2020. augusztus 25-én megtartotta soron következő testületi ülését az Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A színes napirendi pontokkal tarkított ülésen döntést hoztak a városatyák a helyi piactartási rendeletről, az új háziorvosról és asszisztensről és többek között elfogadták az Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről szóló beszámolót is. Zárt napirendi pontban határoztak a képviselők az OTP tulajdonát képező ingatlan megvételi áráról, illetve a tanyagondnok kinevezéséről is.

A városatyák megalkották a helyi piactartásról szóló rendeletet, amely tartalmazza a helyhasználati díjakat, melyek ide kattintva megismerhetőek. Mint a testületi ülésen kiderült: a dokumentumban meghatározott árak a már működő piacok átlagárai alapján kerültek meghatározásra.

-Hirdetés-

2020. szeptember 1-től új háziorvosa és háziorvosi asszisztense lesz Izsáknak, mely döntésről Végh Tamás alpolgármester tájékoztatta a testületet. Ennek értelmében Dr. Vank Ágnes belgyógyász, üzem-és háziorvos fogja a feladatot ellátni. Az asszisztensről szóló pályázati kiírás során Vargáné Szabó Judit lett kiválasztva, aki általános szakápolói, felnőtt szakápolói és ápolói végzettségekkel rendelkezik. A döntés előkészítése során az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezte a jelentkezéseket.

Az egészségügyet érintő kérdések még nem értek véget a szavazással: Végh Tamás az egyebek között kifejtette, hogy lépéseket tettek az orvosi ügyeletben tapasztalható negatívumok kiküszöbölése kapcsán. Mint elmondta, hogy a soltszentimrei, a fülöpszállási és szabadszállási  polgármesterekkel közösen keresték meg levél formájában az ügyeletet ellátó kft vezetőjét. A levélben felszólították a gazdasági társaságot, hogy amennyiben Dr. Bódog orvost nem veszik ki az ellátás rendszeréből, akkor a 4 érintett önkormányzat a továbbiakban a fizetési kötelezettségeket nem fogja teljesíteni. Ahogyan a testületi ülésen kiderült: A Kft. vezetése ígéretet tett, hogy ezt a kérést figyelembe veszi.

A napirendi pontok elején elfogadásra került az ÁMK beszámolója is, mely során a vezető elmondta: gyakorlatilag féléves ciklusról szól a dokumentum, hiszen a járványhelyzet felülírta a mindennapi életünket.

Technikai jellegű határozatok közül kettőt is tárgyalt a testület: elfogadták a költségvetés módosítására irányuló előterjesztést, valamint döntöttek a Szervezeti- és Működési Szabályzat változtatásának ügyében is.

Kiss Tamás