A kiskőrösi SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola a veszélyhelyzet idején is folytatta az oktatást az internet segítségével. Lassan zárul a tanév és indul a beiratkozás.

A tantermen kívüli oktatásról és az új tanévre való felkészülésről Soltiné Samu Zsuzsanna intézményvezetőt kérdeztem.

Soltiné Samu Zsuzsanna

A járványhelyzetben hozott intézkedések milyen módon változtatták meg az intézmény működését?

-Hirdetés-

– Az intézményben jelenleg 210 zenész, 80 grafikus és 120 néptáncos növendék tanul. Az oktatásban 20 pedagógus vesz részt, akik a veszélyhelyzetben áttértek a tananyag online módon történő átadására. A pedagógusok igazodnak a diákok informatikai hátteréhez és skype, viber vagy messenger programokon keresztül kommunikálnak tanítványaikkal. A zenét tanulók esetében egyszemélyes oktatás folyik, így velük kapcsolatban nem okozott gondot a váltás. Van olyan növendék, aki hang- vagy videofelvételt készít az otthoni gyakorlásáról. Elküldi tanárának, aki a következő online alkalommal kiértékeli azt és újabb instrukciókat ad a további munkához. A grafikusok az oktatás jellegéből adódóan csoportosan kapják meg feladataikat, melyeket egyénenként értékelnek a szaktanárok. A néptáncosok esetében a néprajzi és a folklór ismeretek bővítésére fókuszálnak a tanárok.

A tanév végi vizsgák most rendhagyó módon kerülnek lebonyolításra. A zenész alapvizsga és a „B” tagozatosok vizsgája beküldött videófelvétel értékelésével vagy élő, online kapcsolat során történik. A néptáncosok elméleti kérdéssor megválaszolásával alapvizsgáznak, míg a grafikusok beküldik alkotásaikat. Az „A” tagozatos növendékek részére – minden művészeti ágban – a veszélyhelyzeti munkájuk és az előtte szerzett osztályzataik alapján ajánlanak meg jegyet a szaktanárok.
Sajnos a tervezett tanszaki hangversenyek és minden egyéb zenei programunk elmaradt. A IX. Területi Trombitaverseny valamint Kiskőrös Város Fúvószenekarának minősítő koncertje is későbbi időpontban kerül megrendezésre.

Az új tanévre, hogyan készül az iskola?

-Most folyik a beiratkozás, amely június 15-ig tart. Ennek során a főtárgy tanár feladata, hogy a régi diákokkal megújítsa a jogviszonyt. Így kapunk képet arra vonatkozóan, hogy mennyi új növendéket tudunk felvenni a következő tanévre. A zenei oktatásra második osztályos kortól, a néptáncos és a grafikus foglalkozásokra pedig már akár óvodás kortól is várjuk a jelentkezőket.
A jelentkezési űrlap (szándéknyilatkozat) az iskola web oldaláról (www.szolam.sulinet.hu) letölthető, amit személyesen is elhozhatnak az intézménybe hétköznapokon 9-12 és 13-16 óráig vagy online módon a fuvola@szolam.sulinet.hu e-mail címre elküldhetnek.

A létszámtól függően, szeptemberben még akár további tanulók felvételére is lehet mód. A következő tanév térítési díjait még nem tudjuk, de a mostanihoz hasonló összegekkel lehet számolni. A tanárok közül Farkasné Szabolcsi Ildikó nyugdíjasként folytatja a tanítást szeptembertől. GYES-ről tér vissza hozzánk Markóné Csányi Gabriella, aki fafúvós hangszereket oktat majd.

Sok szeretettel várjuk vissza jelenlegi növendékeinket és az új jelentkezőket a zene, néptánc és grafika tanszakainkra!

Filus Tibor