Vajon iskolaérett-e a gyermekem? –  Hogyan nyújtottak segítő kezet a Kiskőrösi Óvodák dolgozói a szülők számára? A következő írásban ezekre a kérdésekre kaptunk válaszokat Vlcskóné Csatlós Erzsébettől, az óvodák vezetőjétől. 

A köznevelési törvény változásával a rugalmas beiskolázás eltörlése nagy feladatot ró az óvodapedagógusokra, szakszolgálatok dolgozóira és a szülőkre egyaránt.

A tankötelezettség a nemzeti köznevelési törvény alapján abban az évben kezdődik, amelyikben augusztus 31-ig betölti a gyermek a hatodik életévet. Azonban ez nem mindig jár együtt az iskolaérettség kialakulásával.

-Hirdetés-

 A 2020/2021 nevelési év vonatkozásában nemcsak a járvány miatt vált rendhagyóvá a helyzet, hanem igazodnunk kellett egy új, nem megszokott eljárásrendhez a beiskolázással kapcsolatban is.  

A szülőknek az elmúlt néhány hónapban kellett eldönteniük, hogy gyermekük megkezdje-e az iskolai tanulmányait. A helyes iskolaérettség megállapításával elkerülhető az, hogy egy esetlegesen korán beiskolázott gyermeket kudarcélmények elé állítsunk. Félő, hogy belecsúszunk abba, hogy gyermekünknél szociális érettlenség miatt magatartási zavar vagy az esetleges képességbeli elmaradásokból fakadó olvasás, számolás, írás zavar alakuljon ki.

Tehát 2020-tól az óvoda nem kérheti a gyermek iskolaérettségi vizsgálatát. Az érvényben lévő rendelet alapján kizárólag a szülő kezdeményezheti a gyermek felmentését a tankötelezettség teljesítésének megkezdése alól. (Kivéve ezirányú szakértői véleménnyel rendelkező gyermek). A kérvény benyújtására 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig volt lehetősége a családoknak. Fontos megjegyezni, miszerint a szülő bármilyen indok alapján kérheti az iskolakezdés halasztását.  A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott iskolaérettlenséget alátámasztó dokumentumot mellékelhet, például szakszolgálati, logopédiai, pszichológusi véleményt és elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő naplót, melyet a gyermek óvodába érkezésétől az iskolába lépésig vezetnek az óvodapedagógusok.

A fentiek alapján érzékelhető, hogy elengedhetetlenné vált a szoros együttműködés a családokkal, hiszen a gyermek fejlődése szempontjából legideálisabb döntés meghozatalát kellett szem előtt tartani a beiskolázás, és az óvodában maradás tekintetében.

A Kiskőrösi Óvodáinkban közel 40 szülő kérte segítségünket a kérelem benyújtásában. Az óvodák vezetői, és az óvodapedagógusok készséggel álltak a szülők rendelkezésére a törvény értelmezésében, a dokumentációs háttér összeállításában, és az informatikai felület kezelésében.

Hogyan nyújtottak segítő kezet a Kiskőrösi Óvodák dolgozói a szülők számára? 
  • A kötelező éves méréseket az érintett gyermekeknél a megszokott februári időpont helyett 2020 novemberében megkezdtük. A téli szünet előtt minden szülő kezébe vehette a gyermeke Fejlődési naplóját, és DIFER mérés eredményét, valamint az óvodapedagógusi szakvéleményeket. Ezeket a dokumentumokat szkennelt formában is a szülők számára elérhetővé tettük.
  • A szülőket rendszeresen tájékoztattuk és segítettük a folyamat akadálymentes megvalósításához (szülői zárt csoportokban, személyesen, levélben).
  • A Kiskőrösi Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjével, Nagy Évával való segítő együttműködés során, novemberben több mint húsz beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítására irányuló vizsgálatkérő adatlapot nyújthattunk be. Ez óriási többletfeladat elvégzését kívánta minden szakszolgálati dolgozótól, hiszen a vizsgálati eredményeknek rendelkezésre kellett állniuk január 15-ig.
  • Logopédusaink Domonyiné Borbényi Katalin és Kővári Bernadett is elkészítette a gyermekek részére a logopédiai szakvéleményét, hiszen a gyermek beszédfejlettségi állapota döntő érv lehet az iskolaérettség megállapításában.
  • Az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében december első két hetében a szülők részére két témában online formában Google – meet tájékoztatót tartott Domonyiné Borbényi Katalin – logopédus, gyógypedagógus, tanító és Török Zsuzsa- klinikai szakpszichológus.

Kati, Az iskolakezdés hatása gyermekeink mentális egészségére című előadásában, az iskolaérettség kritériumairól és a tankötelezettség kezdési időpontjának lehetőségeiről beszélt az érdeklődőknek. 

Zsuzsa előadásában hangsúlyosan szerepelt, hogy az iskolába induló gyermekeknek nemcsak megfelelő ismeretekkel kell rendelkezni, hanem olyan készségekkel is, melyek segíthetik, hogy a gyermekek az óvoda- iskola átmenetet a lehető legzökkenőmentesebben éljék meg. Ezek, a tesztekkel nehezen mérhető készégek például a szociális érettség, kudarctűrő, együttműködési képesség. Ezen képességek fejlettségi állapota döntő tényező lehet. Szeretném megköszönni, hogy a két szakember támogatására egész évben számíthatnak szülők, óvónők és a gyermekek egyaránt.

Eljött a  január, amikor megnyílt az Oktatási Hivatal honlapján az informatikai felület, ahol a szülőknek ki kellett töltenie, postára adnia és / vagy feltöltenie az iskolakezdés halasztása iránti kérelmet és az alátámasztó dokumentumokat.

Hogy milyen eredményekkel zárult ez a derbi?

A beadott kérelmekre megérkezett a válasz. Az Oktatási Hivatal szakemberei a kérelmek kétharmadára azonnal határozatot hozott, mely szerint engedélyezték a gyermekek további egy év óvodában maradását.  A fennmaradó néhány gyermeknek, az, Oktatási Hivatal által kirendelt szakértői vizsgálaton kell megjelennie a BKMPSZ Kiskőrösi tagintézményben, amely alapján megszületik a központi, végleges döntés.

A Kiskőrösi Óvodákba elutasító határozat egyelőre nem érkezett be.

Szeretném megköszönni a munkatársaim elkötelezettségét ez alatt az időszakszak alatt, hiszen elmondhatom, hogy minden szülő mellett ott állt egy óvónő, irodai dolgozó, aki irányt mutatott, hogy az újszerű kihívásban helyt tudjanak állni gyermekük fejlődése érdekében.

Szívből remélem, hogy minden kisgyermek a számára legmegfelelőbb helyen kezdi a következő nevelési évet.

Írta, képek: Vlcskóné Csatlós Erzsébet

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (42 db kép)