„Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el!”

-Hirdetés-

2013-2021. Két évszám, és ami közte történt. Számtalan emlék, megismételhetetlen pillanatok. Mindenki mást idéz fel belőlük. Sokan talán azokat a remegő lábú, kíváncsi tekintetű, kissé megilletődött elsősöket, akik nyolc évvel ezelőtt átlépték a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolájának kapuját. Pénteken pedig már szinte felnőttként ültek az evangélikus templom padjaiban, hogy búcsút vegyenek az iskolától, tanáraiktól, és lezárják diákéletük leghosszabb szakaszát.

2021.június 11. ünnep volt a petőfisek számára. Ünneplőbe öltözött mindenki, kidíszítették a termeket és a templomot is. Vendégek jöttek, rokonok, barátok, ismerősök. Ez az az alkalom, ahol együtt van a búcsú, az emlékezés és a továbblépés.

Az elmúlt hét már az elválásról szólt a végzősök számára. A kedd reggeli áhítaton az első osztályosok áldották meg őket, és adták ajándékba a karkötőt az igével:”…a reménység pedig nem szégyenít meg…”, a negyedikesek a remény dalára táncoltak búcsúzóul. Pénteken aztán megkapták a hetedikesektől a ballagó tarisznyát az útravalóval.

Legyen az életed utazás, haladj afelé, amerre vágysz, hagyj magad mögött mindent, amit cipelni nehéz.”

Ez az első útelágazás, ahol elválnak útjaik, ki-ki a saját döntése szerint megy tovább. A Petőfi iskolában eltöltött nyolc év alatt megkapták azt a tudást, amivel bátran indulhatnak a választott középiskolákba. Szívükben és lelkükben azokkal az értékekkel, melyekre tanítóik, tanáraik nevelték őket legjobb tudásuk szerint.

A hetedikesek nevében Harsányi Rozina búcsúzott a ballagóktól, a végzősök gondolatait Tóth-Zsámboki Dávid tolmácsolta. Verset mondott Fodor Dorka és Dicsa MárkPszota Kitti magával ragadó klarinét játékával, Vikor Jázmin pedig a Nélküled című dallal fakasztotta tapsra a jelenlévőket.

Pethő-Szűcs Mária iskolalelkész útravaló gondolatai után, Grausza Jánosné tagintézmény-vezető beszéde következett. Ő a búcsú szavai mellett átadta a jutalomkönyveket és díjakat azoknak a diákoknak, akik ez alatt a nyolc év alatt szép eredményeket értek el a sport és a tanulmányi munka területén. Kimagasló tanulmányi eredményéért: Ba Loretta és Pszota Kitti 8.a, Feind PéterPecznyik Fanni és Pálinkás Petra 8.b, Veszeli Viktor és Somlyai Petra 8.c osztályos tanulók vehettek át jutalmat.
Angol nyelvből 2 tanuló szerzett alapfokú nyelvvizsga bizonyítványt: Monostori Zsófia és Pszota Kitti 8.a osztályos tanulók.
Német nyelvből sikeres alapfokú nyelvvizsgát tettek: Fodor Dorka 8.c és Tóth-Zsámboki Dávid 8.b osztályos tanulók. Német nyelvből sikeres középfokú nyelvvizsgát tett: Pecznyik Fanni 8.b osztályos diák.
Országos történelem versenyen szép eredményt értek el a 8.c osztályosok: Pintér Szabolcs, Tagai Máté és Vlcskó Balázs.
Közösségi munkájáért könyvjutalomban részesült: Lehoczki Hanna 8.b és Pecznyik Ágnes 8.a osztályos tanuló.
Kimagasló sportteljesítményt értek el: Simon Kornél és Somlyai Petra 8.c osztályos tanulók.
Példamutató szorgalmáért és magatartásáért, sporttevékenységéért Kuti Andor 8.b osztályos tanuló vehetett át jutalomkönyvet.

A KEVI általános iskolája az elmúlt tanévben díjat alapított, amelyet azon tanulók kaphatnak meg, akik kimagasló sportteljesítményük mellett a tanulásban is kiválóan megállták a helyüket. Jó tanuló-Jó spotoló díjban részesült Antal Mirjam 8.c és Feind Péter 8.b osztályos tanuló.

Szilágyi Sándorné tanárnő emlékére gyermekei alapítottak díjat, amelyet az idén két tanuló kapott meg: Fodor Csilla Dorka és Vikor Jázmin a művészeti és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakból elért kimagasló eredményeiért.

Petőfi-díj átadása

A Petőfi Iskola Alapítvány 2009-ben díjat alapított, melyet olyan tanuló kaphat, aki 8 éven keresztül kiváló tanulmányi eredménye mellett versenyeken vagy nyelvvizsgán kimagasló eredményt ért el, magatartása, társaival és az iskola minden dolgozójával való viszonya mindvégig példamutató volt. A Petőfi-díjat, amely egy harmincezer forintos junior bankkártya, az idén Pecznyik Fanni 8.b osztályos tanuló kapta. A díjat Opauszki Jánosné, a Petőfi Iskola Alapítvány kuratóriumának elnöke adta át.

Beszéde végén Grausza Jánosné köszönetet mondott a három ballagó osztályfőnöknek  – Dózsáné Kelemen Ilonának, Romfáné Flaisz Anitának és Makó Zsoltnak –  is 4 évi munkájáért. Megköszönte a szülők támogatását és segítségét, a közös emlékeket, a tiszteletet és a szeretetet. Külön is kiemelve Pinke Henriett SZMK vezetői munkáját.

„Szép volt a mai nap. Minden értetek volt: az áldás, a köszöntések, a dalok a versek, a hetedikesek munkája, a napsütés és a szeretetünk. Vigyétek ezt most magatokkal, őrizzétek meg a mai nap boldogságát! Legyetek mindig büszkék arra, hogy a Petőfi iskola tanulói voltatok, és hogy ez a 8 év az evangélikus templomban kezdődött és itt is fejeződött be.” – zárta gondolatait az intézményvezető.

Számtalan megható pillanata volt a ballagásnak. A végzősök bevonulása a templomba, a búcsúbeszédek elgondolkodtató szavai, a valamiben kiemelkedőt nyújtók jutalmazása. A legtöbb szem azonban akkor homályosult el, amikor a tantestület tagjai állták körbe az oltárt, és a végzősök felé fordulva, közösen, egy dallal búcsúztak:

„Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,
Legyen veled az Isten, kérjük, kísérjen el.
Kérjük, oltalmazzon meg, és adjon néked erőt,
Utadon vezessen, formáljon, szeressen,
Legyen a te őriződ!”

Írta, képek: KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (19 db kép)
MEGOSZTÁS