlés levezető elnöke köszöntőjével kezdődött. Ezek után tartották meg az egyes bizottsági elnökök a beszámolójukat.

Elsőként Suhajda Antal, az Akasztói Sporthorgász Egyesület elnöke számolt be a 2019-es év munkáiról és eredményeiről.

Suhajda Antal beszámolóját a horgászlétszám alakulásával kezdte:

„Örömmel mondhatom, hogy horgászvizünk továbbra is népszerű a térségben. A horgász létszám a felnőtt horgászok tekintetében 26 fővel nőtt, ez 3,4 %-os növekedés. Az ifjúsági horgász létszám 13 fővel nőtt. A gyermek létszám pedig 136 főről 121 főre csökkent. A gyermeklétszám az egyesület létszámához viszonyítva is szép eredménynek látszik. Véleményem szerint köszönhető a jól szervezett ifjúsági munkának, de annak a ténynek is mindenképpen, hogy azon kevés egyesület közé tartozunk, akik bevállalták a vizsgáztatásokkal járó ceremóniát, gazdasági felelősünk szinte éjt- nappallá téve dolgozik, hogy a horgászokmányokhoz mielőbb hozzájusson a tagság. Továbbra is a megye 70 egyesületéből taglétszámot tekintve a legnagyobbak között tartanak bennünket számon.

Az egyesület jelenleg 823 regisztrált taggal rendelkezik.

Majd a fogási eredmények alakulásával folytatta beszámolóját az elnök:

A fogási eredmények tekintetében csak az elmúlt évi, 2018-as adatokat tudom közölni, ugyanis a fogási naplók leadási határideje február 28-ra változott, az összesítéseket március 15-ig kell elvégezni. A 2018-as évben 480 fogási eredménynaplót tudtunk összesíteni.

Az elmúlt 2018-as év során – eddigi adatok szerint 12 616 kg halat zsákmányoltak horgászaink. Az egy leadott fogási naplóra eső fogás 26,28 kg/fő volt (480 napló adata). Az elmúlt évben ez a mutató egyébként 19,95 kg/fő volt (596 napló adata), ez az eredmény 6,33 kg-mal, 32 %-kal magasabb, mint az egy főre eső előző évi fogás. Megjegyzem, hogy ilyen magas eredmény még nem volt.  

Itt jegyezte meg Suhajda Antal, hogy érzése szerint és a halőrök tájékoztatás is arra utal, hogy többen fognak rekordlistás méretű halakat, melyeket véleménye szerint publikálni lehetne, népszerűsítve ezzel is a horgászvizeket.

Ezt követően a haltelepítéssel folytatta beszámolóját az elnök:

„Még 2007-ben a közgyűlés a DVCS bevételek 75 %-át szavazta meg halasításra, a többi a halőrzés, bérlet, útjavítás és egyéb kiadások költségeinek fedezetét képezte. Ez így működött egészen ez idáig. Így például 2018-ban mindösszesen 5 897 400 Ft-ot fordítottunk halasításra. Köszönhetően bevételeink nagyarányú növekedésének és a stagnáló haláraknak ez 7100 kg 3 nyaras pontyot, 915 kg fűponty 715 kg egyéb keszegfélét, mindösszesen 8730 kg fogható, méretes halat, valamint 6000 db en. süllőivadék telepítését jelenti. Látva egyesületünk bérelt területének méretét (11,1 Ha) ez hektáronként az ivadékokon túl jelentős mennyiségű telepített halat jelent: 876 kg halat telepítettünk hektáronként mindösszesen a 2018- as évben. Azt tudni kell, hogy hektáronként 30 kg halat kötelező telepíteni. Ez több mint 26-szor annyi, mint amit előírtak számunkra. Ez most megváltozott, 2019-től a BÁCSHOSZ haltelepítési tervének megfelelően lehetett csak telepíteni. 3 500 000 Ft értékben, 4000 kg halat mi, majd pedig 1000 kg-ot a BÁCSHOSZ telepített a telepítési terv szerint.

