Nincs különbség: minden településen megvannak azok a figurák, akik „jól begyújtanak” és ezt az egész utca élvezi. Vagy csak „érezi” — még a zárt ablakon keresztül is. Magam is jártam olyan gazdag családnál, ahol a kazánházban állt a vödör műanyag a kazán mellett. Ha pedig az utcán érezzük a szagot, leleplezni nehéz őket, no meg — idézve néhány megkérdezett közterület felügyelőt és polgárőrt — ki akar eljárni helyben, szerezve még több haragost magának?

Ezért aztán a megyei katasztrófavédelemhez fordultunk, akikhez a kémények tisztasága és a fűtés tartozik. No meg ha… ha már ég a ház…
Következzék pár kérdés és a hozzá tartozó szakszerű válasz Kovács Andrea tűzoltó főhadnagytól, megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől.

Mit tud tenni a katasztrófavédelem a téli időszakban ronggyal, műanyaggal vagy egyéb hulladékkal fűtő és ezzel a környezetet szennyező állampolgárok ellen?

-Hirdetés-

A környezetünket veszélyeztető légszennyezés okozta problémák nem tekinthetők az egyes állampolgároktól független kérdésnek. Tisztában kell lenni azzal, hogy mindenki tud és kell is, hogy tegyen a levegő tisztaságáért. Az emberek számára nagyon fontos a biztonságos otthon, arra azonban ritkán gondolnak, hogy ezért a biztonságért maguknak is tenniük kell. Például a tüzelő, fűtőberendezések körültekintő üzemeltetésével és a kéményseprők munkájának támogatásával.

Történt-e előrelépés az ügyben az elmúlt évek során?

A katasztrófavédelem hatósági szakterületén dolgozó kollégák, valamint a katasztrófavédelemnél dolgozó kéményseprők jelentős erőfeszítéseket tesznek a szén-monoxid-visszaáramlás miatt bekövetkező balesetek számának csökkentése és a kéménytüzek megelőzése érdekében. Tájékoztatással, lakossági fórumokkal, kitelepülésekkel, kommunikációs kampánnyal olyan új, szabálykövető attitűdök kialakításán dolgoznak, amelyek hozzájárulnak az egyéni felelősségvállalás erősítéséhez.

Immár harmadik éve vannak életben a most hatályos szabályozók, a magányszemélyek számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő vizsgálja a kémények állapotát, átjárhatóságát éppúgy, mint az égéstermék-elvezetőhöz csatlakoztatott tüzelőberendezés állapotát, a tüzelőberendezésből távozó füstgáz összetételét, valamint a tüzeléssel összefüggő helyiségeket tűzbiztonsági és légellátási szempontból. Megállapításait semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a munkája az élet- és vagyonbiztonságot szolgálja.

Ez a kémény nemsokára újra fekete füstöt okád majd. Bizonyára nem a pápaválasztásra készülnek. Egy belső udvari ingatlanhoz tartozik és csak egy bizonyos portáról látható. De ha “működik” az egész utca érzi.

Azzal, hogy a kéményseprő-ipari tevékenység lakossági szolgáltatásának ellátása a szervezet feladatkörébe került, a szervezet a lakossággal együttműködve igyekszik hozzájárulni a környezet megóvásához is. Az állampolgárok otthonába ellátogató kéményseprők is sokat tesznek azért, hogy a háztartásokban meglévő fűtési rendszerek üzemeltetési hatékonysága javuljon, és ezáltal csökkenjen a károsanyag-kibocsátás.

A konvektorok szellőzőjét évente ki kell pucolni: pókháló, darázsfészek és por gátolhatja a légcserét

Ha valaki gyanús füstöt észlel valamelyik kéményben, hogyan jelezheti ezt és kinek?

Amennyiben valaki zavaró, irritáló füstöt, légszennyezést érzékel, első lépésként próbálja meg személyesen megbeszélni a problémát a szennyezés okozójával. Abban az esetben, ha a személyes megkeresés nem jár sikerrel és a káros tevékenység tovább folytatódik, a panaszosok bejelentést tehetnek az illetékes Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán. Bejelentés levegőtisztaság-védelmi ügyben írásban és szóban bármely illetékes járási hivatalban tehető, a bejelentésben ki kell térni az égetés pontos helyére, idejére, és minden olyan adatra, amely az eljárás eredményességét segítheti.

Kik végezhetnek vizsgálatot, indíthatnak eljárást?

Levegőszennyezés és levegőtisztaság kérdésben az önkormányzat és a Kecskeméti Járási Hivatal rendelkezik hatáskörrel, amit Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya útján gyakorol. Amennyiben hozzánk érkezik a panasz, azt áttesszük a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, azonban saját hatáskörben is vizsgáljuk helyszíni ellenőrzéssel a tűzvédelmi szabályoknak való megfelelőséget.

Kikkel állnak kapcsolatban települési szinten?

A katasztrófavédelem hivatásos tűzoltó állománya sokrétű települési szintű kapcsolattal rendelkezik, ideértve a polgármestert, jegyzőt, közbiztonsági referenst, a tűzoltó egyesületeket, települési mentőcsoportokat, polgárőr egyesületeket, a szociális területen feladatokat ellátókat, tanya gondnokokat, falugazdászokat stb., és természetesen más hivatásos rendvédelmi szerveket és közigazgatási hatóságokat.

 

Eddig az interjú. Talán következzék még egy kéményseprői észrevétel:

A műanyag granulátum, amivel bizony sokan „rásegítenek”, tönkre teszi a téglakéményt. Konkrétan lehet lebontani és újra rakni! Amikor megyek valahová dolgozni, persze, hogy látom. És akkor jelentsem fel? Legközelebb be se engednek…

Szóval: lakossági magatartás változás kellene…

Káposzta Lajos