Megtartották az év utolsó tervezett testületi ülését december 15-én, Kiskőrösön. A napirendi pontokat beszámolók, rendelet- és szerződésmódosítások tették még színesebbé.

Módosították a képviselők a 2021. évi költségvetést. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján rendezésre kerültek az összevont ágazati pótlékok, valamint közel 3 millió forintot nyert az önkormányzat a fenntartható energia- és klímaakcióterv elkészítésére. Domonyi László polgármester a tartalékokból csoportosított át jellemzően kötelező feladatokhoz, fejlesztésekhez: mint például a közvilágítás, járdafelújításra vagy éppen a sporttelep fejlesztésre.

-Hirdetés-

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzat rendeletet is módosították. A rendeletben került szabályozásra a temető rendeltetésszerű használatának, valamint az ott lévő szolgáltatások és a ravatalozó igénybevételének a szabályai is. Az önkormányzat az evangélikus egyházközséggel való megállapodás alapján biztosítja a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét. Krámer Iván történész, gyűjtő Turán István helytörténésszel és a helyi evangélikus egyházközséggel történt konzultációt követően javaslatot tett a védett síroknak bővítésére. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 12 új sírhely került bele a rendeletbe, amelyeket az önkormányzat fog gondozni.

Domonyi László polgármester tájékoztatása szerint a védett sírok:  A II. világháborúban elesett magyar, és szovjet katonai sírok, Leschka István, Kurucz Zsuzsanna, Szily Dániel, Sárkány József, Viczián János, Szalai Antal, Bányai János, Blázy-család, Daray Vilmos, Dr. Fél Edit, Kiss Béla, M. Lábos-család, Raksányi József, Revaló Pál, Safáry-család, Ugrik-család, Z Zostyák János (Zoltán János) sírboltjaik, valamint az 1919-es vértanúk (Spang József, Szenohradszki Pál és Kutyifa János) emlékműve.

Elfogadásra került a város 2021. évi közművelődési és kulturális életében végzett tevékenységéről szóló beszámoló. Elhangzott, hogy a feladatokat az önkormányzat a Kunság-Média Nonprofit Kft-vel kötött közművelődési megállapodás alapján biztosítja.

Megvitatták és döntés született a Petőfi Sándor Művelődési Központ 2022. évi programtervéről is, melyet a közművelődési megállapodás alapján a Művelődési Központ készített el.

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum alapító okiratának módosítását és a János Vitéz Látogatóközpont feladatainak az átszervezését is megtárgyalták. A Látogatóközpont szakmai tevékenysége teljes mértékben illeszkedik a Petőfi kultusz ápolása, és a város kultúrtörténeti hagyományaihoz, és azok fenntartásához. A testületi döntés értelmében 2022. január 1-től a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum telephelyeként folytatja működését. A múzeum jelenleg 6 fővel látja el feladatát, a központ üzemeltetéséhez további 4 fővel szükséges bővíteni a létszámot. A módosítás a város érdekét, illetve a feladat jobb ellátását fogja magával hozni, tájékoztatott Domonyi László polgármester.

Megtárgyalták és elfogadták a 2022. évi belső ellenőrzés munkatervét, melyet törvényi szabályozás alapján kötelező megtenni. Dr. Turán Csaba jegyző elmondta, hogy mindenre kiterjedő ellenőrzési tervet sikerült összeállítani. Emellett elfogadták a polgármesteri hivatal 2019/2020-as év tevékenységéről szóló beszámolót. A hivatal teljes tevékenységét mutatja be a dokumentum, emellett többek között felsorolásra kerülnek benne a pályázatok és a futó projektek is.

Kiskőrös ivóvízhálózata elöregedőben van, amit a lakosok éreznek és tapasztalnak is: egyre több helyen történnek meg az útfelvágások, csőtörések vagy éppen szivárgások. Ezeket a szakaszokat jelölte meg a vízmű, amelyek felújítása már időszerűvé vált, tájékoztatott Domonyi László, Kiskőrös polgármestere a 2021. december 15-i testületi ülésen.  E problémák megszüntetésére vonatkozóan döntöttek úgy a városatyák, hogy pályázatot nyújtanak be az ivóvízhálózat rekonstrukciójára.  

Kapcsolódó cikk
Több kilométer hosszan fejlesztenék az ivóvízhálózatot Kiskőrösön
Több kilométer hosszan fejlesztenék az ivóvízhálózatot Kiskőrösön
Kiskőrös ivóvízhálózata elöregedőben van, amit a lakosok éreznek és tapasztalnak is: egyre több helyen történnek meg az útfelvágások, csőtörések vagy...

Módosították a képviselők a Kőrösszolg Nonprofit Kft-vel fürdő üzemeltetési feladatok ellátására megkötött támogatási szerződését is. E mozzanat azért vált szükségessé, mert a szerződés 2021. december 31-én lejár. A jelenlegi veszélyhelyzet fennállására tekintettel meghosszabbították a támogatás időtartamát további 2.5 évre, változatlan feltételek mellett.

Módosításra került az önkormányzat és a Kőrösszolg Nonprofit Kft. között intézményüzemeltetési feladatok ellátásában közfeladatok ellátásáról szóló szerződés is. A jelenlegi módosítás a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum és a Polgármesteri Hivatal épületének az üzemeltetéséhez kapcsolódik: A döntés értelmében 2022. január 1. napjától a Kőrösszolg végzi majd a hivatalban és a múzeumban az üzemeltetési feladatok mellett a takarítást is.

Közfeladat ellátási szerződés megkötéséről is döntöttek a városatyák: így a Kunság-Média Nonprofit KFt. fogja ellátni a városmarketing és a turizmussal kapcsolatos feladatokat a jövőben.

Felülvizsgálatra került a Helyi Esélyegyenlőségi Program is, mely 5 évre szóló intézkedési tervet tartalmaz. A képviselő-testület e dokumentumot még 2019-ben alkotta meg, amelyben meghatározásra kerültek a célcsoportok, és többek között az intézkedési terv is.

Elfogadásra került a testület 2022. évi munkaterve is, melyet mindig az utolsó ülésen kell megtárgyalniuk. Emellett megtárgyalták a jövő évi városi ünnepségek és rendezvények tervezetét is.

A testületi ülésen elhangzott, hogy az Országos Mentőszolgálat Megyei Szervezetének a vezetője megkereste a polgármestert annak érdekében, hogy az önkormányzat biztosítson a mentőszolgálat részére helyiséget a koronavírus kimutatására szolgáló tesztek elvégzésére mintavételi pont működtetésére. A mintavételi ponton azon személyek tesztelésére kerül sor, akik már előzetesen felvették a kapcsolatot a háziorvosukkal és a mintavételre a mentőszolgálattal egyeztetett időponttal rendelkeznek. A mintavételi pontnak az önkormányzati tulajdonban lévő Árpád utca 8. szám alatti ingatlanban egy külön bejárattal megközelítő helyiségben fognak helyet adni.

A sporttelep megbízási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról szóló szerződés módosítását is megtárgyalták, hiszen a hatályos szerződés a Kiskőrösi Labdarúgó Clubbal 2021. december 31-én lejár. A KLC kitűnően végzi a karbantartásokat és nagyon szép – TAO pénzből származó – felújításokat hajt végre a sporttelepen, tájékoztatott a polgármester. Hozzátette, hogy Font Sándor országgyűlési képviselő segítségével a kormány 225 millió forint támogatást ad a további fejlesztésekre.

Képek: Kiskőrös város facebook oldala

MEGOSZTÁS