Kitért a Panyi-tón történt halpusztulásra is:

„A Panyi-tónál ismételten előfordult 09.09-én a halpusztulás, mely főleg a süllő állományt érinti. Összesen körülbelül 60-70 kg hal pusztult el. A halpusztulás megakadályozására azonnal szivattyúzást kezdtük meg a DVCS-ből, több napon keresztül, ami sikeresnek bizonyult. A szivattyúzásnál segítő horgásztársaknak név nélkül igen nagy köszönet jár szívükön viselték a tó gondját. Majd ezt következően Varga Balázsnak köszönhetően gereblyézésre és klórmeszes fertőtlenítésre került a sor ezután a tó oxigén szintje helyre állt, méréssel igazolta Pozsgai Iván.  A Panyi-tó halasításához és a halpusztulás megelőzésére az egyesület, mint egy 277, 655 forint plusz költséggel hozzájárult. Az itt megrendezett helyi horgászverseny jövőben nagyobb lehetőséget biztosít az eredményes és magasabb fogású versenyek lebonyolítására.”

Negyedik pontjában a horgászversenyekről, és a sok éves hagyományokra visszatekintő horgásztáborról beszélt az elnök úr:

Az egyesülettől két csapat indult a megyei „A” csoportos csapatversenyen 2019. május 05-én.

Első csapat:
Csapatvezető:  Király Gábor
Csapat tagok:
Németh László
Judák János
Fricska Ákos
Marossy László

Második csapat:
Csapatvezető: Orbán Gábor
Csapat tagok:
Suhajda Csaba
Teknyős Károly
Szabó Róbert
Liska Zoltán

Az I. csapat 4. helyezést ért el. Gratulálunk a csapatnak.

A II. csapat 11. helyezést ért el, így kiesett az „A” csoportból. Idén a „B csoportban indulhat.

Egyesületi versenyek:
Nyitó horgászversenyt a Kiskunsági Öntöző Főcsatornán rendeztük meg június 02-án Eredmények:
Felnőtt:
I. Marossy László
II. Teknyős Károly
III. Szabó László.

Gyermekeknél a MOHOSZ által kiírt „Gyermeknapi” versenyre került sor melyen több helyezés is született:

Alsó tagozat:
I. Balogh Zsófi
II. Rávai Milán László
III. Jaksa Maja

Felső tagozat:
I. Lucza Péter
II. Suhajda Máté
III. Bognár Bálint
Továbbá minden résztvevő gyerek kapott jutalmat. Hangulatos jó verseny volt.

November 20-án felnőtt horgászversenyre is sor került a Panyi Szigeti tónál. 20 fő jelentkezett az összemérettetésre, helyezések:
I. Magyar Lajos
II. Szabó Róbert
III. Varga Zoltán

Majd a gyermek és ifjúsági munkáról beszélt, külön kiemelte a gyermeknapi horgászversenyt:

„2019-ben egy korábban nem ismert pályázati lehetőséget teremtett a MOHOSZ. Komoly díjakra lehetett pályázni, ha megrendezünk, egy házi un. „Gyermeknapi horgászversenyt”. Feltétel az volt, hogy legalább 5 alsó tagozatos és 5 felső tagozatos gyermek vegyen részt a versenyen. A pályázatot elkészítettük, megnyertük, s a versenyt június 2-án megrendeztük. 11 gyerek vett részt a versenyen. A díjak tényleg szépek voltak például az I. helyezett 3,6 m-es Feeder botot nyert kiváló orsóval együtt. A MOHOSZ által biztosított 6 db. díjat az egyesület még kiegészítette, s így minden résztvevő minimum egy 3 méteres spiccbotot nyert.”

A gyermek és ifjúsági csapatversenyt is rendeztek május 11-én, ahol az egyesület két csapatot is indított.

1. csapat: Csővári Viktor,  Palásti Attila és Lucza Péter
2. csapat: Nagy Tímea, Leicinger Kira és Bognár Bálint összetételű volt.

