A helyi közút tulajdonosa és kezelője az önkormányzat. A szakmai szabályoknak megfelelően végzett közútkezelés a közlekedés biztonsága mellett a közutak állagának megóvását és használhatóságát is szolgálja.

A Keceli Hírek 2020. novemberi számában megjelent „Közutak – magánérdekek” című cikkben felhívtam a lakosság figyelmét arra, hogy az önkormányzat a 2021-es évben kiemelt figyelmet fog fordítani a helyi közutak minőségét hátrányosan érintő cselekményekre, az ezzel kapcsolatos első intézkedések a következők:

A polgármester a veszélyhelyzetre figyelemmel a képviselő-testület hatáskörében eljárva megalkotta a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendeletet, melynek egyik lényegi eleme az egyes útkategóriákon belül a külterületi utak használatának szabályozása.

-Hirdetés-

A külterületi utak jelentős része földút, melyek járhatóságáról a forgalmi viszonyoknak, a talaj adottságának és az időjárásnak megfelelően kell gondoskodni. A földutak fenntartását a csapadékos időjárás elmúltával tavasszal, a talaj részleges kiszáradása után célszerű elvégezni. A földutak járófelületét, a profil kialakítását rendezni kell. A földutak fő hibái a gödrösödés, az elsárosodás, amelyet a nem megfelelő talajszerkezet javításával az útfelület egyenletessé tételével, megfelelő oldaleséssel és a csapadékvíz elvezetésének megoldásával lehet megszüntetni.

Fontos új szabály, hogy az ingatlanhasználó a területe művelése során köteles az út mellett a gépi műveléshez szükséges fordulási területet az ingatlana területén belül biztosítani, az út területére a gépekkel kifordulni tilos, amennyiben a gépi műveléshez szükséges fordulási terület az ingatlanon belül nem biztosított, az a fenti rendelet vonatkozásában a közút nem közlekedési célú igénybevételének minősül és eljárást von maga után. Amennyiben az ingatlant szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban hasznosítják és a növénykultúra-sorvég és a közút között nem kerül elhagyásra legalább 8 méter, vélelmezni kell, hogy az ingatlanhasználó a közutat veszi igénybe a művelés során a mezőgazdasági géppel történő fordulásra.

A helyi közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához – átruházott hatáskörben – a jegyző hozzájárulása szükséges (közútkezelői hozzájárulás).

Azon ingatlantulajdonos – amennyiben az ingatlanhasználó személye eltér a tulajdonostól, ingatlanhasználó –, kinek ingatlanán a helyi közút természetes nyomvonala már a rendelet hatálybalépésekor az ingatlan-nyilvántartástól eltérően halad, vagy az ingatlan művelése, használata során az ingatlan-nyilvántartástól eltérően az út területét is igénybe (művelésbe, használatba) vette, köteles e tényt a jegyzőnek a rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti adatokkal bejelenteni legkésőbb 2021. július 31-ig.

Tudomásom van arról, hogy számos közút nyomvonala eltér az ingatlan-nyilvántartásban foglaltaktól, ennek rendbetétele nem várhat tovább, hangyaszorgalommal kell nekilátni az elvégzéséhez, hiszen már az útállapotok felmérése sem kis feladat.

Tavaly decemberben egy talajgyaluval bővült a Városgazdálkodási Csoport gépparkja annak érdekében, hogy a jogi keret megteremtése és eljárások megindítása mellett a szükséges földmunka elvégzése is mihamarabb megtörténjen.

Számítok az érintett lakosok együttműködésére és önkéntes jogkövetésére, de a mezőőrök és a hivatali útellenőrök szükség esetén ezek hiányában is végrehajtják a rendeletben foglaltakat és a későbbiekben igénybevételi díj, valamint pótdíj kiszabására is sor kerül.

A kihirdetett rendelet, további információk, részletszabályok a www.kecel.hu honlapon érhetők el.

Keceli Közös Önkormányzati Hivatal