Személyi változások lesznek az Egyházmegyében. Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Bábel Balázs érsek 2022. július 1-jei hatállyal a következő személyi változásokról döntött.
Seffer Attila atyát 10 éves kiskőrösi szolgálata után Kiskőrösről Kiskunhalas-Alsóvárosba helyezte plébánosnak. Feladata lesz Zsana, Harkakötöny, Balotaszállás fíliák ellátása is.
Seffer Attila atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette a keceli kerület esperesi feladatai alól. Ezért Fekete Szabolcs atyát kinevezte a keceli kerület esperesévé.
 
Tóth Tibor keceli káplán atyát kinevezte Kiskőrös plébánosává.
 
Kapcsolódó cikk
10 éve szentelték pappá Seffer Attilát
10 éve szentelték pappá Seffer Attilát
A kiskőrösi katolikus gyülekezetnél szolgálatot teljesítő Seffer Attila katolikus esperest 10 évvel ezelőtt szentelték pappá. A kerek évfordulóról megemlékezve volt...
2021. október 23-án Seffer Attila „Kiskőrös Város Közéletéért” díjban részesült.
Seffer Attila atya (jobbra) Kiskőrös polgármesterétől, Domonyi Lászlótól (balra) vette át 2021. október 23-án a kitüntető díjat

Seffer Attila Isten kegyelméből 2009. június 27-én részesült a papság szentségében. Főpásztora, dr. Bábel Balázs érsek úr 2009. július elsejével helyezte a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony Plébániára, Főtisztelendő Talapka István címzetes apát, plébános mellé kápláni beosztásba.

-Hirdetés-

Tősgyökeres kerekegyháziként kisgyerekkorától kezdve húgával együtt vallásosan nevelték őket. Természetes volt a családnak a vasárnapi szentmisén való közös részvétel.

Seffer Attila római katolikus esperes plébános Kerekegyházán végezte általános iskolai tanulmányait, majd Kecskeméten érettségizett a Kocsis Pál Mezőgazdasági Technikumban, ahol környezetvédelmi – mezőgazdasági technikus képesítést is szerzett. Ezt követően a Pécsi Tudomány Egyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karán környezetmérnökként végzett. Majd Jézus hívására a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán katolikus teológus és okleveles hittanárként diplomázott.
2012. augusztusától első önálló állomáshelye, a kiskőrösi hívek körében kezdte meg papi szolgálatát.
„A jó pap is holtig tanul” szólás is ténylégesen igaz rá, hiszen a 2021-ben végzett a budapesti Semmelweis Egyetem mentálhigiénés, lelki gondozó szakán is.

Attila atya pappá szentelésekor választott jelmondata:

„Szolgáljunk neki szentségben és igazságban, színe előtt életünk minden napján”

– szerint éli életét. SZOLGÁLATOT TELJESÍT!  Ha csak a katolikus templom, a plébánia, a temető felújításában végzett munkáját tekintenénk, már akkor is sokat köszönhet neki városunk, de ő sokkal többet tett, tesz ennél. Közösséget kovácsolt a különböző felekezetekhez tartozó emberekből. Nagy része van abban is, hogy nálunk – az országostól eltérően – két hétig tart az ökumenikus imahét.

A katolikus templom, de a plébánia ajtaja is, mindenki számára nyitva áll. Hívására sok egyházi főméltóság tette tiszteletét és szolgálatát városunkban, lelkünk megerősítésére.  Nagyobb egyházi ünnepeink előtt imahálót indít városunkért, annak minden lakójáért. Szolgálata alatt nemcsak a Szent István-napi szabadtéri szentmise, de a nemzeti ünnepeinkért, a hazáért bemutatott, vagy a Péter-Pál napján tartott éjszakai szabadtéri liturgia is rendszeressé váltak. Úgy amiként a kéthetenként tartott filmvetítések, a felnőtt katekézis, a Házasság hetének előadásai, az Ars Sacra hetéhez kapcsolódó művészeti kiállítások, hangversenyek, kórustalálkozók is. Sok érdeklődőt vonzott 2020-ban A templomok éjszakája rendezvény is. Küldetése, lelkes szervező munkája eredményeként katolikus templomunk – az országban az elsők között – kapta meg Krakkóból Szent II. János Pál pápa ereklyéjét. Mint ahogy az is örömünkre szolgál, hogy a megyei értéktár része lett a templom.

Reményik Sándor szavait idézve: „Sok lélek alatt legyek a tutaj”. Attila atya a szeretet Istenének hírnöke. Évről- évre fáradhatatlanul szervezi a kicsik számára a Bárka tábort, a hittanos táborokat. Nem véletlen, hogy Bábel Balázs érsek úr 2021. június 16-án őt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Gyermek és Ifjúságvédelmi referensévé, és ezen bizottság elnökévé. Zarándok utakat, kirándulásokat, kerékpártúrákat szervez, ahol szeretettel fogad mindenkit. Látogatja az idősek otthonainak lakóit, a kórházban ápoltakat, az otthonaikban súlyos betegséggel küszködőket.

Kimagasló közösségépítő, lelki gondozó tevékenységért a képviselő testület Kiskőrös Város Közéletéért” kitüntető címet adományozta számára.

(Szöveg: 2021. október 23-i „Kiskőrös Város Közéletéért” díj átadásakor elhangzott méltatás/Kiskőrös Város Önkormányzata)

Seffer Attila atya

Seffer Attila atya elköszönő szentmiséje június 26-án, vasárnap lesz 9 órai kezdettel a katolikus templomban.

Forrás: Bács-Kiskun Facebook oldal, Kiskőrös Város Önkormányzata, koroskat.hu
Képek: VIRA.HU archív