Tegnap délután tartotta soron következő rendes ülését Soltvadkert Város Képviselő-testülete, amelyen 12 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

A május 25-i testületi ülés napirendjét több beszámoló is színesítette, melyek közül az első 3 egészségügyi szolgáltatások 2021. évi tevékenységéről szólt. Dr. Hirsch Márta és Dr. Schwarz László benyújtották a háziorvosi szolgálat tavalyi működéséről szóló beszámolóját. A dokumentumból kiderül, hogy a tavalyi évben a forgalmi statisztika alapján 20920 esetben történt betegekkel kapcsolatos ellátás, amely összesen 2175 főt érint. Mint elhangzott, az ellátás megközelítőleg 10-szeres volt.

-Hirdetés-

A két praxisban összesen 510 igazolt koronavírusos beteg volt a 2021-es évben. A harmadik, betöltetlen praxis kapcsán Temerini Ferenc polgármester elmondta, hogy egy orvossal tárgyalásban vannak, de a jelentkező csak tartós helyettesként látná el a feladatát a városban.

Dr. Szlovák Ágnes és Dr. Légrády Ferenc gyermekorvosok is elkészítették a szakmai beszámolójukat, melyet a testület megtárgyalt. Dr. Szlovák Ágnes beszámolójában kiemeli: egyre több védőoltás válik ingyenesen elérhetővé az állam által, azonban vannak olyan oltások, amelyek bár még nem ingyenesek, de nagyon javasolt beadni a gyermekeknek. A háziorvos hangsúlyozza: a cél az, hogy az immunrendszert erősítsék, és minél kevesebb antibiotikumot kelljen szedni a gyermekeknek. Mind a két praxisban a koronavírus-járvány ellenére az összes csecsemő és gyermek megkapta az összes védőoltást.

Dr. Gszelmann Róbert és Dr. Kővágó Péter látják el a fogászati alapellátást a városban. Az ő beszámolójukból is kitűnik, hogy a covid-járvány következtében megváltozott teljesen a betegellátási szabályozás. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a beszámolókat.

Dr. Gszelmann Róbert

Egy ingatlan értékesítésére irányuló kérelemről is döntöttek a képviselők. A Soltvadkert, belterület 3214/57 hrsz alatt felvett, önkormányzati tulajdonú ingatlan 1.1 hektáros, egybefüggő területet jelent, ami a Vadkerti-tónál helyezkedik el. Az érintett területet egy magánszemély szerette volna hasznosítani, azonban a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a szóban forgó önkormányzati tulajdonú ingatlant nem értékesíti.

Az Egyesített Szociális Intézmény szociális étkeztetéssel, házi segítségnyújtással, nappali ellátással, tanyagondnoki szolgálattal foglalkozik; derül ki abból a beszámolóból, melyet az intézményvezető, Dr. Lacziné Ritter Andrea készített el és nyújtott be a testületnek. A tavalyi évi munkáról, és az idei évi feladatokról szóló dokumentumból kiderül, hogy továbbra is viszonylag sokan veszik igénybe a szociális étkeztetést a városban, emellett a házi segítségnyújtás nem csak Soltvadkerten, hanem Bócsán is elérhető. A nappali ellátás 2009 márciusától kezdte meg működését, a klub létszámát 65 férőhelyesre engedélyezték. A tanyagondnoki szolgálatot 2 fő látja el, mely Selymes, a Vadkerti-tó és Kútágasdűlő területén működik.

Dr. Lacziné Ritter Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője.

Dr. Lacziné Ritter Andrea és Zsikla Magdolna nyújtotta be a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló átfogó értékelést. A testületi ülésen elhangzott, hogy tavaly év végén 7403 fő volt Soltvadkert lakossága, melyből 1363 gyermek volt (714 fiú, 649 leány). A szolgáltatást igénybe vevők száma tavaly 171 fő volt, ami 65 családot jelent. Azonban vannak olyan megállapodások, amelyek egyszeri segítségnyújtásra irányultak: ez 2021-ben 458 főt, 324 családot érintett. Ilyen szolgáltatás többek között az ügyintézésben való segítség, anyagi, megélhetési és egészségügyi problémákban való segítség.

Mint a testületi ülésen elhangzott, hogy a gyermeknevelési problémák, családi konfliktusok száma aggasztóan nő. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 6000, illetve 6500 forint, melyből 107 és 193 fő részesült. Rendkívüli települési támogatásban 120 fő, lakhatási támogatásban 21 részült, élelmiszer utalványt 27 fő, szociális tűzifát 37 család kapott.

Az önkormányzat gazdasági csoportjának vezetője, Jaszanovics Istvánné készítette el azt az összefoglaló jelentést, ami a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről szól. Ezt a feladatot a korábbi évekhez hasonlóan külsős szervezet végezte el, amelynek keretében az önkormányzatot és annak intézményeit ellenőrizték. A testület elfogadta az összefoglaló jelentést.

Hasonlóan a versenyszférához, az önkormányzatnak is tárgyévet követően kötelessége elkészíteni a zárszámadását, mely tartalmazza többek között a teljes költségvetési beszámoló-mérleget, a több éves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, a teljes vagyonkimutatást vagy éppen a közvetett támogatásokat. Mint arról korábban beszámoltunk, 2021. márciusában fogadták el a 2021. évi költségvetést 1.588.000.000 forint főösszeggel. 2021. december 31-re a költségvetés főösszege 2.184.000.000 forintra emelkedett.

Állami Számvevőszéki felhívás következtében minden egyes közösségi tulajdonban lévő gazdasági társaságnál, így az önkormányzat tulajdonában álló társaságok vezető tisztségviselői javadalmazási szabályzatát is jóváhagyta a testület.

Sürgősségi napirendi pontként döntöttek egy Leader pályázathoz nyújtandó önerő biztosításához is. A testületi ülésen kiderült, hogy egy elektromos, piros rendszámmal rendelkező takarítógépre pályázik az önkormányzat, melyet a Vadkert Komszolg Kft. tudna használni a későbbiekben. A pályázat 95 százalékos támogatási intenzitású, a takarítógép bruttó értéke: 7.499.350 forint.

A testületi ülés zárt formában folytatódott, ugyanis a 12. napirendi pontban döntöttek a művelődési központ vezetői pályázatairól. A testületi döntés értelmében újabb 5 évre Pájer Ildikót választotta meg a kulturális központ vezetésére.

MEGOSZTÁS