Január elsejétől változás állt be a Kiskőrösi Járás közjegyzői illetékességében. Ettől a naptól kezdve Izsák városa az általános illetékességnek megfelelően a Kiskőrösi Járáshoz tartozik, tehát az érintett lakosoknak már Kiskőrösön kell ügyet intézni. Hogy mit is jelent a változás a gyakorlatban? Dr. Sipos Attila közjegyzőt kérdeztük.

Januárban jelent meg a Magyar Közlönyben a módosítás ténye. Mi indokolta ezt a változtatást?

2013-ban a járások kialakításakor Izsák városa kiskőrösi közjegyzői illetékesség alá tartozott, majd pár hónap elteltével ez megváltozott és Izsák átkerült Kecskeméthez. Véleményem szerint ez nem volt egy egészséges, nem volt összhangban a közjegyzői illetékesség az általános igazságszolgáltatási és a közigazgatási illetékességgel. Ezt akkor jeleztem is az illetékes területi kamara felé, azonban ez a helyzet ekkor még nem változott. Az illetékességi anomália kapcsán számos kérelem érkezett hozzám az ügyfelek részéről, ezért megkerestem Dr. Bozóky Imre izsáki alpolgármester urat, mint megbízott polgármestert, akinek javasoltam, hogy támogassa a tervet. Alpolgármester Úr megvizsgálta az illetékességi kérdést és a közelmúltban megkeresett azzal, hogy ez a terv a település lakói számára is jó csak lehet, így ismételten benyújtottam 2020. decemberében a kérelmet az illetékesség megváltoztatása iránt, a szükséges adatokkal alátámasztva. Amint látható, egy megalapozott jogszabályváltozás elérése is hosszú időt vesz esetenként igénybe.

Dr. Sipos Attila közjegyző
-Hirdetés-

A kettőnk vállhoz vetett küzdelme azzal az eredménnyel zárult, hogy végül is megkaptuk ezt a jogszabály módosítást, ami reményeink szerint segítséget jelent az izsákiaknak is a közjegyzői ügyintézésben és új lehetőségeket és szép feladatokat teremt nekünk is a munkánk során.

Példaértékűnek érzem Izsák kapcsán, hogy a helyi önkormányzat vezetője a közjegyzővel együttműködve milyen fontos eredményt tud elérni a helyi lakosok mindennapi életének megkönnyítése érdekében.

Tehát január elsejével már Önt kell keresniük az ügyfeleknek?

Igen, általánosan január 1-től fordulhatnak hozzánk, azonban ez a hagyatéki ügyekben azt jelenti, hogy körülbelül egy hónap múlva fognak a 2022.január 1. után indult hagyatéki ügyek megjelenni nálunk, ugyanis a hagyatéki ügyek intézésének első állomása a helyi leltárelőadó, másként hagyatéki ügyintéző. Ehhez az izsáki önkormányzattal is felvettem a kapcsolatot, megadtam a személyes elérhetőségemet a hivatalnak, a leltárelőadónak, a jegyzőnek és az alpolgármester Úrnak is, igyekezvén kialakítani azt a személyes kapcsolatot, amely szükséges annak érdekében, hogy ha bármilyen problémás ügy, vagy egyéb kérdés merül fel, akkor azt azonnal tudjuk személyesen megoldani. Ezek száma látható módon- sajnos- a családi viszonyok egyre összetettebb volta folytán napról napra gyarapszik.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a hivatalok és az ügyfelek között meglegyen a személyes kapcsolat, mert csak így tudunk segíteni a problémák megoldásában. Akkor kell segíteni valakinek, amikor bajban van. Ha ehhez indokolt az általános ügymenet meggyorsítása, akkor kötelességem tenni érte. Ez azonban nem jelenthet késedelmet más ügyekben. Ha ehhez többet kell dolgozni, akkor tudomásul kell vennünk, hogy ez a feladatunk. A közjegyzői hivatás egy szolgálat. Ezt vagy így teszi az ember, vagy ne tegye. Ehhez természetesen szükséges a munkahelyi fegyelem és megfelelő hozzáállás, melyet kérem és elvárom a Kollégáimtól és reményeim szerint az ügyfelek is érzékelnek az ügyintézésük során.

Mit jelent a módosítás az izsáki lakosok ügyei szempontjából? Rövidülni fognak az ügymenetek?

Egészen biztosan rövidülni fog az ügyintézés hossza. Erre egyébként önkéntes vállalást is tettem az Bozóky Imre Úrnak. Megígértem, hogy jelentősen rövidülni fog a településen élők számára – az eddig jellemző – ügyintézési idő. Reményeim szerint 6 hónapon belül fogjuk tudni tartani azt. Nyilván ez a leltárelőadón is múlik, hiszen nála indul általánosan az eljárás. Amint megküldi a leltárt, akkor már láthatjuk mi is az ügyet és onnantól kezdve tudunk az ügyfeleinknek segíteni.

Jeleztem az izsáki önkormányzat számára is, hogy adják meg az ügyfeleknek a személyes elérhetőségemet. Lehetőségük van tehát az ügyfeleknek arra, hogy bármikor hívjanak, ha szükség van segítségre és mi minden lehetséges segítséget meg is fogunk adni.

Jelenleg mindkét kiskőrösi közjegyzői székhelyet én viszem, de az év második felében várhatóan változás lesz ebben is, így az illetékesség bővülés munkánkban semmilyen fennakadást nem fog okozni.

Megfordítva a kérdést: ez a változás mennyire fogja befolyásolni a már meglévő települések lakóinak esetében az ügyintézés hosszát?

Egészen biztosan nem fogja befolyásolni és nem fog hátrányt jelenteni.  A munkánknak a hagyatéki eljárás csak egy része, hozzávetőleg harmada. Ez a harmadrész bővül körülbelül öt százalékkal, ez az összes ügyterhünk töredék százaléka, tehát ez az ügyfeleknek, illetve nekünk sem jelent észrevehető változást. A szívünk nem csak Izsákért dobog, hanem az összes településért, ami az illetékességünk alá tartozik.

Dr. Sipos Attila közjegyző elérhetőségei:

Cím: 6200 Kiskőrös, Pozsonyi utca 2., mely az év végével változik Kiskőrös, Luther tér 5. A. fszt. 12.

Telefon: 06 (78) 312 494, 06 (78) 413 683

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 8-12 és 13-17, illetve pénteken 8-12 és 13-15 óra között.

 

MEGOSZTÁS