A Budapest-Kelebia (országhatár) közötti gyorsvasút építése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, továbbá nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy.

-Hirdetés-

A kiemelten közérdekű beruházás kapcsán a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le. A környezetvédelmi hatóság a honlapján a szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való betekintést lehetővé teszi az érintett nyilvánosság számára, olvasható a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által kiadott közleményben.

Mint ismeretes, a Kiskőrösi Járásban az alábbi települések érintettek közvetlenül a hatásterülettel: Csengőd, Kiskőrös, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi.

Az ügyben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság 2021. május 3-án, 10 órától közmeghallgatást tart. Azonban mivel jelenleg is érvényben van Magyarország teljes területére vonatkozó veszélyhelyzet, így a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül tarthatják meg.

A tevékenységgel érintettek a környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás kapcsán észrevételeket a későbbiekben megtartandó közmeghallgatás időpontjáig közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz, illetve az érintett települések jegyzőihez lehet írásban benyújtani. Az észrevételekre adott válaszokat a környezetvédelmi hatóság honlapján is közzéteszi.

Ahogyan a kormányhivatali közlemény is fogalmaz, az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

Fontos, hogy az ügyfélként bejelentkezőnek az ügyféli jogállás megállapításához azt kell igazolnia, hogy jogát vagy jogos érdekét a konkrét ügy közvetlenül érinti, vagy jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősül a tárgyi ügyben.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye az alábbi linken keresztül tölthető le.

A kérelem és annak mellékletei ide kattintva érhetőek el.

Forrás: Soltvadkert város honlapja