Pénzes Péterrel beszélgettem a gyülekezeti húsvéti szokásokról és az úrvacsoráról, melyben Jézus önmagát és a bűnbocsánatot ajánlja fel a híveknek.

Miben hasonlít és különbözik a református és az evangélikus úrvacsorai liturgia az úrvacsora tekintetében?

-Hirdetés-

Nagyon hasonlít a két gyülekezet liturgiája, talán a miénk egy kicsit egyszerűbb. A ráhangolódó ének után, Jézus szavaival hangzik a hívás: „Gyertek hozzám mindannyian, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve! Én nyugalmat adok nektek.” (Mt 11,28). A szereztetési Igék, a bűnvalló imádság és az Apostoli Hitvallás után kérdés-felelet formában ígérjük meg Istennek, hogy az ő drága áldozatát hálával fogadjuk és igyekszünk az ő parancsolatai alapján élni. Majd következik a feloldozás, a szent jegyek vétele. Sokféle hagyomány él a gyülekezetekben, nálunk a lelkész a hívek kezébe adja a kenyeret.

Az evangélikus liturgiában az ostya a nagycsütörtöki kovásztalan kenyér jelképe, a református liturgiában a kenyér számomra mindig azt jelentette, hogy a mindennapi életünk mindennapi étele megszentelődik.

Az intelem arra figyelmeztet, hogy miután feloldozást kaptunk az úrvacsorában törekedjünk elkerülni a bűnt, bocsássunk meg és legyen célunk a testvéri szeretet. Az úrvacsora a hálaadással, magasztalással és áldással zárul, azzal a jézusi ígérettel, hogy: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20)

Milyen ünnepeken tudnak úrvacsorát venni a hívek?

Minden üdvtörténeti ünnepen van úrvacsorai alkalom, így mintegy Jézus életét, Isten ajándékát fogadjuk magunkba. Ezen kívül böjt kezdetén, adventben, az új kenyérért, az új borért, a reformációért hálát adva is megterítjük az Úr asztalát. Néhány éve próbáljuk beemelni az ünnep nélküli hónapokba is egy előre kijelölt vasárnapon az úrvacsora lehetőségét.

Milyen húsvéti szokások vannak a gyülekezetben húsvétkor?

Nagypénteken istentiszteletet tartunk, ahol a Passiót olvassuk fel. Az egyes szakaszok között az énekkar és a gyülekezet énekel. Különösebb húsvéti hagyományokat nem ápolunk. Korábbi években mindig a leendő lelkészek szolgáltak ilyenkor, ez a legáció hagyománya. Sajnos – a pandémia miatt –, idén ezt is nélkülöznünk kell.

Az idei Húsvét hogy zajlik majd?

Nem jelenléti istentisztelet lesz, hanem a Kiskőrös TV segítségével, felvételről hirdetjük az evangéliumot. Így mindenki a képernyő előtt élhet az úrvacsora lehetőségével, az ún. „házi úrasztalánál”.

Kérlek, ossz meg néhány húsvéti gondolatot az Olvasókkal!

“Én élek és ti is élni fogtok..” (János 14,19)

Jézus rövid mondatában Isten szeretete az életet hirdeti a halál árnyékában is. Jézus minden ember szenvedésében ott van, mint velünk, értünk szenvedő. Feltámadásával reményt ad. Az Élet, amit így kapunk, élhetünk, nem ér véget a látható, múlandó részével, hanem az örök szeretet lehetőségét adja. Ma is, amikor a világ küzd az életért, igaz a jézusi ígéret:

„…íme, én veletek vagyok minden nap … „(Máté 28:20)

A Benne való hittel tudunk előre tekinteni, mert ő „feltámadt …, és előttetek megy …meglátjátok őt. (Máté 28.7)

A képek forrása: Kiskőrös TV Lélekemelő című műsorának felvétele és VIRA.HU Archív