2022. április 01-én ünnepélyes keretek közt átadásra került Kiskőrösön a Sorsfordító Szolgáltató Központ új, modern, több célra is alkalmas savanyító/zöldség feldolgozó/élelmiszer-előállító üzeme.

Opauszki György, a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézményének intézményvezetője köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepélyes eseményen részt vett többek között Réthy Pál a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára; Mészáros Kornél a Magyarországi Baptista Egyház volt főtitkára, most a szociális ellátások koordinátora; Font Sándor, térségünk országgyűlési képviselője; Szedmák Tamás Kiskőrös város alpolgármestere; Hajdu Julianna, a Sorsfordító Szolgáltató Központ igazgatója; Mészáros Ferencné Ági, a közfoglalkoztatási programmal foglalkozó munkatárs; Kollár Péter a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály vezetője; Bögös Tamás Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának Közfoglalkoztatási munkatársa; Márhoffer Norbert nb. alezredes Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály vezetője; a program ötletgazdái, tervezői, Nyers Zoltán és Szanyi Gergő a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai; és a belügyminisztérium munkatársai a közfoglalkoztatási osztályról; valamint a kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központ munkatársai.

-Hirdetés-

Réthy Pál elmondta, hogy a belügyminisztérium évek óta kiemelt figyelmet fordít a társadalom perifériájára szoruló rétegek foglalkoztatásának elősegítésére, szociális és életkörülményeiknek javítására. Többek között a hajléktalan személyek munkaerőpiaci integrálására is. Magyarországon végzett kutatások azt mutatják, hogy a hajléktalan személyek átlag életkora egyre nő, ami azt is jelenti, hogy a középkorú emberek ilyen helyzetbe kerülve nagyon nehezen találnak maguktól kiutat. Ezen társadalmi réteg foglalkoztatásának az elősegítésére a belügyminisztérium a fővárosban megvalósuló „Utcáról a munka világába” című hajléktalanok foglalkoztatására irányult programtapasztalatai alapján 2015-től hajléktalan mintaprogramot is indított, melyben a főváros mellett 13 megye 23 közfoglalkoztatója vett részt, több mint 600 fő foglalkoztató bevonásával, és egymilliárd forintos keretösszeg felhasználásával. Ezek voltak a kezdetek.

A hajléktalan személyek országos mintaprogramjának fő eleme a foglalkoztatás biztosítása és a jövedelemszerzés, amely elősegíti a célcsoport társadalmi integrációját, ami a közfoglalkoztatási programok során három, egymással összefüggő területen valósulhat meg eredményesen. Mentális biztonságot adhat, stabil jövedelmet, illetve megfizethető és elfogadható minőségű lakhatást biztosíthat. A közfoglalkoztatási programok a célcsoport közfoglalkoztatásba történő bevonását, valamint a későbbi, nyílt piaci elhelyezkedés érdekében az elsődleges munkaerőpiaci integrálás alapjainak megteremtését segítik elő. A korábbi évek tapasztalatait és eredményeit figyelembe véve a Belügyminisztérium 2021-ben és 2022-ben is folytatta a hajléktalanok közfoglalkoztatásba vonását, egy kifejezetten őket célzó, országos mintaprogram keretében.

Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára

A program integrációs elemei lépésenként valósulnak meg a foglalkoztatásba történő bevonással, a közfoglalkoztatás által, illetve az egyéni igények esetén lakhatási körülmények rendezésével, létrehozott, támogatott lakhatás formájában.
A programok megvalósításában részt vesznek önkormányzatok, önkormányzati gazdálkodó szervezetek, egyházak, civil szervezetek, közhasznú szervezetek, egyéb költségvetési szervek.

Réthy Pál megköszönte a Sorsfordító Szolgáltató Központ munkatársainak a kitartó munkát, amit ezekért az emberekért tesznek, és sok sikert kívánt a további munkához.

„Azt gondolom, hogy programjukban résztvevők nem csupán munkát kapnak, amit szívesen végeznek, hanem hitet, támogatást, odafigyelést, kenyeret az asztalra, és jó szót is. Ez az ő helyzetükben legalább olyan fontos, mint a munkához kapcsolódó önbecsülésnek a visszaállítása.”

