A keceli temető ügye nem csak az egyházé, hanem az egész településé, ebből kifolyólag felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül hívták és várták az önkénteseket szeptember 3-án, pénteken egy közös temetőtakarítási akcióra.  

A tavalyi sikeres „projekthez” hasonlóan reggel 7 órakor már több mint 30-an jelentkeztek e nemes feladatra.

-Hirdetés-

Az elmúlt évi akcióhoz hasonlóan idén is önkénteseket toboroztak Kecelen, hogy a plébánia munkáját megsegítsék egy hármas összefogás keretében. A temetőtakarítás idén is az önkormányzat Városgazdálkodási Csoportja, a Keceli Római Katolikus Plébánia és a KDNP helyi szervezetének együttműködéséből valósult meg, tájékoztatott Benedeczki Tamás szervező.

A temetőben nyugvók sírhelyei nem csak vallási szempontból, hanem a településhez való hovatartozás szempontjából is kegyeleti és gondozási feladatot jelentenek mindannyiunk számára, ismertette a helyszínen Fekete Szabolcs plébános. Az atya hozzátette, hogy a sírhelyeknek a gondozása mindig az egyéni hozzátartozók feladata, a temető egészének a gondozása pedig a fenntartó, illetve a keceli önkormányzat együttműködésében történik.

Mivel rengeteg olyan rész van a temetőben, amelyeket már régóta nem váltanak meg a tulajdonosok, ezáltal már megszűnt a gondozásuk is. Így az akció célja – a tavalyihoz hasonlóan – az volt, hogy az önkéntesekkel az elhanyagolt parcellákat megtisztítsák, szebbé tegyék a környezetüket.

Reggel 7 órakor a ravatalozónál egy közös imát vezetett Fekete Szabolcs plébános, ahol imádkoztak a temetőben nyugvó halottakért, az önkéntesekért, a szeretteinkért, a településért és az egyházközösségért is. A közös ima után munkavédelmi oktatásban részesültek az önkéntesek, majd kezdetét vette a munka.

Az önkéntesek a munka során 2 részre tagolódtak: az egyik munkaplatform a ravatalozótól jobbra elhelyezkedő parcella volt, amelynek közepében egy elhanyagolt „sziget” volt. Ott a felsarjadt növényeket kivágták. A másik munkafázis pedig az akácos sornál zajlott, ahol már tavaly is dolgoztak a megjelentek: Benedeczki Tamás elmondta, hogy akkor nem értek teljesen végig, így ott a csapat egy része láncfűrésszel takarította ki az ismeretlen katona sírja körüli környezetet.

Mivel a temetőnek nincsenek ilyen eszközei, így a Városgazdálkodási Csoport és a közreműködők szerszámaival valósították meg a mai napra kitűzött célt.

A sok önkéntes mellett vállalkozások is támogatták a temetőtakarítás nemes ügyét: így a Greksa Ker Kft. jóvoltából italokat biztosítottak a résztvevőknek, illetve a Zaliszan Kft. több munkatársa is a temetőben szorgoskodott a mai napon. A munka végeztével pedig egy ebéddel is várták az önkénteseket, melyhez az alapanyagot magánszemélyek és a szervezők felajánlásából biztosították. A szervezők ezúton is köszönik mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a nap sikeréhez és bíznak benne, hogy a szép összefogásnak lesz folytatása jövőre is.

Képek: Csiszér Erika

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (10 db kép)