A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet értelmében 2020. május 01. napjától lehetőség nyílik az elrendelt rendkívüli óvodai / bölcsődei szünet idejére a  bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletére, intézményünk keretei között, azaz intézményünk meghatározott létszámú ügyeletet biztosít

-Hirdetés-

– adta ki a tájékoztatást közleményében a Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde.

Az  ügyeletet kizárólag azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.
(a kitöltendő nyilatkozatra vonatkozó formanyomtatványt az érkezés reggelén biztosítjuk)

Az ügyelet iránti igény bármely módon benyújtható (így különösen elektronikus levélben, telefonos értesítés útján stb.) az intézmény vezetőjéhez, az igénybevételt megelőzően két munkanappal.

Intézményünk telefonszáma:
06 78/ 480-760

Intézményünk elektronikus levélcíme: ovodak@soltvadkert.hu

A jogszabály szerint az általuk igényelt ügyeletet csak abban az esetben biztosíthatja intézményünk, ha a szülő – legkésőbb a gyermek intézmény részére ügyelet céljából történő első átadásával egyidejűleg – írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.  

A nyilatkozat letölthető innen: SZÜLŐI NYILATKOZAT (1)!

Intézményünk az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítja akként, hogy csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható azzal, hogy az ügyelet vegyes életkorú csoportokban is megszervezhető.

A gyermekétkeztetést az ügyelet teljes időtartama alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja intézményünk. Az ügyelet igénybevételéért térítési díjat nem kell fizetni.

Mivel a csoportok létszáma jelentősen korlátozott, kérjük a szülőket, hogy a legindokoltabb esetekben éljenek az óvodai/bölcsődei ügyelet által biztosított lehetőséggel.

Bodahelyi Antalné 
intézményvezető