A járványhelyzetben hozott enyhítő intézkedések az iskolák működését is érintették. A kormány bejelentése szerint június 2-től engedélyezik az iskolákban a tanulók oktatási célú foglalkoztatását, kiscsoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítés tartását. Ezzel párhuzamosan az intézményeknek olyan feltételeket kell teremteniük, hogy akár az összes tanuló fogadását vállalni tudják.

A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium igazgatónőjét, Szentgyörgyiné Szlovák Máriát a megváltozott működésről kérdeztem.

Szentgyörgyiné Szlovák Mária (középen): “sajnos idén klasszikus formában ballagást sem szervezhettünk “

Milyen működési rend szerint kezdődött el az iskola újranyitása?

-Hirdetés-

-A középiskolában május 4-én indultak az érettségi, illetve szakmai vizsgák, itt azóta folyamatosan fogadjuk az érintett tanulókat. Maga az oktatás azonban természetesen azóta is tantermen kívül, digitális formában történik – szerencsére jól felépített online rendszerünknek köszönhetően gyakorlatilag így is napi kapcsolatban vannak szaktanáraink a diákokkal.

Az általános iskolában május közepe óta fogadunk tanulókat – igaz, létszámuk akkor még csak 10 fő körüli volt naponta, s igazából csak délelőtti felügyeletet igényeltek a szülők. Most június 2-ától megemelkedett ez a létszám: kedden 53 tanulót vártunk az előzetes igények alapján, de végül csak 47 kisdiákunk jelent meg, s közülük is a többség délben már hazament. Azt azonban hangsúlyoznám, ha valaki ebédet is rendel, s azt az előző munkanap reggeléig nem mondja le, akkor az el nem fogyasztott étkezést kénytelenek vagyunk kiszámlázni – éppen ezért nagyon kérjük a szülőket, hogy átgondoltan jelezzék ilyen típusú igényeiket.
Június másodikától mind az általános, mind a középiskolában lehetőségük van a pedagógusoknak arra, hogy behívják azokat a tanulókat akár személyes vagy csoportos felzárkóztató órákra, foglalkozásokra, akiket inaktivitásuk vagy akár önhibájukon kívüli okok miatt tanév végén nehezen tudnának értékelni – szerencsére erre nem nagyon lesz szükség. Ez köszönhető annak is, hogy a távoktatás ideje alatt havonta kértük a pedagógusokat, jelezzék a vezetőség számára, ha valahol problémát észlelnek, s azok összesítése után az osztályfőnökök felvették a kapcsolatot az érintett családokkal. Így a legtöbb esetben a szülők együttműködésének is köszönhetően sikerült megelőznünk, hogy valaki teljesen eltűnjön ebben a rendszerben.
Óvodánkban szintén már korábban (április 20-tól) vállaltunk gyerekfelügyeletet – igaz, kizárólag nagyon indokolt esetben, hiszen nem tudhattuk, milyen lesz a járványügyi helyzet, éppen ezért a cél az volt, hogy mindenki maradjon otthon, kerüljük a személyes találkozásokat. Így április végéig volt, hogy csak egy kisgyermeket fogadtunk, majd május 4-től ez a létszám folyamatosan emelkedett és a múlt héten eljutottunk a 81 főig. Miután tegnap például a 124 kisgyermekből már 88 itt volt az óvodában, ebben a tagintézményünkben gyakorlatilag már visszaálltunk a veszélyhelyzet előtti, megszokott rendünkhöz – természetesen maximálisan igazodva a járványügyi helyzet miatt előírt biztonsági szabályokhoz.

A tanév végi ünnepségek és egyéb programok sorsa, hogyan alakul?

-Iskolai tanévzáró ünnepséget idén nem szervezhetünk, azonban az általános iskolások részére osztályonként kiosztjuk a bizonyítványokat, hiszen arra mind a nyolcadikosoknak, mind a hatosztályos gimnáziumba készülőknek szükségük van, míg az alsóbb évfolyamosok esetében érzelmileg fontos, hogy kezükbe foghassák ezt a dokumentumot. A középiskolások majd a diginaplón keresztül nézhetik meg tanév végi eredményeiket és majd szeptemberben az első iskolai áhítaton vehetik át a kitűnőknek járó jutalomkönyveket.
Sajnos idén klasszikus formában ballagást sem szervezhettünk – a középiskolásokét így elnapoltuk augusztus végére, szeptember elejére – ezzel kapcsolatban majd kérdőívet fogunk kiküldeni az érintettek részére, s ők döntik el, hogy mikor és milyen formában búcsúzzunk el tőlük. Amennyiben a klasszikus ballagás mellett döntenek, akkor azt szeptember 4-én tudjuk megrendezni, amikor már alsóbb évfolyamos társaik is tudnak segíteni az ünnepség előkészítésében, lebonyolításában.
Az általános iskolás nyolcadikosainktól június 12-én egy istentisztelet keretében fogunk elköszönni – azonban a járványügyi szabályok miatt a templomban az 56 ballagón kívül csak 2-2 szülő/vendég vehet azon részt, illetve a pedagógusok létszáma is korlátozva lesz, hiszen tartanunk kell magunkat a maximum kétszáz fős létszámkeretig.

Az új tanév indulásáról mit lehet tudni?

