A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi tájékoztatást adta ki Kiskőrös Város vezetősége:
 
Tájékoztatom az üzlet üzemeltetőit és az üzletben vásárlókat: 2020. szeptember 21. napjától a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével MINDENKI KÖTELES a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet vendégei kivételével – az ÜZLETBEN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS, ILLETVE AZ ÜZLETBEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS SORÁN orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy AZ AZ ORROT ÉS A SZÁJAT FOLYAMATOSAN ELFEDJE.
 
Felhívom az üzemeltetők figyelmét, hogy az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az üzletben tartózkodók a maszkot a Rendeletben szabályozott módon, a fentiek szerint viseljék!
Az üzemeltető köteles a vásárló kiszolgálását megtagadni és gondoskodni arról, hogy a vásárló az üzletet elhagyja, ha a vásárló az üzemeltető felszólítására sem viseli a Rendelet szerint meghatározott módon a maszkot.
 
Az üzemeltető – a maszk megfelelő módon történő viselésével összefüggő – kötelezettségének betartását
– a kereskedelmi hatóság (jegyző), valamint
– a rendőrség jogosult ellenőrizni.
 
2020. október 3. napjától, ha a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján arról szerez tudomást, hogy az üzemeltető nem gondoskodik arról, hogy az üzletben tartózkodók a maszkot a Rendeletben előírt módon viseljék,
– a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,
– a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén
100 000 (százezer) forinttól 1 000 000 (egymillió) forintig terjedő bírságot szab ki
– a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,
– a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
Tájékoztatom, hogy a szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható. A felsorolt szankciók akkor nem alkalmazhatóak, ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha
a) a jogsértő személyt felszólította távozásra,
b) a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és
c) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.
 
A járvány elleni védekezés közös érdekünk, ezért kérem, hogy az üzletben továbbra is jól látható helyen tájékoztassák a vásárlókat a maszk használatának kötelezettségéről és gondoskodjanak a maszk Rendeletben meghatározott módon történő viseléséről is!
 
Kiskőrös, 2020. szeptember 21.

dr. Turán Csaba jegyző sk.

-Hirdetés-

(fotó:semmelweis.hu)