Mészáros Kornél lelki oldalról elindulva a Szentírás felé irányította a jelenlévők „tekintetét”. Mint elmondta, minden egyházi szolgálatnak az alapja a segítségnyújtás. Amikor valaki megtanul dolgozni, lehetnek példaképei. Egy Bibliai részlet ismertetésével szemléltette, hogy egy olyan szervezett csapat, ahol tudják kinek mi a feladata, eredményes munkát tud végezni. A restség viszont az életet tönkreteszi, romba dönti. Vannak életerős emberek, akik dolgozhatnának, de nincs kedvük hozzá, nincs motivációjuk. Ezen változtat a Kiskőrösön működő Sorsfordító Szolgáltató Központ programja. Itt sokan dolgoznak, és a munkájuknak van eredménye, áldása. 

Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház volt főtitkára, most a szociális ellátások koordinátora
Font Sándor egy Bibliai idézettel kezdte beszédét:

„Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál;
és aki zörget, annak megnyittatik.”

(Lukács 11:10)

Itt mindhárom megtörtént. Rendíthetetlen az a munka, amit Opauszki Györgyék végeznek – tette hozzá. A kezdetekkor a Szeretetházi Baptista Gyülekezet olyan munkára vállalkozott, ami példaértékű. Nemcsak a gazdálkodáshoz, zöldségtermesztéshez és feldolgozáshoz, hanem a munkavállalókkal való bánásmódhoz is magas szinten kell érteni. Térségünkben több vállalkozás is hasonló területen működik, így az itt megszerzett tudást azonnal kamatoztatni tudják a programban résztvevők. Egy olyan szakmát tanulhatnak meg, és kapnak a kezükbe, amire van piaci igény. Példaértékű, hogy hajléktalan embereknek kínálnak fel új életlehetőséget – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.
Font Sándor gratulált az emberfeletti teljesítményhez, és a továbbiakban is sok sikert kívánt a központ munkatársainak. „Mind ehhez elengedhetetlen ez a hozzáállás, gondolkodás, miliő, a kereszt, az a háttér ami e mögött van. Ezek nélkül nem megy.” – hangzott el.

Font Sándor országgyűlési képviselő

Szanyi Gergő elmondta, hogy a Kiskőrösön végzett munka célja és eredménye megegyezik a foglalkoztatási politika és a szociálpolitika oldaláról is. A szociális munkának a munkaerő teremtő erejéről keveset lehet hallani, mert általában ezt a gondozási, ellátási, segítségnyújtási oldalról látjuk megjelenni. Ugyanakkor ennek a munkának az eredménye nagyon jelentős foglalkoztatási területen is. „Ha mi itt eredményeket érünk el egy embernél, akkor azt a munkaerőpiac fel fogja venni.” – fejtette ki. „Ahhoz, hogy valakit felzárkóztassunk, integráljunk a munkaerőpiacra az szükséges, hogy az a személy naprakész tudással rendelkezzen. Ezért modern technológiákat kell megismertessünk az emberekkel”- tette hozzá.

Szanyi Gergő a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa, a program egyik ötletgazdája és tervezője
A nemzeti színű szalagot Mészáros Kornél, Opauszki György, Font Sándor és Réthy Pál vágta át. Ezt követően a jelenlévők megnézték és bejárták az újonnan átadott, minden igénynek megfelelő modern épületet.
A nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágása

A kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központ programjában folytatott tevékenységek, a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és állattartás, illetve varrodai tevékenység és intézményi kisegítő feladatok ellátása. A program célja sokkal inkább a szociális értékében, mint a hagyományos értelembe vett értékteremtésben van. A program integrációs elemei lépésenként valósulnak meg.
Első körben a foglalkoztatásba történő bevonással a közfoglalkoztatás által, második körben az egyéni igények esetén a lakhatási körülmények rendezése a létrehozott, támogatott lakhatások formájában. A programban dolgozó közfoglalkoztatottak számára a harmadik lépésben a sikeres integráció érdekében a megyei kormányhivatal járási hivatalával együttműködve folyamatosan keresik a lehetőséget olyan munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtására, mint a közfoglalkoztatottak képzésekbe történő bevonása, közvetítés kérése, tájékoztató anyagok ismertetése, állásbörzén való részvétel lehetőségének biztosítása. Negyedik körben pedig a programban részt vevők számára egyéni és csoportos szociális esetkezelés, étkezés, a személyes higiénia megteremtésének lehetősége is biztosított szociális segítségnyújtás formájában.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (96 db kép)
MEGOSZTÁS