-Az óvodánkból 29 kisgyermek megy szeptemberben iskolába és helyettük 39-en iratkoztak be az adott tagintézményünkbe. Az alapító okiratunkban tavaly megemeltük az óvodánkba felvehető gyermekek létszámát, ezért tudunk most ennyivel több gyermeket fogadni.

Általános iskolánkból 57-en ballagnak most el, ugyanakkor szeptemberben 67 első osztályos kezdi majd meg tanulmányait, és ezzel a létszámmal gyakorlatilag teljes létszámkapacitással fogunk ott is dolgozni. Pontosan ezért nagyon szeretnénk, ha végre elkezdhetnénk új iskolaszárnyunk építését, ami által még több oktatással kapcsolatos fejlesztési tervünket valósíthatnánk meg.
A három osztály közül az egyik ének tagozatos lesz – ez azonban 5. osztálytól kezdve át fog menni emelt óraszámú angolos képzésbe. Hiszünk abban, hogy a kisgyermekek személyiségének formálásához elengedhetetlen a művészeti nevelés, amit ha sikerül a gyermekek 10 éves koráig jól megalapoznunk, az később sokat segít a ma már egyre inkább felértékelődő érzelmi intelligenciájuk kialakításában, fejlesztésében is.
A német nemzetiségi nyelvoktató képzésünkre idén egy csoportnyi gyermek jelentkezett. Miután akár a helyi, akár az országos viszonyokat tekintve azt láthatjuk, hogy gazdasági életünkben változatlanul meghatározó szerepe van a németországi székhelyű vagy érdekeltségű cégeknek, óriási előnyre tesznek szert azok a tanulóink, akik 6 éves koruktól napi rendszerességgel foglalkoznak ezzel a nyelvvel. Ráadásul a német után sokkal könnyebb angolul tanulni, mint fordítva. Ezt azért is emelném ki, mert a mai napig ez a két idegen nyelv a legnépszerűbb gimnazistáink körében, akiknek 9. évfolyamtól kezdve már két idegen nyelvet kell tanulniuk. Ebben az osztályban a németesek mellett lesznek TÉT-es tagozatot választó diákok is, míg a harmadik osztályunk tisztán TÉT-es lesz. Ennek a tagozatnak a lényege, hogy a természetismeret, technika, életvitel tárgyakat itt egy külön az ő számukra kialakított szaktanteremben, tömbösítve oktatjuk. Célunk, hogy már ebben a korban felkeltsük a gyerekek érdeklődését a természettudományos és műszaki ismeretek iránt – természetesen életkoruknak megfelelően, éppen ezért még nagyon játékos formában.
Ennél az osztálynál kiemelt szerep jut a projektmunkáknak, a kooperatív tanulási módszereknek, illetve ez az osztály is angolos lesz. Természetesen az idegen nyelvet az angolosok is csoportbontásos keretek közt fogják tanulni, s igény esetén a heti kötelező óraszámot egy szakköri foglalkozással tudjuk majd növelni.
Középiskolánkban szeptemberben 4 új gimnáziumi osztály indul– az A lesz a hatosztályos, míg a B és a D fele-fele arányban angol nyelvi tagozatos és általános tantervű, a C osztály pedig német, illetve matematika tagozatos. Míg a most érettségizők létszáma 90 fő, a helyükre szeptemberben várhatóan 104-en fognak érkezni – de persze biztossá ez a létszám a beiratkozás után fog válni. Szeretnénk egy technikusi osztályt is indítani (bor- és pezsgőgyártó technikus); igaz, ide a már érettségi vizsgával rendelkező – alapvetően az idén vagy az elmúlt egy-két évben érettségizett – fiatalokat várjuk. Ez a képzés kétéves lesz, és amivel mi többet tudunk nyújtani, mint egy tiszta profilú technikum vagy szakgimnázium: a nálunk tanuló technikustanulók számára is segítséget nyújtunk a szintemelő érettségi vizsgákra való felkészülésben, hiszen gimnazistáink miatt gyakorlatilag nagyon sok tantárgyból tartunk ilyen órákat, mint ahogy nyelvvizsgahelyként szintén biztosítjuk a DExam nyelvvizsgára való ingyenes felkészítést technikustanulóinknak is – igaz, ezt kizárólag angol nyelvből. További részletek minderről iskolánk honlapján (www.kevi.hu).
S ha már a következő tanév is szóba került: idén egy óvodapedagógus, Horváthné Gyöngyösi Éva megy nyugdíjba intézményünkből, de ő már január óta felmentési idejét és szabadságát tölti, így már szeptember óta velünk dolgozik az utódja, Serfőző Fanni. Persze szeptemberig biztos lesznek még más személyi változások is, de egyelőre úgy néz ki, hogy dolgozói kollektívánk stabil, más kérdés, hogy például a lassan nyugdíjba készülő pedagógusaink helyére akár már most szívesen felvennénk egy matematika szakos kollégát – még úgy is, hogy most még száz százalékos ezen a területen is a szakos ellátottságunk.
S még egy fontos információ: idén is várjuk vissza tanulóinktól a „tartós tankönyveket”. S míg a középiskolások osztályfőnökeiken keresztül erről már kaptak értesítést, a 3-8. évfolyamos általános iskolások ezen könyveiket 2020. június 8-10 –én (hétfő-szerda) adhatják le 8.00-16.00 óráig, az általános iskola kis tornatermében.

Filus Tibor