A legutóbbi képviselő-testületi ülésen elhangzott: a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum igazgatója, Szentgyörgyiné Szlovák Mária kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben hozzájárulását kérte, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola területén új iskolaszárny épülhessen: a képviselők zöld utat adtak az elképzelésnek. De vajon mi célt fog szolgálni az ingatlan, és mikor kezdődhetnek az építkezési munkálatok? Milyen forrásból valósítják meg a kivitelezést? Szentgyörgyiné Szlovák Máriát kérdeztem.

Mi az oka annak, hogy egy teljesen új épület-szárnyat építenek az általános iskolához?

Az általános iskola bővítésének kérdése már legalább 6 évre visszavezethető gondolatunk, hiszen már akkor tudtuk, hogy – részben a jogszabályi előírások változásai miatt – a jövőben sokkal több tanteremre és csoportszobára lesz szükségünk adott tanulói létszám mellett, mint korábban volt. Ez tehát nem egy ad hoc terv részünkről, hanem már több évre visszanyúló szándék, hiszen amennyiben elkészül az új épületszárny, akkor tovább tudunk lépni a csoportbontások területén is – ami egyértelműen tovább emelné oktatásunk színvonalát, hatékonyságát.

Variációk. Egy biztos: az új épületnek harmonizálnia kell a főépülettel.
-Hirdetés-

S a legfőbb ok, ami miatt szeretnénk nekivágni ennek az újabb nagy projektnek: a tanulói létszámunk folyamatos emelkedésével felmerülő „teremgondjainkat” eddig úgy oldottuk meg, hogy a kémia tantermet is osztályteremmé minősítettük. Ennek következménye, hogy általános iskolánkban nincs egy olyan természettudományos labor, melynek – illetve az általános iskolás diákok természetes kíváncsiságának – segítségével még közelebb hoznánk tanulóinkhoz ezen tantárgyakat.

Szentgyörgyiné Szlovák Mária, igazgató: „tovább tudunk lépni a csoportbontások területén is – ami egyértelműen tovább emelné oktatásunk színvonalát, hatékonyságát.” Kép: VIRA archív.

Pedig a természettudományos tantárgyakkal való foglalkozás kiemelt jelentőséggel kell, hogy bírjon a mai iskolarendszerben, akár az idegen nyelvek oktatása – amihez  egy nyelvi labort is megálmodtunk ebbe az új épületszárnyba kolléganőmmel, Grausza Jánosné tagintézmény-vezetővel. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre – oktatásra is, amit mi sem bizonyít jobban, mint az iskolánban már évtizedek óta nagy sikerrel működő énektagozat. Ez a képzés, akár a német nemzetiségi, tartalmaz táncmodulokat is, így egy táncterem kialakításában is gondolkodunk.

Milyen forrásból valósul meg és körülbelül mekkora lesz a költségvetése?

Még augusztus 31-én benyújtottunk egy pályázatot fenntartónkhoz, a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz. Ezt a pályázatot, mely kapcsán az eredmény kihirdetése leghamarabb decemberben várható, 50 millió forint feletti beruházásokra írták ki.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy mi már az eredményhirdetés előtt hozzá szeretnénk fogni a részletes kivitelezési, engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez. Véleményem szerint ez a papírmunka hónapokat fog igénybe venni, ezért ahhoz, hogy nyáron el tudjon indulni a kivitelezési munka, időben el kell kezdenünk foglalkozni ezekkel a feladatokkal is.

A földszinten 3 szaktanterem kapna helyet

A beruházás magas költségvetésű, számításaink szerint legalább 500 millió forintba fog kerülni. Ez részben abból adódik, hogy harmonizálnia kell majd az 1961-ben átadott főépülettel. Az akkori legmodernebb elvárásoknak is megfelelő iskolaépület ma is időtálló, a felhasznált építészeti alapanyagokat tekintve igényes. Ez meghatározza az újonnan felépítendő szárny külső megjelenését, minőségét is, aminek úgy kell majd összhangban lennie a főépülettel, hogy közben napjaink stílusjegyeit hordozva illeszkedjen önkormányzatunk legújabb városrendezési tervéhez is.

Mint említette, megoldódnak vele a „teremgondok”. Hány tantermet alakítanak ki benne?

A tavaly elkészült koncepció alapján a földszintre a már korábban részletezett 3 szaktantermet tervezzük, míg az emeletre 6 csoportszobát szeretnénk – természetesen a szükséges szociális helyiségekkel együtt. A régi és új épületszárny közti átjárást fedett átjáró biztosítaná.

Az emeleten 6 csoportszoba kerül kialakításra.

Nagyon szép lenne, ha névadó költőnk születésének 200. évfordulóját mi ezen új iskolaszárny birtokbavételével ünnepelhetnénk.