„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be Krisztus törvényét.”

Soltvadkerten, a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évnyitóján a Pál apostol Galatákhoz írt levelével kezdte ünnepi beszédét Udvarhelyi Attila igazgató, aki megnyitotta a 2023/24-es tanévet szeptember elsején, pénteken.
Egymás segítésére, az odafigyelésre, emberbaráti szeretetre hívta fel a tanulók és a pedagógusok figyelmét.
Udvarhelyi Attila igazgató egyenként, kézfogással is köszöntötte az elsősöket
Külön szólt az első osztályosokhoz, akiknek a végzős diákok kötötték fel a Luther-rózsával díszített nyakkendőt, a Király Pékségnek köszönhetően pedig egyedi süti-ajándékot is kaptak.
,,Kedves Első Osztályosok!

A tanévnyitó ünnepség talán a számotokra a legizgalmasabb. Áldást, nyakkendőt, ajándékot, s tőlem, mint igazgató bácsitól még kézfogást is kaptatok. A mai naptól igazi iskolások lettetek. Sok élmény, új barátok várnak rátok, ugyanakkor elkezdődik egy mindennapi kötelesség is: a tanulás. De biztos vagyok abban, hogy a tanító nénik segítségével, valamint szüleitek támogatásával kinyílik számotokra egy új és izgalmas világ. Kívánom, hogy ez a felfedezés, ez a csoda egy életen át kísérjen benneteket. Törekedjetek a jóra, a szépre, a minél több ismeret megszerzésére!

Tisztelt Gyerekek, Szülők! Kedves Kollégák!
-Hirdetés-

Az evangéliumi ige, mely Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvasható minden közösségre, így iskolai közösségre is vonatkoztatható, érvényes útmutatás. Ez a törvényszerűség érvényesül abban is, amikor a vadludak „V” alakban összeállva tesznek meg hatalmas távolságokat. Mindegyik felveszi a maga terhét, és közben az egész társaságnak könnyebb lesz. Az elöl haladók szárnya által keltett légörvények segítik a mögöttük jövőket. Felveszik a megfelelő ritmust, szinte egyetlen hatalmas szárnyként repülnek, és az elöl haladók folyamatosan cserélődnek. Az eredmény pedig az, hogy így együtt sokkal tovább jutnak. Legyen természetes a mi egyéni és közösségi életünkben is ez a törvényszerűség! Ha kell, segítsünk, de nekünk is segítsenek. Legyen szükség a mi erőfeszítésünkre, de ugyanakkor mások is fáradozzanak értünk. Ne hagyjunk egyedül másokat, de mi magunk sem maradjunk magunkra. Így sokkal tovább juthatunk.

Tudjuk, érezzük, valamennyien teherhordózók vagyunk. Ember-voltunkból következik, hogy a terheink hozzánk tartoznak. Vannak olyan terhek, amiket mi veszünk magunkra önként vagy kényszerből; és vannak, amelyeket mások pakolnak ránk. Akárhogy is kerültek ránk, a terheinkkel kezdeni kell valamit. Nagyon fontos megértenünk, felfognunk, hogy a nevelő-oktató munkában diák-szülő-iskolai dolgozó igen nagymértékben egymásra van utalva, s képletesen is, de ténylegesen is egymás terheivel kell foglalkoznunk. Az eredményes együtt munkálkodás alapjai az egy más elfogadása, megértése, a bizalom. A tudás, az ismeretek átadásának-megszerzésének, a képességek fejlesztésének-elnyerésének nemes terhei meghatározzák a céljainkat, feladatainkat, s azok elérése, megoldása közös felelősség.

Tisztelt Jelenlévők!

A nyár folyamán sikerült az iskola infrastruktúráját tovább fejleszteni. „A” épületben tornaterem vizesblokk felújítása, fűtéskorszerűsítése; „B” épületben lapostető, külső homlokzati szigetelése, hőszivattyú kiépítése; “C” épületben külső homlokzati szigetelés, hőszivattyú kiépítése. 12 tanterembe új, korszerű interaktív tábla került. A fejlesztéseink egyértelmű célja a nevelő-oktató munka minél kedvezőbb feltételrendszerének biztosítása. Épp ezért kérem mindenkitől, s elvárom, hogy becsüljük meg a kialakított értékeinket, a modern, kulturált környezetünket, a fejlesztéseket, s mindez sarkaljon tudatos, fegyelmezett, lelkiismeretes tanulásra, illetve munkára mindenkit.”

Az elsősöket László Lajos lelkész áldotta meg

Az alapfokú művészetoktatás keretében kerámia, grafika, fotó, fafúvós, gitár és társastánc tanszakokon indul képzés a soltvadkerti iskolában.

A tanévnyitón elhangzott, hogy szeptember 15-17-ig kerül megrendezésre a Szüreti Fesztivál, és a 30 éves Soltvadkert Városért Alapítvány ajándéka a soltvadkerti általános iskolás gyerekeknek a Nemazalány x Sofi koncert 09.16-án (szombaton) 18.00 órától. A szervezők remélik, hogy nagyon sok diák fogja megtekinteni a koncertet. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak.

A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI 14 nagyenyedi és 35 sarmasági tanulót is vendégül lát azon a hétvégén, így a diákoknak erdélyi gyerekekkel is lesz lehetőségük találkozni.

Ez igazgató az alábbi sorokkal zárta gondolatait: ,,Végezetül ne feledjük: egymás terhét hordozzuk, miközben mindenki hordja a maga terhét is. Isten pedig az ő igéje és bölcsessége által adjon nekünk vezetést és útmutatást, hogy e kettő között mindig tudjunk különbséget tenni.”

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (86 db kép)
MEGOSZTÁS