A Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Csoport hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

-Hirdetés-

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye:
6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • A feladatkörön belüli tevékenységi körök:
 • Helyi építési szabályok ismerete és ügyfél tájékoztatás,
 • Közreműködés az önkormányzati pályázatok adminisztrációjában
 • Kereskedelmi működési engedélyek, telepengedélyezési eljárások
 • Lakossági járdaépítés koordinálása

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztiviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Soltvadkert Város Önkormányzatának a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 22/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete.
 • Egyéb információ:
 • A cafeteria juttatás összege: évente bruttó 200.000 Ft
 • A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskolai/gimnáziumi érettségi,
 • Felhasználói szintű MS Office ismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség, vagy felsőfokú képzettségi és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés
 • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti tartalommal
 • A képesítést igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6230. Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.).
A borítékon kérjük feltüntetni:” Pályázat műszaki ügyintézői álláshelyre”

vagy

Személyesen: Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal (6230. Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.) jegyzői titkárságán történő beadással (6. sz. szoba)

vagy

Elektronikus úton: Soltvadkert Város Jegyzője részére a jegyzo@soltvadkert.hu email-címre történő eredetiben szkennelt pdf formátumban.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a jegyző a polgármester egyetértésével dönt.
A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.soltvadkert.hu

Forrás: https://soltvadkert.hu/onkormanyzat/allaspalyazatok/hatosagi-ugyintezo/