Írta: vira

Frissítés: Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve, – tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire – úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust.


Interjú Seffer Attila  atyával az 52. Eucharisztikus Kongresszusról, annak hátteréről. Hogyan készül rá az egyház, és azon belül a kiskőrösi egyházközség? Milyen lehetőségük van a híveknek a lelki elmélyülés tekintetében karantén idején? Ezekre kerestem a válaszokat.

Mit is jelent az Eucharisztikus Kongresszus?

Franciaországból indult a XVIII. század második felében, amely eleinte országos volt, tehát nem nemzetköziként indult el. Egy hölgyben, bizonyos Emilia Tamisierben vetődött fel az oltáriszentség iránti mély tisztelet, és ezt szerette volna közösségi szintre emelni. A saját plébániáján, a saját környezetében indult el. Ezt követően csatlakoztak hozzá más plébániák is, majd az egyházmegyék is, addig-addig, hogy szépen lassan kibővült országossá. Ezt követően elsőként Európában terjedt el, majd világméretűvé vált. Így a katolikus egyház vezetőségének a felügyelete alá került.

Hivatalos plakát
-Hirdetés-

A katolikus egyházban – a kezdetektől fogva – az eucharisztikus kongresszus, az élő Jézus Krisztussal való kapcsolatnak egy bensőséges, meghitt formája. Az eucharisztia az maga a Krisztus. Minden szentmisében, a szerzés szavait, amit Krisztus mondott az utolsó vacsorán, azt ismétli, mondja el a pap. A Szentlélek hívása, illetve a kézrátétel –  az eucharisztikus szerzés – után megjelenik az ostyában Jézus Krisztus. S mivel nincs több Krisztus, ezért ugyanaz a Krisztus jelenik meg, aki Betlehemben született, Názáretben nevelkedett és Jeruzsálemben, Kafarneumban járta a vidéket és tanított, s aki Jeruzsálemben kész volt az egész életét odaadni értünk. Aki feltámadásával legyőzve az emberi gyarlóságot, az önzést és a bűnt, megmutatta, hogy ő az élet istene, aki felett nem uralkodik halál, bűn és betegség. Minden körülmények között Ő az élet istene. Az oltáriszentségben mind a mai napig, nem csak megjelenik egy-egy szentmisén közöttünk, hanem a szentségházban – a tabernákulumban – őrizve itt is él velünk. 

S innentől kezdve az Eucharisztikus Kongresszus minden esetben arra hivatott, hogy ezzel a köztünk élő, egy-egy szentáldozás alkalmával bennünk élő Krisztussal való kapcsolatunkat megújítsuk, és valahol tanúságot tegyünk erről a kapcsolatról a világ előtt. A jelentése és a jelentősége az minden esetben az élő Krisztussal való kapcsolatban keresendő. Katolikus, keresztény ember számára a vallási életének, az Istennel való kapcsolatának nélkülözhetetlen pillanata a szentáldozás, a szentségimádás. Ekkor lesz a vallásosságunk élettel teli, hiszen nincsen élet Krisztus nélkül. Ez mindennek az alapja és a kiindulópontja.

Mikor is lesz pontosan Budapesten a kongresszus?

2020. szeptember 13-án kezdődik és szeptember 20-án, vasárnap ér véget. 13-án vasárnap lesz a nyitómise, mely délután 4-kor a Puskás Arénában lesz megtartva. Pénteken lesz egy ifjúsági program, szombaton családos margitszigeti nap lesz, majd aznap délután a Kossuth téren lesz egy szabadtéri szentmise, amelyet egy fáklyás felvonulás követ a Kossuth térről a Hősök terére. 20-án vasárnap lesz a záró szentmise a Hősök terén. A főterület a Hungexpo lesz, ahol 14-e hétfőtől 18-ig mindennap mindenféle tanítások, konferenciabeszélgetések, tanúságtételek, bemutatók lesznek. Bemutatkoznak a szerzetesek, az érseki tartományok, valamint különféle külföldi előadók is. Az oltáriszentségben lévő kapcsolatunknak a színessége vonul fel ebben a 8 napban. Rengeteg civil program fog hozzá kapcsolódni: Az Erkel Színháztól kezdve a Művészetek Palotáján át a Nemzeti Színházig mindenhol lesznek olyan programok, amelyek ehhez kapcsolódnak.

2-3 vagy 5 évente kerül megrendezésre, nem minden évben van megrendezve. A Fülöp-szigeteken volt legutóbb, ahol a zárómisén hirdették ki, hogy 2020-ban Magyarországon kerül megrendezésre. 1938 májusában volt már Eucharisztikus Kongresszus Magyarországon. Akkor Szent István királyunk halálának 900. évfordulója, másrészt az országunk Szűz Máriának felajánlásának a 900. évfordulójának szentelték, illetve harmadrészt az akkori Szentatyának az volt az elgondolása, miszerint a Szovjetunió és a német állam közé azért ékelte be a kongresszust Magyarországra, mert abban a reménykedett, hogy hátha békét találnak a felek.

