Ismét ülésezett a soltvadkerti képviselő-testület. Az április 27-i ülésen 15 napirendi pontot tárgyaltak az önkormányzati képviselők: többek között döntöttek a civil szervezetek 2022. évi támogatásáról is, emellett több szakmai beszámoló is színesítette az ülést.

Csizovszki László rendőr alezredes, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetője elkészítette a város közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, amit a testület megtárgyalt. Az ülésen elhangzott, hogy a járványügyi feladatok a rendőrségre plusz terhet róttak, ennek ellenére a közbiztonság helyzete nem romlott Soltvadkerten. A különböző statisztikai adatok szerint az előző évekhez hasonló volt a 2021-es év. Azonban több halálos baleset történt a városban az előző évben, mint az azt megelőzőben. E tény általában a gyorshajtásra vezethető leggyakrabban vissza, ennél fogva több lesz a sebességmérések száma a városban.

-Hirdetés-

A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kiskőrösi Tűzoltóparancsnokságának a 2021. évről szóló beszámolóját is megtárgyalták. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltóság a kiskőrösi parancsnokság szakmai felügyelete alatt működik, emellett a felettes szervek is folyamatosan ellenőrzik a városi tűzoltóságot. A beszámolóból kiderült: nem leltek hiányosságokat a városi tűzoltóság működésében.

Mint minden évben, így idén is pályázat keretében támogatják a városban működő civil szervezeteket. Ennek megfelelően a Soltvadkerten működő egyesületek, civil szervezetek 2021. évi munkájáról szóló beszámolóját is megvitatták a képviselők. A pályázat sikeres elbírálásának feltétele, hogy az előző évi tevékenységéről képet alkossanak az adott civil szervezetek.

Az önkormányzati tűzoltóparancsnokság tavalyi évi beszámolója is napirendre került, amit Bíró Tamás tűzoltó parancsnok terjesztett a testület elé. A dokumentumból kiderül, hogy a helyi tűzoltóság 3 forrásból tartja fent magát: állami forrásból, a saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból. A dokumentumból kiderül, hogy munkaerő gondok jellemzik a tűzoltóságot, de helyettesítésekkel meg tudják a szolgálatokat szervezni. Emellett a biztonsági szolgálat is kiegészíti a tevékenységüket, tehát összességében jól működik a tűzoltóság a városban, hangzott el a testületi ülésen.

Elfogadták a Biztonság-Soltvadkert Vagyonvédelmi Kft. 2021. évi beszámolóját is, amely gazdasági egység szoros együttműködésben tevékenykedik a tűzoltósággal, továbbá személyi és eszközátfedések is vannak a működésükben. A beszámolóból kiderült, hogy a kft. több mint 11 millió forintból gazdálkodott az elmúlt esztendőben. A bevételei nagy része az előfizetésekből adódik, és a tavaly évet 105 ezer forintos eredménnyel zárták. Zsikla Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke aláhúzta: mindenkit ösztönöz, hogy a város vagyonvédelmi kft-jével kössenek szerződést: a feladataikat jól végzik, rövid a vonulási idejük és precízen dolgoznak. A beszámoló mellett a cég üzleti tervét is elfogadták a képviselők.  

Schnürlein Andor ügyvezető-igazgató benyújtotta azt a szakmai beszámolót, amely a Vadkert-Komszolg Kft. 2021-es évéről szólt. A testületi ülésen kiderült: régóta tervben van a Komszolg vezetésével együtt a létszámbővítés, mert a városvezetés tudja és látja, hogy kevés a munkaerő az üdülőterülethez, illetve a városhoz. A Vadkert-Komszolg Kft komplex feladatkört lát el: parkfenntartás, zöldhulladéklerakó kezelés, városi szemét összegyűjtése és elszállítása, csapadékvíz rendszerek tisztítása és karbantartása, piac, kemping, strand és a Fekete villa üzemeltetése, földutak és kerékpárutaknak a rendben tartása, szennyvíztisztítás. Ezek mellett eseti, önkormányzati megbízásokat is teljesítenek: ilyenek például a járda- és kerítésépítések, vagy éppen az élménypark üzemeltetése. Mindezek mellett nyereséggel tudta az előző évet lezárni az önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozás. A beszámoló mellett a Komszolg üzleti tervét is elfogadta a testület.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntést is meghozta a testület. Az elmúlt évben a képviselő-testület több módosítását kezdeményezte a településrendezési tervnek. Ilyen volt például a napelemes erőmű érdekében történt rendeletmódosítás, vagy éppen az elektromos alállomással kapcsolatos rendezési terv módosításáról.

A civil szervezetek 2022-es évi támogatásáról döntöttek a képviselők a testületi ülésen. A tavalyi keretösszeghez képest magasabb támogatási forrást biztosít a civil szervezetek számára a vadkerti önkormányzat.  Dr. Pozsgai Boglárka, a Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság elnöke arról tájékoztatott, hogy az idén is – az elmúlt évekhez hasonlóan – sok kérelem érkezett be támogatás iránt az önkormányzathoz. Mint kiderült: ebben az évben 17 beadványt bírált el az önkormányzat.

Kapcsolódó cikk
Testületi ülés Soltvadkerten: megjelentek a civil pályázatok eredményei
Testületi ülés Soltvadkerten: megjelentek a civil pályázatok eredményei
A civil szervezetek 2022-es évi támogatásáról döntöttek a soltvadkerti képviselők a legutóbbi testületi ülésen. Azonban a tavalyi keretösszeghez képest magasabb...

Döntöttek a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjának megállapításáról és folyósításáról szóló 17/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról is. A testület a 2022-es évi költségvetési elfogadásakor már megszavazta a 15 százalékos mértékű emelést, azonban az említett rendelet módosítása szükségessé vált, hogy alkalmazható legyen. Temerini Ferenc polgármester elmondta, hogy ebben a témában az utolsó módosítás 2017-ben volt.

Önkormányzati tulajdonú területek 53-54 sz. főutak Soltvadkert elkerülő szakasz építéséhez történő rendelkezésre bocsátásáról is döntöttek a képviselők. 14 ingatlant érintett az előterjesztés, amelyeknek bizonyos részét kéri tulajdonba az elkerülő út megvalósításához a kivitelező. A 14 helyrajzi szám mindegyike út, annak egy része az, ami átkerül állami tulajdonba, amelynek az ellenértéke 5.200.000 forint.

Módosították a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát is, amelyre azért volt szükség, mert 2022 őszén népszámlálásra kerül sor, melynek a feladatait a hivatal fogja elvégezni. Az átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások nevű kormányzati funkció az, amelyet felvettek a hivatal alapító okiratába.

Járdaépítési támogatás összegének felülvizsgálatáról is döntöttek a képviselők. Mint kiderült: az érvényben lévő 2000 forint/négyzetméter ár már nem időszerű, ezért a testületi döntés értelmében 5000 forint/négyzetméterben határozták meg a támogatás összegét. Erre az lesz jogosult, aki elvégzi az ingatlana előtti járdaépítést vagy a már meglévő rossz állapotú járda felújítását.

Kapcsolódó cikk
A nyár folyamán elkészülhet a soltvadkerti sportcsarnok tető-és padlófelújítása
A nyár folyamán elkészülhet a soltvadkerti sportcsarnok tető-és padlófelújítása
Várhatóan 2 pillérből fog állni a soltvadkerti sportcsarnok felújítása: egyrészt a tetőszerkezetet javítják meg, másrészt pedig az elmúlt időszakban egy...
MEGOSZTÁS