Kecel és Imrehegy régi vágya teljesült 2021. október 5-én, amikor ünnepélyes keretek között átadásra került a két települést összekötő kerékpárút.

-Hirdetés-

Az Imrehegyen megrendezett ünnepség Himnusszal vette kezdetét, majd Bányai Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében kitért arra is, hogy az előttünk álló időszakban egyre nagyobb anyagi forrásokra számíthatunk majd a vidékfejlesztést illetően. Elismerését fejezte ki a két település vezetőségének kitartásáért, hogy a nem kevés akadályt leküzdve megvalósította a közös célt.

Haszilló Ferenc, Kecel város polgármestere beszédében ismertette a kerékpárút kivitelezésének részleteit.

A kerékpárút 344 970 000 Ft-ból valósult meg, melyből közel 39 millió forint önerőt Kecel Város Önkormányzata biztosított. Megemlítette továbbá a tervezés és kivitelezés körüli nehézségeket, a területszerzéssel járó egyeztetéseket, az építőipart érintő drágulásokat, illetve a többlettámogatásra való várakozás időszakát.

Mindezeken túljutva pedig a 2020 júniusában megkezdett kivitelezési munkálatok mindössze fél év alatt befejeződtek.
Hozzátette, hogy a közel 4 km hosszú, 2,3 m széles kerékpárút létrejötte az imrehegyi munkaerő-mobilitás infrastrukturális feltételeit és az iskolások biztonságos közlekedését hivatott megteremteni.

Végül Kecel Város Önkormányzata és Imrehegy Község önkormányzata nevében köszönetét fejezte ki a következő személyeknek és szervezeteknek:
  • Soltút Kft. – Rencsár Kálmán,
  • Bognár Zoltán – tervező,
  • Gazdag Zoltán – műszaki ellenőr,
  • az önkormányzatok részéről Szrenkó József és Stubner Éva,
  • a pályázatot író és menedzselő Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.,
  • Bányai Gábor országgyűlési képviselő,
  • Rideg László, a Megyei Közgyűlés elnöke,
  • a közreműködő jogászok: dr. Agócs Ákos és Nedwed Mária,
  • az ingatlanrészt felajánló tulajdonosok és a kivitelezési munkálatokat készséggel viselő mezőgazdasági termelők.

Lavati Gabriella, Imrehegy község polgármestere beszédében megköszönte az előző két választási ciklus imrehegyi vezetésének befektetett munkáját is, valamint ismertette a település anyagi hozzájárulását a projekthez. E szerint a megvalósításhoz Imrehegy 13 883 911 Ft-tal járult hozzá, melyből 11 millió Ft-ot Kecel város kölcsönzött a községnek 10 éves futamidőre.

Ezt követően Brinkus Roland imrehegyi iskolás elszavalta Mihály Csaba a Bicaj című versét.

Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke felelevenítette, hogyan osztotta el a megyei önkormányzat a TOP-os pályázati forrásokat a települések egyéni igényeire szabva. Hozzátéve, hogy az elmúlt időszakban csaknem 600 projekt valósult meg a megyében, és ennek többszörösére lehet majd számítani a következő években.

Folytatásként a kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adták elő Purcell Trombitaszó és Clark Dán induló című művét.

Ezt követően Fekete Szabolcs plébános felszentelte az új kerékpárutat, és örömét fejezte ki, hogy két egyházközségének nagyobb egységét és a települések megmaradását szolgálhatja az átadásra került projekt.

A kerékpárút átadóját Haszilló Ferenc, Lavati Gabriella, Rideg László és Bányai Gábor zárta a szalag ünnepélyes átvágásával, majd Imrehegy Község Önkormányzata vendégelte meg a jelenlévőket.

Írta, képek: Csiszér Erika

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (41 db kép)