Írta: vira

Kiskőrös Város Polgármestere a lakosság által is ismert veszélyhelyzetre való tekintettel Magyarország Kormánya döntései alapján a mai napon az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot:

-Hirdetés-

2020. március 16. napján a Kormány kihirdette az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletet, mely értelmében a mai naptól, azaz 2020. március 17 napjától az alábbiak kerültek elrendelésre:

A vendéglátó üzletekben 15.00 óra után 06.00 óráig – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos tartózkodni. A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletek, továbbá a gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek, az üzemanyagtöltő-állomások és a dohányboltok nyitvatartása változatlan.

 Az egyéb üzletekben (ruházati üzlet, háztartási üzlet stb.)15.00 óra után 06.00 óráig – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos.

Rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos.

Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

Nem minősül rendezvénynek a:

  • vallási közösség szertartása,
  • polgári házasságkötés és
  • temetés.

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása

  • az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek,

függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet),

  • a mozinak,
  • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
  • közgyűjteményeknek,
  • közművelődési intézményeknek,
  • közösségi színtérnek.

Azon lakos, aki a fenti meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik szabálysértés követ el, mely pénzbírsággal súlytandó. A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Fenti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

A rendelet értelmében a Kormány arra kéri továbbá a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Amennyiben a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, úgy az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének a feladata. A lakos erre vonatkozó igénybejelentését az alábbi elérhetőségeink egyikén teheti meg:

Telefon: +36 78/513 120, 225-es mellék

E-mail: szocialisigazgatas@kiskoros.hu

gyermekvedelem@kiskoros.hu

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a fogorvosi alapellátás területén csak sürgősségi ellátás biztosítható. A területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzetekben (6200 Kiskőrös, Árpád utca 8.) az ellátás biztosításához a 78/311-366-os telefonszámon időpontegyeztetés szükséges!

Házasságkötéskor a polgári szertartás esetén a házasságkötőteremben legfeljebb 15 fő tartózkodhat.

Mindannyiunk felelős védelme érdekében kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Kiskőrös, 2020. március 17.

Domonyi László
polgármester