Írta: vira

A települési vízgazdálkodás nagy kihívása, hogy a burkolt felületek miatt a növekvő intenzitású csapadék veszélyeztető tényezővé válik, miközben a városi növényzet fenntartása csak öntözéssel lehetséges.

-Hirdetés-

Önként adódik a csapadékvizek megtartása, amit részben szürke (mérnöki), részben zöld (talajra, növényzetre alapozott) megoldásokkal érhetünk el.

A vízmegőrzést szolgálja minden, a víz lefolyását lassító megoldás. Komplex, vízgyűjtő szinten összehangolt megvalósításuk jelentősen növeli a terület vízmegtartó képességét. Továbbá a zöld infrastruktúra fejlesztése kedvezően befolyásolja a vizek állapotát, általuk bővülnek az ökoszisztéma lehetőségei is. Az ökoszisztéma fenntartása a klímaalkalmazkodás fontos eszköze, hisz a természetes zöld növényzet, jelentős vízraktározó képességgel bír.

Amint elkészült az új záportározó, napokon belül érkezett is a hirtelen jött, nagy mennyiségű csapadék, így meg is telt a tározó, felfogva ezzel a városra rázúduló csapadékvizet

A víz az élet alapfeltétele, a földi élet nem képzelhető el nélküle.  A víz rendkívül fontos szerepet tölt be az életünkben, nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban, a háztartásokban és az iparban is. Az éghajlatváltozás egyre fokozódó hatásai miatt fel kell tennünk magunknak egy igen fontos kérdést:

Hogyan védhetjük meg természetes vizeinket?

A fentiek megvalósulása és elősegítése érdekében indult el kiskőrösön a TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00005 „Záportározó kialakítása és csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója Kiskőrösön” című projekt.

Kiskőrös Város Önkormányzata a természetes vizek védelme érdekében a városból lefolyó és átfolyó csapadékvizek tárolására, illetve helyben tartására a város déli, mély fekvésű területén csapadékvíz tározó megépítését határozta el. Az építkezés kivitelezője a kecskeméti ÉKISZ Építőipari Kft.

VIDEO

Záportározó kialakításának elsődleges célja a városban összegyűlt csapadékvíz helyben tartása és károkozás-mentes levezetése a Sáhor-csatornán keresztül, valamint a Soltvadkert irányából, a csapadékos és belvizes időjárás esetén megjelenő, jelentős mennyiségű víz tárolása, levezetése; másodlagos célja pedig a hosszan tartó aszályos időszakokban a talajvíz táplálása. 

A záportározó teljes vízgyűjtő területe 20 hektár, térfogata gravitációs bevezetés esetén 20.318 m3, nyomott bevezetés esetén 53.468 m3. A Tompa Mihály utcában a balesetveszélyes nyílt árok helyébe zárt csapadékcsatorna létesült 80 méter hosszban, DN 1200-as beton csőből. A Klapka György utcában a Tavasz és a Bem József utcák között, a meglévő zárt csapadékcsatorna rekonstrukciója is megtörtént a korábbival megegyező nyomvonalban.

A felújítás során átmérő növelés történt, DN 600-as beton csövek kerültek lefektetésre mintegy 272 méter hosszban. A Dózsa György utcában szintén a meglévő vízelvezető csatornahálózat szakasza került felújításra. A rossz magassági szintekkel elhelyezett és eltömődött, beszakadt szakaszok kerültek felújításra DN 600-sa, DN 1000-es és DN 1100 beton csövekből illetve keretelemekből. A nyílt szakaszok TB 120-as mederburkoló elemekkel kerültek kialakításra.  A projekt során felújított szakasz hossza 691 m.

Korszerűsítették a csapadékvíz elvezető rendszert is

A záportározó vízgyűjtő területei:

  1. A város déli részéről, a Béke, Klapka és Szabadkai utcák felől érkező csapadékvíz.
  2. A város észak-keleti részéről, a Segesvári és Kertész utcák irányából érkező csapadékvíz.Mindkét vízgyűjtő terület esetében zárt csatornán keresztül történik a csapadékvíz betáplálása a záportározóba.
  3. Soltvadkert irányából a csapadékos, belvizes időjárás alkalmával megjelenő víz, melynek betáplálása a záportározóba nyitott csatornán keresztül történik.
A magasból is szépen látható a záportározó és gyönyörű környezete

A záportározóban alapvetően 20.318 m3 víz kerül tárolásra alkalmas, de nyomott bevezetéssel, átemelő szivattyú segítségével 53.468 m3 víz betáplálása is megoldható. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a két vízmennyiség közötti különbséget a zárt Sáhor-csatornán keresztül a szakemberek belevezessék a Dunavölgyi-főcsatornába. 

Sz.T. 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (17 db kép)