Előadás Báthory Istvánról Izsákon

Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete (IKEM) szervezésében, 2017. április 29-én, Izsákon az Ipartestület Székházában, „Báthory István Erdély fejedelme és Lengyelország királya” címmel tartott előadást Dr. Oborni Teréz történész, egyetemi docens.

-Hirdetés-

Az 1533. szeptember 27-én Szilágysomlyón született Báthory István erdélyi fejedelem (1571–1586) és Lengyelország királya (1576–1586) élete is példázza számunkra, a lehetetlennek tűnő emberi és közéleti helyzetekben is lehet cselekedni, helytállni. Az előadó nemcsak Báthory életét és államférfii munkásságát elemezte a hallgatóságnak, de kiemelte, mint nagy műveltségű, hitét megőrző gondolkodót is. Jelmondata a “Frustra vivit, qui nemini prodest!“, azaz “Hiábavalóan él, ki senkinek sem használ!” örökérvényű a ma embere számára is!

Báthory 1586. december 12-én hunyt el Grodnó városában, akinek uralkodása a virágzás korszakát hozta el mindkét ország számára.

 Faragó Gábor