Írta: vira

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét a nevelési év végéig elérő gyermek további egy évig óvodai nevelésben maradásáról – a szülő kérelme alapján – 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. A szülői kérelem benyújtására az iskolakezdés évében, január 18-áig van lehetőség.

A tankötelezettség életkorának elérése nem mindig jár együtt az iskolaérettség kialakulásával.

-Hirdetés-

Harmadik éve már, hogy egy új – nem a megszokott- eljárásrendhez kell igazodnunk a beiskolázással kapcsolatban.

A szülőknek az elmúlt néhány hónapban kellett eldönteniük, hogy gyermekük megkezdje-e az iskolai tanulmányait a 2022/2023 tanévben. A helyes iskolaérettség megállapításával elkerülhető az, hogy egy esetlegesen korán beiskolázott gyermeket kudarcélmények elé állítsunk és belecsúszunk abba, hogy gyermekünknél szociális érettlenség miatt magatartási zavar vagy az esetleges képességbeli elmaradásokból fakadó olvasás, számolás, írás zavar alakuljon ki.

Az érvényben lévő rendelet alapján kizárólag a szülő kezdeményezheti a gyermek felmentését a tankötelezettség teljesítésének megkezdése alól. (Kivéve ezirányú szakértői véleménnyel rendelkező gyermek). A kérvény benyújtására 2022. január 18. napjáig volt lehetősége a családoknak. A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott iskola- értetlenséget alátámasztó dokumentumot mellékelhetett, például szakszolgálati, logopédiai, pszichológusi véleményt és elkérhette az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő naplót, melyet a gyermek óvodába érkezésétől az iskolába lépésig vezetnek az óvodapedagógusok vagy a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló mérés (DIFER) eredményeit.

A fentiek alapján érzékelhető, hogy elengedhetetlenné vált a szoros együttműködés a családokkal, hiszen a gyermek fejlődése szempontjából legideálisabb döntés meghozatalát kellett szem előtt tartani a beiskolázás, és az óvodában maradás tekintetében.

Óvodáinkban közel 40 szülő kérte segítségünket a kérelem benyújtásában. Az óvodák vezetői, és az óvodapedagógusok készséggel álltak a szülők rendelkezésére a törvény értelmezésében, a dokumentációs háttér összeállításában, és az informatikai felület kezelésében.

Hogyan nyújtottak segítő kezet a Kiskőrösi Óvodák dolgozói a szülők számára? 

  • A kötelező éves méréseket az érintett gyermekeknél a megszokott januári időpont helyett 2021. novemberében megkezdtük. A téli szünet előtt minden szülő kezébe vehette a gyermeke Fejlődési naplóját, és DIFER mérés eredményét, valamint az óvodapedagógusi szakvéleményeket. Ezeket a dokumentumokat szkennelt formában is elérhetővé tettük a szülők számára.
  • A szülőket rendszeresen tájékoztattuk és segítettük a folyamat akadálymentes megvalósításában (szülői zárt csoportokban, személyesen, levélben). Fontos feladatunk volt, hogy a szülők számára eljusson az üzenet, miszerint az iskolába induló gyermekeknek nemcsak megfelelő ismeretekkel kell rendelkezni, hanem olyan készségekkel is, melyek segíthetik, hogy a gyermekek az óvoda- iskola átmenetet a lehető legzökkenő-mentesebben éljék meg. Ezek, a tesztekkel nehezen mérhető készségek, például a szociális érettség, kudarctűrő, együttműködési képesség. Ezen képességek fejlettségi állapotát leginkább szülői, óvodapedagógusi megfigyelések alapján lehet megállapítani. Így kiemelten fontossá válik a szülő és a pedagógusok közötti bizalmi kapcsolat megléte.
  • Eljött a január, amikor megnyílt az Oktatási Hivatal honlapján az informatikai felület, ahol a szülőknek ki kellett töltenie, postára adnia és / vagy feltöltenie az iskolakezdés halasztása iránti kérelmet és az alátámasztó dokumentumokat.

Hogy milyen eredményekkel zárult a folyamat?

A Kiskőrösi Óvodák intézményében összesen 123 gyermek vált tanköteles korúvá. Ebből óvodába maradást kezdeményező szülők száma 48.

Ebből 8 fő Sajátos Nevelési Igényű (SNI) vagy Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő státuszú kisgyermek, akinek a szakvéleményében rögzítésre került az óvodában maradás javaslata.  Nekik nem volt tennivalójuk, mert a fent említett tény a KIR adatbázisba rögzítésre került az óvoda által.

A beadott kérelmekre részben megérkezett a válasz. Az Oktatási Hivatal szakemberei a kérelmek kétharmadára azonnal határozatot hozott, mely szerint engedélyezték a gyermekek további egy év óvodában maradását.  A fennmaradó néhány gyermeknek, az OH által kirendelt szakértői vizsgálaton kell megjelennie a BKMPSZ Kiskőrösi tagintézményben, amely alapján megszületik a központi, végleges döntés. A Kiskőrösi Óvodákba elutasító határozat egyelőre nem érkezett be.

Szeretném megköszönni a munkatársaim elkötelezettségét ez alatt az időszakszak alatt, hiszen elmondhatom, hogy minden szülő mellett ott állt egy óvónő, irodai dolgozó, aki irányt mutatott, hogy az újszerű kihívásban helyt tudjanak állni gyermekük fejlődése érdekében.  

Köszönöm továbbá az óvodáinkban dolgozó logopédusoknak, akik szaktudásukal segítették a szülők helyes döntéshozatalát.

 

A szöveget írta és a képeket küldte: Csatlós Erzsébet, intézményvezető

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (11 db kép)