Az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete (IKEM) tevékenységében fő hangsúllyal szerepel az erdélyi kultúra ápolása és bemutatása az anyaországi magyarság számára. Ezúttal „MOLTER KÁROLY ÉS A DÉLVIDÉK” címmel szerveztek előadást Dr. Medvigy Endre irodalomkutató és Dr. Gy. Szabó András előadóművész közreműködésével 2016. november 26-án Izsákon, a Vino Pinceklubban.
Molter Károly (1890 – 1981) magyar író, német anyanyelvű gyermekként született a bácskai Óverbászon (Vrbas). A kecskeméti és budapesti tanulóévei után 1913-ban kapott tanári állást Marosvásárhelyen a Református Kollégiumban.
Magyar házassága révén élete végképp Marosvásárhelyhez és a magyar kisebbségi sorshoz kötötte. A 1920-as – 30-as években, a Kemény János báró által szervezett Erdélyi Helikon tagja lett. Kós Károly, Nyirő József, Tamási Áron, Dsida Jenő és sokak irótársa. Vásárhelyi otthona pedig az erdélyi szellemi élet egyik szellemi központjává vált.
1931-ben felvették a marosvásárhelyi Bethlen Gábor szabadkőműves páholyba, amelyben megválasztották szónoknak. Írói sajátossága az 1848-as magyar öntudat demokratizmusa: elutasít minden faji kizárólagosságot. A néptestvériség gondolata vezette a magyar őszirózsás forradalom radikális táborába, s írói pályáján a szociális haladás szószólója, összekötő személyisége lelkiekben és szellemükben annak az egyetemes kárpát-medencei magyar kultúrának, mely politikai kényszerek alatt szétszakíttatást szenvedett a XX. században.
Az irodalomkutató előadása és az író műveiből előadott szemelvények, Molter Károly munkásságán túl, a Kárpát-medence múlt század irodalmi életéről is átfogó, élményszerű képet adott a jelenlévőknek. Az IKEM előadás-sorozata méltán ajánlható az irodalom és történelemkedvelők figyelmébe.

-Hirdetés-

Szöveg és fotó: Faragó Gábor

 

MEGOSZTÁS