Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján, Kiskőrös népessége csökken, a város elöregszik, a fiatalok elvándorolnak. A város hosszútávú dinamikus fejlődését azonban a fiatalok helyben maradása és más településekről való ideköltözése biztosítja. A város vezetése szeretné felmérni és megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével a fiatal korosztály Kiskőröst választja lakóhelyéül.

Az Önkormányzatnak az önkormányzati törvény szerinti kötelező feladata az „ifjúsági ügyek” intézése. A város ifjúsági munkájának segítése, fellendítése érdekében az ifjúsági feladatok tervezéséhez, valamint a programok szervezéséhez, összehangolásához az önkormányzat megalkotja az ifjúsági stratégiáját.

-Hirdetés-

A stratégia elkészítésének alapját a helyi fiatalok élethelyzetének, igényeinek, szükségleteinek felmérése adja. A feltárt helyzetkép alapján kerülnek majd megfogalmazásra a stratégia és a cselekvési tervek, melyek iránymutatásul szolgálnak a fiatalokkal foglalkozó helyi társadalmi szereplők, érintettek közötti együttműködés megvalósításához. Az Erzsébet Ifjúsági Alaptól egy nyertes pályázat keretében a stratégia elkészítéséhez módszertani útmutatót kapnak segítségként. 

Bíznak benne, hogy a stratégiai dokumentum megalkotása hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok a társadalom aktív szereplőivé váljanak, otthonuknak érezzék Kiskőröst.

Kiskőrös Város Önkormányzata megalkotja a helyi ifjúsági stratégiáját.
A 18-35 év közötti fiatalok segítségét szeretnék kérni az alábbi kérdőív kitöltésével.

A kérdőív segítségével -melyet az alábbi linken találnak- szeretnének egy helyzetképet kapni a városban élő fiatalok szokásairól, igényeiről – gondolva itt a közösségi élet előmozdítására, a szabadidő hasznos eltöltésére, a problémák feltárására.

A kérdőív kitöltésének határideje: 2021. december 05.

Online kérdőív: https://survey.alchemer.eu/s3/90385491/Kiskoros

Kiemelt kép: illusztráció