2021. szeptember elsején új fejezet kezdődik sok gyermek életében. Az óvodai éveket felváltják a diákévek. Bár, az élethosszig tartó tanulás nem ekkor kezdődik, hiszen megszületésünk pillanatától kezdve folyamatosan tanulunk, mégis ez, azaz esemény, ami markánsan meghatározza az elkövetkezendő tizennyolc- húsz- huszonöt évünket, vagy még többet. Riportsorozatunkban a Kiskőrösön induló általános iskolai elsős osztályok pedagógusait szeretnénk bemutatni. A Bem József Általános Iskola 1.b diákjainak tanító nénije Kvacskáné Kiss Mária lesz szeptembertől.
Kvacskáné Kiss Mária, a leendő 1.b osztályfőnöke

1994- ben végeztem a bajai Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítóként, és kezdetektől a Kiskőrösi Bem József Általános Iskolában dolgozom. Jelenleg negyedikes osztályfőnök vagyok és matematikát tanítok még két másik alsós osztályban. Szeptembertől az 1. b osztályba várom szeretettel a kíváncsi, tudásra szomjas gyermekeket.

Mindig izgalommal, vegyes kíváncsisággal várom a szeptembert, az új tanév kezdetét. Különösen így van ez, mikor első osztályos osztályfőnök leszek. Még itt vannak a szívemben és a valóságban is a negyedikesek, akikkel gyorsan telnek a napok, egyre kevesebb a még együtt tölthető idő, de már készülni kell a jövőre, az új elsőseim fogadására.
-Hirdetés-

A tanítás-tanulás folyamatában vallom, hogy nem kész tananyagot kell átadnunk, hanem a gyermeki kíváncsiságot kihasználva inkább terelgetnünk kell őket, hogy idővel a gyermekek maguknak fedezzék fel a világ csodáit. Főként a kezdetekben rengeteg tevékenységgel, játékkal fűszerezem meg az iskolai tanórákat, mindenkor figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait. A sok, mozgásos mondóka és játék mellett fejlesztem gondolkodási képességeiket is. Ösztönzöm őket arra, hogy megtalálják a számukra érdekes témát, amiben később önállóan is elmélyülhetnek.

Olvasási versenyen kapott oklevelet az osztály

Hiszem, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, ezért biztatom, bátorítom tanítványaimat arra, hogy már egészen kis korban is mérettessék meg magukat, versenyezzenek nyugodtan. Erre remek lehetőséget biztosítanak iskolánk házi versenyei, melyeket magyarból, matematikából és környezetismeretből rendezünk meg minden évben. Járási versenyeken lehetőségük van a tanulóknak az említetteken kívül vers- és mesemondó, népdaléneklési, rajz versenyeken is részt venni. A legügyesebbek pedig a tankerületi versenyre is eljutnak, ami igazán nagy teljesítmény. Tanulóink közül többen sportolnak: fociznak, korcsolyáznak, úsznak, de sakk szakkörre, néptáncra is járhatnak.

Az egyéni tanulás mellett fontosnak tartom a közösség építését is, de nem csak a különböző szabadidős tevékenységek által, hanem az együtt tanulással is.
A felelősségteljes állattartást és az állatok védelmét, szeretetét tanulhattuk meg a tanyán

Jelenlegi osztályommal abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy több alkalommal is ellátogathattunk egy tanyára, ahol testközelből ismerhettük meg a háziállatokat, azok gondozását. 
Nagyon jó a kapcsolatunk a Rendőrséggel is, így részt vehettünk különböző helyes közlekedést bemutató programokon, mint pl. az Alma-citrom akcióban.

Helyes közlekedést bemutató programon, az Alma-citrom akcióban

Az olvasás az új ismeretszerzést segíti, ezért évek óta sikeresen használjuk a Tappancs, majd a Tudorka magazinokat. A tavalyi év során az általuk meghirdetett szövegértési versenyben országos 3. helyezést értünk el, ami szintén a közös munkának volt köszönhető. A gyerekek napközis foglalkozásokon egymást segítve töltötték ki a feladatokat, esélyt adva a gyengébben olvasó társuknak is.

Kirándulás Óbányán
A környezetvédelem is fontos számunkra: elsők között voltunk, akik szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ősszel gesztenyét szedünk, egyik évben még paradicsom palántát is neveltünk.

Osztályom tanulói rendszeresen részt vesznek iskolán kívüli programokon: viszem őket színházba, fellépünk az iskolai farsangon, a Műsoros esten is. Karácsonykor rövid műsor kíséretében a szülőkkel közösen ünnepelünk. Anyák napi műsorral is minden évben kedveskedünk az édesanyáknak. Családi napokon pedig a szülőkkel és a gyerekekkel kirándulunk, eltöltünk együtt egy – egy kellemes napot. Osztályon belül megünnepeljük a születés- és névnapokat, tartunk Mikulás bulit is. Minden nyáron szervezünk tábort iskolánk tanulóinak, de sajnos ez most elmaradt.

Fontosnak tartom, hogy cselekedeteim, viselkedésem által a gyermekek érezzék az elfogadást, a szeretetet, a megbecsülést, a biztonságot. Példamutatásommal ők maguk is olyan emberek lesznek majd, akik képesek elfogadni egymás nagyon különböző személyiségét, tehát az odafigyelés, az elismerés kölcsönössé válik.

 

Képek: Bem József Általános Iskola Kiskőrös