„A verseny eredményének ismertetése előtt el kell mondanom, hogy az egyesületünk mindig nagy hangsúlyt helyez az ilyen és hasonló versenyekre. Az eredmény meghálálta az előkészítést, hiszen az 1. csapatunk Mindössze 0,5 helyezési ponttal lemaradva elhozta az II. helyezést!  A 2. csapat is tisztességgel helyt állt.

Kitért még a nagysikerű nyári ifjúsági táborra is, mely 2019-ben is sikeresen lezajlott. Illetve az egyesület indult még a megyei gyermek és ifjúsági négy tusa versenyen is.

Ötödik pontjában a halőrzésről beszélt Suhajda Antal:

„A 2019-es évben 7 fő halászati őrrel folytattuk a halőrzést vízterületeinken. Összesen 84 db. ellenőrzés került végrehajtásra az egyesület gépjárművével, és alkalmanként összehangolt ellenőrzéskor saját gépjárművet is igénybe vesznek. Saját gépjárművel végre hajtott ellenőrzések 22 db, így mindösszesen 106 db. ellenőrzés került végrehajtásra. Feljelentések száma 9 darab. A halászati őrök rendelkeznek rendészeti igazolvánnyal és rendészeti jelvénnyel. A halászati őrök a rendőrség által 5 évenként megtartott felkészítő tanfolyamon és vizsgán vettek részt Szegeden a Rendészeti Szakközépiskolában. A halőri csoportvezető Darin Sándor. A halőreink tevékenységük során még mindig a környezetvédelemmel kapcsolatosan találkoznak a horgászok szemetelésével. Az éjszakai horgászatnál még mindig gond a horgászhelyek kivilágítása mely nem csak kötelező, hanem balesetvédelmi szempontból igen fontos. Nagy problémát okozott előző években a műtárgyakról való horgászat, főleg közlekedési hidakról, mely egyre kevesebb. Javult a fogási naplók vezetése. A DVCS már 2 fő hivatásos halőr is tevékenykedik. Megnőtt ez által az ellenőrzések száma. Fel kell hívni a figyelmet arra ha nincs területi jegye a horgásznak a bekötő csatornákra és csak csali halat akar fogni az ellenőrzés során feljelentés lesz belőle.”

„A tavalyi évben ismételten nagy gondot fordítottunk az utak állagának javítására, mely tavasszal az egész DVCS útszakaszunk markoló által ki lett javítva. Az utak minősége javult. Kiskőrösön az úgynevezett harckocsi utat az ott gazdálkodó gazdák megjavították így a két erdő közötti út az Örjegi hídhoz is járhatóvá került. Akasztón sokat próbálkozunk a vízmérő melletti út javításával, de sajnos a nagy gépek az elkészített utat tönkre teszik. Más megoldást kell találnunk az utak javítására. Még a vízterületek partjainak karbantartására tavasszal megrendezünk, egy környezetvédelmi napot, melyet meg fogunk hirdetni és várunk minden segítő horgásztársat.”

Szót ejtett még a parlagfű irtásról, és végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondott azoknak a személyeknek, akik valamilyen formában is segítették az egyesület munkáját.

Harmadik napirendi pontban Orbán Gábor, gazdasági felelős ismertette a 2019-es évi pénzügyi beszámolót és a 2020-as évi költségvetési tervet beterjesztette az egyesületi tagok elé.

Negyedik napirendi pontban Borsik Zsolt, a Felügyelő Bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját. Majd ötödik napirendi pontban Gottfried Béla a Fegyelmi Bizottság elnöke számolt be a 2019-es eseményekről, intézkedésekről.

A beszámolókat követően a költségvetés elfogadása következett, majd az egyesületi tagok feltehették kérdéseiket.

Végezetül elnöki zárszóval zárult az Akasztói Sporthorgász Egyesület évi rendes közgyűlése.

Beniczki Dávid

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (20 db kép)