A 2020/21-es tanév első feléről a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola igazgatójával, Udvarhelyi Attilával beszélgettünk.

Milyen fejlesztések valósultak meg a nyáron illetve ősszel?

Megépült az új játszóterünk illetve az „E” épület energetikai (világítás, fűtés) felújítása is megtörtént. Utóbbiba költöztettük az alapfokú művészetoktatás – fafúvós, hegedű, gitár, szolfézs, zongora, kerámia, grafika – foglalkoztató termeit. Ez a különálló épület a művészeti nevelés ideális helyszíne lett.

-Hirdetés-

Zárultak-e le pályázatok az ősszel?

2020. január 1-én fejeződött be a „Zene újszerű szerepe a mindennapi képességfejlesztésben” című EFOP-3.3.7-17-2017 pályázati programunk. A záró beszámoló most novemberben került elfogadásra. A kétéves projekt keretében a zenés tanulás és tanítási lehetőségek módszertanát dolgoztuk ki, melyet a formális és nem formális oktatási rendszerünkbe is integrálni tudunk.

A projektet – jól átgondolt szakmai koncepció által –, Katona Klára jelentős zenei tapasztalatára építve és az ő segítségével valósítottuk meg. Ő volt a program mentora. A módszertan fenntarthatóan, diákjaink fejlődését segítve épül be az iskola mindennapjaiba. A pályázaton nyert 73.613.092 Ft támogatási összegből a fenti célok eléréséhez szükséges eszközöket szereztük be, pedagógus továbbképzéseket, szakmai tanácskozásokat, műhelymunkákat és konferenciákat valósítottunk meg. Illetve a tanév során pedagógus- és diákprogramok keretében ismerkedtünk meg a kifejlesztendő módszertannal és felhasználási lehetőségeivel.

Hogyan befolyásolta a tanév első felét a COVID-19 vírushelyzet?

A tanév alapvetően normál körülmények között indult. A felső tagozatosok azonban nem használták a szaktantermeket. Minden osztály a saját termében tanult. A szaktanárok vitték magukkal a segédeszközeiket az órákra. Kizárólag az idegen nyelvi és a nívócsoportos matematika és testnevelés órákon mentek át másik terembe. Valamint a járványhelyzet fokozódásával a maszkviselést is kötelezővé tettük a közösségi terekben. A szülői értekezleteket online tartjuk.

Hogyan alakultak a decemberi tesztelések?

Az első tesztelés során hat pedagógusunk tesztje lett pozitív, így tíz napra az 5-8. évfolyamosok számára tantermen kívüli oktatást rendeltünk el. A második szűrés alkalmával mindenki egészségesnek bizonyult.

Sikerült-e bármilyen – a tanév első félévében hagyományos – ünnepséget, rendezvényt megvalósítani?

Bár sajnos a hozzá kapcsolódó istentisztelet elmaradt, a tanévnyitót – szülői létszámkorláttal – megtartottuk az iskola udvarán. Az október 23-i ünnepi műsort felvételről tekintették meg a tanulók, a csendesnapot pedig osztálytermi keretek közé szorítottuk. A Mikulás meglátogatta az alsó tagozatosokat a járványügyi szabályok szigorú betartásával. Igyekeztünk minden téren rugalmasan alkalmazkodni a kialakult helyzethez.

Hogyan alakultak az adventi események az iskolában? Karácsonyi készülődés valamilyen formában sikerült-e?

Az adventi időszakhoz kapcsolódó áhítatokat az iskolarádión keresztül hallgathatták meg diákjaink. Csatlakoztunk az Adventi ablak naptár” kezdeményezéshez is, kidíszítettük az iskola utcára néző ablakát.

A karácsonyi műsorunkról TV felvétel készült, melyet az utolsó tanítási napon vetítettünk le tanulóink számára. December 18-a – a 2020-as év utolsó tanítási napja – a karácsony jegyében zajlott. A fent említett ünnepi műsor megtekintése után diákjaink az osztályfőnökük vezetésével ünnepi hangulatú foglalkozásokkal töltötték a délelőttjüket.

Képek forrása: Az iskola archívuma

MEGOSZTÁS