Minden évben visszatérő problémát jelent az a munka, amit a gallyazás során elvégez az áramszolgáltató. A napokban kezdték el Kiskőrösön az áramszolgáltató által megbízott cég emberei a „hálózatvédelmi” feladatokat végrehajtani, melyek sokszor barbár, vandál módon köszönnek vissza a megcsonkított fákat látva. A lakosok védenék az általuk ültetett, nevelt fákat, de a szolgáltató törvény adta jogával védi a rendszerét.

A villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell

-Hirdetés-

Tudni kell, hogy az ingatlanon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az NKM Áramhálózati Kft. – a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján – az általa megbízott szakemberekkel elvégezteti!

Kiskőrös település közigazgatási területén az NKM Áramhálózati Kft. megbízásából a Presidente Okisz Kft. munkatársai, mint szerződött gallyazó partner a nagy-, közép-, és kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatok nyomvonalai mentén gallyazási munkálatokat végeznek, mely során a hálózatok biztonsági övezetébe nőtt fa vagy egyéb növényzet eltávolításra kerül. A gallyazást a villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló, 2/2013. (I.22.) NGM rendelet szabályozza. A levágott ágak, gallyak a települések belterületéről 5 munkanapon belül elszállításra kerülnek, a külterületeken a munkavégzés helyszínén maradnak. A levágott gallyak elszállításáról az a gallyazást végrehajtó vállalkozó gondoskodik, amelynek elhelyezésére az önkormányzat térítésmentesen lerakóhelyet biztosít.

A munkavégzés során nincsenek kertészeti szempontok

Fontos megjegyezni, hogy a gallyazási feladatot végrehajtó cég emberi nincsenek tekintettel kertészeti és esztétikai szempontokra. Kizárólag arra vannak figyelemmel, hogy a villamos áram rendszer megfelelően működjön, és azt ne zavarja meg a gallyak jelenléte. Ilyenkor gyakorlatilag bármely gallyat tetszés szerint levághatnak és ezt meg is teszik.

Rendszeresen ellenőrzik a növényzet állapotát

Az áramszolgáltató Kiskőrösön rendszeresen felméri a zöld felületek, fák állapotát. Amennyiben olyan a zöld növényzet, hogy az veszélyezteti az áramszolgáltató rendszerét, akkor elvégzik a gallyazást, gyérítést. Mi lehet a megoldás, miként kerülhetjük el a sokszor szakszerűnek közel sem nevezhető gallyazási munkálatok elvégzését? A válasz nem is olyan nagyon bonyolult, hiszen a fák átgondolt ültetésével és a jó fajtaválasztással már jelentős lépést tehetünk ennek érdekében. Abban az esetben pedig, ha már évek óta ápolgatott szép fáról beszélünk magunk is elvégezhetjük a lombkorona ritkítását. Az áramszolgáltató által kiadott tájékoztatás szerint folyamatosan figyelnie kellene a lakosoknak, hogy az ingatlanjaiknál lévő fák, magas növények nincsenek-e túl közel az elektromos vezetékekhez? A gondot az jelenti, hogy az elektromos vezetékek közelébe nőtt növényzet és ágak, egy-egy széllökés alkalmával ráhullva vagy ráhajolva a légvezetékekre, múló vagy tartós zárlatokat, meghibásodásokat okozhatnak a hálózatban. Sőt! Emberélet is múlhat akár azon, hogy a fa lombozata és ága az elektromos vezetékek biztonsági övezetébe ne nyúljon bele, hiszen ellenkező esetbe áramütés és égési sérülés veszélye is fennáll.

Biztonsági övezet

Elektromos légvezetékeink különböző feszültségszinteken működnek: kisfeszültségen, középfeszültségen, illetve nagyfeszültségen. A különböző feszültségszintekhez más-más szélességű biztonsági övezet tartozik, amelyet a szélső vezetéktől kell mérni:
Kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén (általánosságban ez van a belterületeken): 1 méter.
Középfeszültségű (20-35 kV-os) hálózat esetén: külterületen 5 méter, illetőleg belterületen 2,5 méter.
Nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat esetén: 13 méter.

Az ingatlan tulajdonos is elvégezheti a gallyazást

A gallyazási munkálatok elvégzését egy miniszteri rendelet szabályozza, nevezetesen a „villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X.15.) GKM rendelet”, amely szerint: “A biztonsági övezetben lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határait elérik.” A gallyazási beavatkozás idejére természetesen áramtalanítani kell a hálózatot, hogy elkerülhessék az égési sérüléseket és áramütéseket. Amennyiben magunk szeretnénk a gallyazást szakszerűen, esztétikusan elvégezni, akkor az ilyen irányú szándékról értesíteni kell a Nemzeti Közművek Hálózat Áramhálózati Kft-t a telefonos ügyfélszolgálaton (E-vonal: 06 – 62 / 565 – 600 – helyi tarifával hívható telefonszám, vagy e-mail: ugyfelszolgalat@nkmaram.hu). Az áramszolgáltató műszaki munkatársaival megegyezhet a fogyasztó egy alkalmas időpontról, amikor is munkatársaik térítésmentesen áramtalanítják a gallyazásban érintett vezetékszakaszt. Érdemes időben gondolni erre, hiszen a bejelentéstől számítva csak 30 nappal későbbre tudnak időpontot biztosítani. Azokon a helyeken, ahol az áramszolgáltató az elektromos vezetékek biztonsági övezeteibe benőtt növényzetet és faágakat túl veszélyesnek tartja a zavartalan villamos energia szempontjából, ott szerződött gallyazó alvállalkozóval végeztetik el a szükséges beavatkozásokat törvényi felhatalmazásunkkal élve: „a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § d) pontja alapján a Nemzeti Közművek Hálózat Áramhálózati Kft. jogosult a gallyazási munkálatokat elvégzésére, elvégeztetésére. A munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelője) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 108.§ (1) bekezdése alapján tűrni köteles. Az általuk elvégzett gallyazás esetén nem tudnak figyelembe venni esztétikai, illetve növényvédelmi és fametszési szempontokat.”

Filus Tibor