2021. november 24-én újra ülésezett Kiskőrös Város Képviselő-testülete. A napirendet több szakmai beszámoló is színesítette, továbbá döntések születettek a városi sportéletre kiható fejlesztésekről is.

-Hirdetés-

Megtárgyalták és elfogadták a Kiskőrösi Tankerületi Központ tájékoztatóját, amelyet Lasztovicza László, a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola igazgatója nyújtott be a testületnek. 

Lasztovicza László, a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola igazgatója.
Kapcsolódó cikk
Tíz éve folyamatosan emelkedik a Bemes diákok száma
Tíz éve folyamatosan emelkedik a Bemes diákok száma
Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Kiskőrösi Tankerületi Központ tájékoztatóját. Az oktatási központ képviseletében Lasztovicza László, a Kiskőrösi...

A Képviselő-testület elfogadta a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény szociális alapszolgáltatásairól szóló 2020. évi beszámolóját, melyet Opauszki György intézményvezető nyújtott be.

Elhangzott, hogy az alapszolgáltatások esetében az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást (idősek klubja), a fogyatékos személyek nappali ellátását kell érteni. Az előterjesztésből kiderült, hogy a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény célja, hogy a szociális alapszolgáltatások területén a felmerülő igényeket és hiányokat a feladatok megszervezésével, azokat hatékonyan és magas színvonalon összehangoltan és gazdaságosan lássa el.

A képviselők elfogadták a Sorsfordító Szolgáltató Központ szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját is, melyet Hajdu Julianna intézményvezető nyújtott be. Megtudtuk, hogy az intézmény a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátásában a következő szolgáltatás elemeket biztosítja: tanácsadás, esetkezelés, gondozás, felügyelet, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás és a készségfejlesztés. Továbbá dr. Kállayné Major Marina igazgató részletes szakmai beszámolója is elfogadásra került, melyben az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény munkáját mutatta be részletesen.

A szakmai beszámolók sora itt nem ért véget: a képviselők megtárgyalták a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás szakmai tevékenységéről és működésének feltételeiről szóló beszámolóját is. A társulás célja, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjában eredményesen vegyenek részt, a beruházásokhoz a megfelelő mértékű önerejük biztosítása mellett a Magyarország költségvetése és az EU által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a működtetést, az egészséges ivóvíz szolgáltatást biztosítani tudják.

A sort a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás szakmai beszámolója zárta.

A testületi ülésen elhangzott, hogy a 3-as számú fogorvosi körzet ellátását Dr. Herczeg László (az 1. számú felnőtt fogorvosi körzet fogorvosa) vállalta. Így helyettesítéssel fogják ellátni a 3. számú felnőtt fogorvosi körzetben a fogászati alapellátást.

A képviselők döntöttek a Városi Sporttelep fejlesztése és korszerűsítése ügyében is, ugyanis annak fejlesztése már elengedhetetlenné vált. A testületi ülésen elhangzott, hogy szükséges lenne egy olyan lelátó megépítése, amely mintegy 800 főnek nyújtana kényelmes és biztonságos lehetőséget a sport- és egyéb rendezvények megtekintésére. A parkolók bővítése a fokozott igénybevétel miatt elengedhetetlen. A világítás korszerűsítése és kiépítése az esti órákban történő sportolás lehetőségét segítené elé, amely elsősorban a téli időszakban lenne előnyös. A közösségi helységek, öltözők, vizesblokkok a higiéniai előírások betarthatósága és komfortérzés fokozása miatt szükséges.  A rendezett körülmények (padok, szeméttárolók elhelyezése), felnőtt fittneszpark, játszótér megépítése a családok szabadidős sportolási lehetőségeinek bővítését eredményezné.

Köztudottan nagy népszerűségnek örvend a kézilabda sport Kiskőrösön, azonban eddig nem volt a városban olyan kültéri edzésre alkalmas pálya, amely a közösségi sportélet fellendülését szolgálná. Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében zöld utat kapott egy kültéri pálya kialakítása.

Kapcsolódó cikk
Ez klassz lesz! Kültéri kézilabda pályát építenek Kiskőrösön
Ez klassz lesz! Kültéri kézilabda pályát építenek Kiskőrösön
Köztudottan nagy népszerűségnek örvend a kézilabda sport Kiskőrösön, azonban eddig nem volt a városban olyan kültéri edzésre alkalmas pálya, amely...

A Képviselő-testület egy korábbi határozatában fogadta el a város Ifjúsági Cselekvési Tervét, melynek részeként egy Ifjúsági Kerekasztal megalakítását is vállalta, hangzott el a november 24-i ülésen. Részletek:

Kapcsolódó cikk
Ifjúsági Kerekasztal megalakításáról döntöttek a kiskőrösi képviselők
Ifjúsági Kerekasztal megalakításáról döntöttek a kiskőrösi képviselők
Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy korábbi határozatában fogadta el a város Ifjúsági Cselekvési Tervét, melynek részeként egy Ifjúsági Kerekasztal megalakítását...

Kiemelt kép: Boda Zsuzsa/Kiskőrös Város facebook oldala