Első alkalommal tüntette ki az önkormányzat Soltvadkerten és Tázláron a legkiválóbban teljesítő rendőröket. Ahogyan Temerini Ferenc polgármester elmondta, mind Soltvadkert Város Önkormányzata, mind Tázlár Község Önkormányzata ebből hagyományt szeretne teremteni, így minden évben szeretnének megemlékezni azokról a rendőrökről, akik a városban közmegelégedésre szolgálatot teljesítenek.

-Hirdetés-

Bán Róbert, Tázlár község polgármestere ez alkalomból kitüntetést adott át Lehoczki Gábor rendőrzászlósnak. Lehoczki Gábor soltvadkerti családban született 1981. október 25-én.  Az általános iskoláit is itt végezte, a középiskolát pedig a Kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnáziumban. Ezt követően a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. A kétéves képzés elvégzése után 2002-ben kezdett dolgozni a kiskunhalasi Határrendészeten, majd 2006-tól a Bácsalmási Határrendészeti Kirendeltségen teljesített szolgálatot. 2010-től a Készenléti Rendőrségnél szerzett további tapasztalatokat. 2015-től szolgál a Kiskőrösi Rendőrkapitányság kötelékében, ahol 2018-tól látja el Tázlár község körzeti megbízotti feladatait.

Mindig is rendészeti pályára készült, így tanulmányai során ez a kitűzött cél inspirálta. Elhivatottan végzi munkáját. Fontos számára, hogy környezetében rend legyen, jó érzéssel tölti el a tudat, hogy az emberek számítanak rá. Fontosak számára az emberi kapcsolatok, így a helyi emberekkel való jó és közvetlen kapcsolat, melyre építve bizalommal fordulnak hozzá nemcsak szakmai kérdésekben. Különösen fontos számára a tanyákon élő emberek védelme, valamint az együttműködés a polgármesteri hivatallal, polgárőrséggel, vadásztársasággal. Örömmel segíti az önkormányzati rendezvények lebonyolítását.

Felesége és 3 gyermeke biztosítja számára a kiegyensúlyozott családi hátteret. Szabadidejében méhészkedik és kirándulnak a családdal.

Temerini Ferenc, Soltvadkert Város polgármestere kitüntetést adott át Horváth Árpád főtörzsőrmesternek. Horváth Árpád soltvadkerti családban született 1990. június 5-én, és jelenleg is településen él feleségével. Az általános iskola elvégzését követően a Kiskőrösi Petőfi Sándor Kertészeti Szakközépiskolában érettségizett, majd a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. A kétéves szakmai képzést követően a Budapesti Készenléti Rendőrségen kezdődött rendőri pályafutása. 2011 novemberétől szolgál a Soltvadkerti Rendőrőrs állományában, ahol jelenleg körzeti megbízotti feladatokat lát el.

Szereti a hivatását, melyet elkötelezetten és magas szakmai felkészültséggel végez. Fontos számára a közrend védelme és a közbiztonság szolgálata, a lakosság nyugalma és a bűnözés visszaszorítása.

Körzeti megbízottként feladata a közösséggel – mind az emberekkel, mind a polgárőrséggel – társszervekkel való jó kapcsolattartás és törekszik is erre mindenkor.  Fontos számára, hogy az őrsön jól összeszokott és együttműködő kollektívában dolgozhat.

10 évig küzdősportolt, nevezetesen thai-boxszolt, melynek gyakran veszi hasznát a munkájában is, mondhatjuk “nem ijed meg az árnyékától”. Jelenleg lovagolni tanul, feleségével együtt kedvenc időtöltésük a túrázás, különösen kedvelt úti céljuk a Pilis hegység.