Az 1938-as, budapesti Eucharisztikus Kongresszusról készült kép

Akkor nem volt jelen a Szentatya, de mint minden kongresszuson jelen van a pápa legátusa. Egy olyan személy, akit elküld a pápa maga helyett és aki képviseli őt és Rómát is. Akkor történetesen Eugenio Pacelli bíboros jött, aki 1939-ben lett az egyház feje, XII. Piusz néven. Az elmondások szerint különösen jó kapcsolata lett Magyarországgal, jó szívvel gondolt a magyarok vendégszeretetére. Itt volt vele titkárként az a fiatal pap, aki az ő utóda lett VI. Pál néven.

Az 1938-as magyarországi kongresszus idején az államfő Horthy Miklós volt, aki nem lehetett védnöke, mert ő református volt, ezért a felesége lett az.  A mostaninak a köztársasági elnök, Áder János az állam részéről a fővédnök, az egyház részéről pedig Erdő Péter bíboros. Mind a ketten voltak kint az év elején a Szentatyánál és mind a ketten meghívták Ferenc pápát. Jelen pillanatban még nincs megerősítve és elutasítva sem a meghívás. Tehát ez kérdéses még.

1938, Budapest

Hogyan készül erre az egyház?

Minden egyházmegyében van egy papi összekötő a központi, budapesti iroda és az egyházmegye között, és minden egyházmegyében van egy civil asszisztens is. Az asszisztensnek technikai jellegű a feladata: molinót, plakátot, szóróanyagokat terjeszt az egyházmegyében. Ő keresi meg az egyházi oktatási intézményeket is, és terjeszti és népszerűsíti a kongresszusnak az eseményeit. Tehát komolyabb technikai és fizikai dolgokat kell megvalósítania. Komoly csapatmunka van a háttérben. A regisztrációs rendszert kezelik és frissítik. Komoly kommunikációs vezetőség is van, akik a médiumokkal tartják a kapcsolatot, akár belföldi és külföldi sajtót vesszük figyelembe. Komoly cégek vannak bevonva, és a háttérben komplikált logisztikai munkálatok folynak. A magyar főtitkár Fábry Kornél atya és Mohos Gábor püspök úr. Akik jelenleg mindennap a kongresszus rendezésén dolgoznak.

Kiskőrösön hogyan készülnek a kongresszusra?

Felmértük, hogy ki az, aki szeretne eljönni. A közösséggel karöltve én is azt vállaltam fel, hogy a Puskás Arénába, a nyitó szentmisére megyünk közösen vonattal.  Erre az alkalomra jönnek 7-en gyerekek, akik ott lesznek elsőáldozók. Ha jól informált vagyok, akkor körülbelül 5000 gyerek lesz ott elsőáldozó. Őket szüleik, hozzátartozóik is elkísérhetik. Csak közös programokra megyünk, a nyitó szentmisére, a margitszigeti családi napra, a Kossuth téri szentmisére és a fáklyás felvonulásra, majd ezt követően a záró szentmisén veszünk részt közösségileg. Egyénileg természetesen bármelyik nap fel lehet menni, amely rendezvényeket külön is fogok hirdetni a híveknek.

Ahogy mi készülünk: első péntekenként van a szentségimádás, illetve Jézus szíve nagykilenced, amelyet januártól szeptemberig közösen imádkozunk. Ezt elindítottuk közösen: így meg is volt januárban, februárban és márciusban, de a speciális helyzetnek köszönhetően lett egy csoportja a plébániának a legnagyobb közösségi oldalon, ahová feltettem áprilisi elmélkedést. Tehát aki szeretné, ilyen módon tudja folytatni a megkezdett a kilenc hónapos felajánlását.

A járvány mennyire befolyásolhatja a kongresszus megrendezését?

Messzemenő következtetéseket nem merek levonni most, de én nagyon bízom benne, hogy ez a helyzet nem fogja törölni. Nagyon bízom benne, hogy a Jóisten kivezet bennünket ebből a helyzetből és meg lesz tartva. A regisztráció az utolsó pillanatig fog tartani, amely az iec2020.hu weboldalon elérhető a jelentkezők számára.

Ezekben a napokban a megszokottól eltérő helyszínen, vagyis otthonunkban tudunk részt venni szentmiséken és istentiszteleteken. Hitünket ebben az időszakban egyénileg vagy családunkban gyakoroljuk. Milyen lehetőségek vannak ebben a helyzetben a hívek megszólítására?

Létrehoztunk egy csoportot a legnagyobb közösségi oldalon, hogy ezt követve is tudjanak csatlakozni a hívek. Ezek mellett még az Élő víz című kiadványunkat is terjesztjük, amelyből 200 példányt kapunk. A templom hirdetőtáblája is folyamatosan frissül. Nagyon sok televízióban közvetítik a különböző felekezeteknek miséit, és a Kiskőrös TV jóvoltából minden felekezet lelkészei tudnak szólnak a hívekhez. Ebben az időszakban különösen hangsúlyos az egyéni Istenkapcsolatnak az ápolása, amellyel kapcsolatban is nagyon sok kreatív dolgot találhatunk az interneten. Sok szép dologra fel lehet használni a modern technológiák adta lehetőségeket, amelyekkel – ahogy én látom – nagyon sokan élnek.

Kiss Tamás
Attila atyáról készült képek forrása: www.koroskat.hu
Többi kép: magyarkurir.hu, IEC2020.hu, vasarnap.hu