Megtartotta soron következő ülését a keceli képviselő-testület. A képviselők döntöttek: pályázatot nyújtanak be a piac felújítására, valamint megemelték a gyermekétkeztetési normát is.

A Csendes Ősz Idősek Otthona biztosítja a gyermekétkeztetést Kecelen, melynek térítési díjáról elmondható, hogy alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy főre jutó napi összege. E normaköltségben nem történt változás 2014 óta, viszont ez idő alatt nagymértékben nőttek az élelmiszer árak. A szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében, szükségessé vált a nyersanyagnorma 5 százalékos emelése, melyet egyhangú testületi döntés értelmében 2021. január 1-től vezetnek be.

-Hirdetés-

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a keceli piac teljes körű felújítására, melynek kapcsán Haszilló Ferenc polgármester jelezte: az előzetes egyeztetés megtörtént a piac tulajdonosával, mivel az önkormányzatnak nincs abban tulajdonjoga. A polgármester elmondta: jelenleg a piac környékén balkáni állapotok uralkodnak, melyet a felújítás várhatóan megszüntetne. A tulajdonossal történt egyeztetésen elhangzott, hogy a tulajdonjog 60 százalékát átadja az önkormányzatnak, hiszen nyertes pályázat és felújítás esetén a piac értéke nagyban növekedni fog, tájékoztatott a polgármester.

A felújítás várhatóan több ütemben valósulhat meg: a közel 400 négyzetméteres fedett rész téliesítésre kerül, továbbá a „Lakatos kocsma” egy részét leválasztják, ahol szintén árusítás valósulna meg. A 3. ütemben egy fedett árusító rész kerül majd várhatóan kialakításra.

Agócs Ákos képviselő elmondta, hogy már azzal is nyert a város, hogy beszélnek a felújításról, hiszen van egy fejlesztési elképzelésük az egész városrészre is. A kivitelezés igen szoros együttműködési megállapodáson alapul, tette hozzá az önkormányzati képviselő.  

A döntés értelmében 100 millió forintos fejlesztésre pályázik az önkormányzat.

25.336.081 forintot nyert az önkormányzat a hivatal tetőcseréjére, amelyről már miniszteri döntés van, tájékoztatott a polgármester. Elmondta, hogy a sikeres pályázathoz Bányai Gábor országgyűlési képviselő is nagymértékben hozzájárult, és a beruházás jelenleg a kivitelező kiválasztási szakaszában van.  

Agócs Ákos a testületi ülésen elmondta, hogy 2020. november 7-én – a polgármester felhívására – társadalmi munkában betonozást tartanak a régi bölcsőde mellett, ahol jelen lesz Bányai Gábor országgyűlési képviselő is.

MEGOSZTÁS