Az elmúlt évben is bizonyította szakértelmét és precizitását a kiterjedt szolgáltatási körrel rendelkező Csendes Ősz Idősek Otthona Kecelen. A pandémiás helyzetben körültekintően, de maximális odaadással álltak rendelkezésére a helyieknek az alapvető szükségletek biztosításában és segítségnyújtásban. Gombkötőné Dr. Sendula Judit intézményvezető összefoglalta az elmúlt esztendő kihívásait és előremutató fejlesztéseit.

-Hirdetés-

„Intézményünk látja el Kecelen a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását – ezen belül demens személyek nappali ellátását, Kecelen és Imrehegyen a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, a szakosított ellátások közül pedig országos ellátási területtel idősek otthona szolgáltatást működtet. Az intézmény konyhája biztosítja a településen a közétkeztetést is. 2020-ban e feladatokat 50 fő látta el.

Az intézmény konyháján az év nagy részében naponta 750-800 adag ebédet készítünk, az iskolai, óvodai szünetek idején valamennyivel kevesebbet. Az óvoda és a bölcsőde részére az ebéden kívül a konyha biztosítja a tízórait és az uzsonnát is.

Szociális étkeztetés keretében átlagosan 140-150 igénybevevőnk van, nagy részük kiszállítással kéri az ebédet.

A bentlakásos ellátásban 57 fő ellátására van működési engedélyünk, az itt lakó idősekről 22 munkatárs gondoskodik. A nappali ellátást 40 fő veszi igénybe, ezt a feladatot 3 ápoló, gondozó látja el.

Az elmúlt évben a legnagyobb kihívást – mint ahogyan az élet minden területén – a Csendes Ősz Idősek Otthonában is a járvány jelentette. Március 18-tól június 18-ig, illetve december 4-től a mai napig az étkeztetés esetén a helyben fogyasztást és az étel elvitelének lehetőségét meg kellett szüntetni, minden esetben kiszállítással kellett és kell megoldani, a nappali ellátás esetén az épületben nyújtott szolgáltatást teljesen fel kellett függeszteni, az ellátottakkal infokommunikációs eszközökön tartottuk és tartjuk a kapcsolatot. Mivel tavasszal az iskolában digitális oktatásra tértek át, illetve az óvodai nevelés szünetelt sokkal kevesebb ételt kellett főzni.

A fejlesztések közül megemlítendő, hogy a múlt évben tavasszal lehetett használatba venni az iskolánál elkészült tálalókonyhát és étkezőt. A beruházást az önkormányzat valósította meg. Az önkormányzat a tulajdonában lévő épületet működtetésre a Csendes Ősz Idősek Otthonának adat át, így a berendezés egy részét az intézmény finanszírozta. Így például az asztalokat, székeket, a hűtőt, az öltöző berendezését, a tűzhelyet, melegen tartó szekrényt az intézmény vásárolta. Ezen kívül az intézménynél lévő főzőkonyha is kifestésre került.

2021-ben a régi épület lebontásra kerül és új étkező fog épülni az idősek részére is. A beruházásra az önkormányzat pályázott sikeresen TOP-os pályázat keretében”- tájékoztatott az intézményvezető.

Írta: Csiszér Erika
Borítókép: vira archív. 
További kép: Csendes Ősz Idősek Otthona 

MEGOSZTÁS