2022. április 22-én dr. Grandpierre Attila a magyarok őstörténetéről tartott előadást a témában megjelent könyve alapján az izsáki ZÖREY klubban.

-Hirdetés-

Az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete (IKEM) szervezésesében megvalósuló előadás-sorozat vendége ezúttal dr. Grandpierre Attila csillagász, zenész, író volt. Az előadót dr. Kenyeres Tibor az IKEM elnöke köszöntötte. A témát adó, „A Selyemút őstörténete és a magyarság szerepe Eurázsiában – Milyen volt az ősi Magyarország?” című könyv, tizenkét tudományág legújabb eredményei alapján világítja meg, hogy legalább 40 000 éven át a Selyemút mentén létezett egy közös, ősi eurázsiai civilizáció.

Ez a könyv megvilágítja a Selyemút népeinek közös őstörténetét, és elősegíti e népek felemelkedését. Az átfogó történelemszemlélet alapján ez a könyv a történelmet a természetföldrajzba ágyazza, összefoglalja a földrajz, a fémművesség története, az antropológia, a genetika, a régészet, a vallástörténelem, a népzenekutatás, a népmesekutatás, a történeti nyelvészet, valamint a nemzeti emlékezet legfontosabb tényeit. Annak érdekében, hogy az ókori történelemről maradandó képet kapjunk, a könyv minden egyes tudományterületen a legalapvetőbb kérdések feltevésére és megválaszolására tesz kísérletet. Az egészséges, életközpontú civilizáció építése a Selyemút, a világegyetem és az ősi eurázsiai civilizáció élet-, közösség- és természetközpontú értékeinek valódi ősi történelmének felfedezésével megköveteli, hogy az alapvető döntéshozatali rendszereket átfogóvá, a népek és a természeti környezet életminőségét elősegítővé fejlesszük. Élet- és világmegerősítő, egészséges világnézetre, életünket az ősi múlttal összekapcsoló történelmi távlatokra és tudatosan egészséges életmódra van szükségünk. Az egészséges világnézet harmonizálja a fizikai, lelki és értelmi fejlődést, az egészséges életmódot az érzésvilágunk és a gondolatvilágunk terén is, és biztosítja az emberek, a társadalom és a természeti környezet jólétét. Így hozzájárulhatunk a családok, nemzetek, emberek, a bioszféra és az élővilág harmóniájához. Az átfogó világnézet határozza meg a fejlődés irányát. Ez az az alap, amelyen az ősi történelem feltárult, és amelyre hosszú távú, fenntartható, boldog és értelmes jövőt építhetünk. Ez a könyv azt vizsgálja, hogy milyen volt az ókori Magyarország állami intézményrendszere, gazdasági élete, kultúrája és hagyományai. Az ősi magyar nemzetfelfogás, a népfelség eszméje a nemzetet a Világegyetem életközösségeinek rendjében fogta fel. Az i.e. 5700 utáni évezredekben az ősi magyarság kiemelkedő műveltsége és a korabeli Kína és India népességénél több mint kétszer nagyobb népessége révén döntő hatást gyakorolt Eurázsiára, megvilágítja a magyarok szerepét Eurázsiában a Selyemút őstörténetében.


Az előadó a tényanyagok ismertetésén túl arra is rávilágított, hogy világszerte, és még hazánkban is lényegében félrevezető kép él a magyarságról. Egy olyan nép esetében, amely évezredeken át kiemelkedő szereplője volt, és amely az elmúlt évszázadokban is annyira kiemelkedő, mint a magyar nemzet, a rólunk alkotott képből nem maradhatnak ki a népünk legjellemzőbb tulajdonságai, köztük a magyar tehetség kiválósága és a magyarság vívmányainak világszinten is kiemelkedő volta.

Minél közelebb kerül egy nép saját ősműveltségének szellemiségéhez, értékrendjéhez, és minél jobban ráhangolódik a kozmikus valóság összefüggésrendszerére, szakrális rendjére, minél jobban becsüli az egyéni élethivatásában, az emberiség földi életvilága iránti felelősségében rejlő kozmikus teremtőerőket, annál inkább közelebb kerülhet alkotóereje kibontakoztatásához, mégpedig minden nép, az emberiség és a földi otthonunk javára. 

Abban reménykedhetünk, hogy a népben élő kulturális emlékezet képes tudattalanul is évezredeket átvészelni. A magyar őstörténelemben kiemelkedő szerepet játszó, a népet éltető és fenntartó erő napjainkban is forrása lehet a teljesítményünknek, ha megteremjük a kibontakozás feltételeit. Mint ahogy Kassai Lajos lovasíjász is mondja: nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek!

 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (18 db kép)
MEGOSZTÁS